Truy cập gán: Các câu hỏi thường gặp

Hiển thị tất cả

Truy cập gán là gì?

Truy cập gán là một thiết đặt cho phép bạn giới hạn một tài khoản chuẩn cụ thể chỉ được phép sử dụng một ứng dụng Cửa hàng Windows. Ví dụ, bạn có thể hạn chế khách hàng tại doanh nghiệp của bạn chỉ được phép sử dụng một ứng dụng để PC của bạn hoạt động như một ki-ốt.

Bất cứ khi nào một người nào đó đăng nhập bằng tài khoản được chỉ định, họ sẽ chỉ có thể sử dụng một ứng dụng. Họ sẽ không thể chuyển đổi các ứng dụng hoặc đóng ứng dụng bằng cách sử dụng các thao tác cảm ứng, chuột, bàn phím, hoặc các nút phần cứng. Họ cũng sẽ không thấy bất kỳ thông báo ứng dụng nào.

Làm thế nào để tôi bật truy cập gán?

Để bật truy cập gán, bạn cần phải đăng nhập vào PC của bạn bằng tài khoản người quản trị, và bạn cũng cần một tài khoản chuẩn trên PC của bạn mà có ít nhất một ứng dụng Cửa hàng Windows được cài đặt để sử dụng cho truy cập gán. Để biết thêm thông tin về tài khoản, xem Tạo tài khoản người dùng, Tài khoản người dùng: Câu hỏi thường gặp, và Why use a standard account instead of an administrator account?

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản khác, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Đặt một tài khoản cho truy cập gán.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Chọn một tài khoản, rồi gõ nhẹ hoặc bấm tài khoản chuẩn bạn muốn sử dụng cho truy cập gán.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Chọn một ứng dụng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm ứng dụng bạn muốn tài khoản chuẩn có thể sử dụng.

 5. Khởi động lại PC của bạn và đăng nhập bằng tài khoản chuẩn mà bạn chọn. Trong khi bạn đăng nhập bằng tài khoản đó, bạn sẽ chỉ có thể sử dụng một ứng dụng.

Làm thế nào để tôi đăng xuất?

Nếu bạn muốn ngừng sử dụng tài khoản truy cập gán của bạn nhưng vẫn muốn nó có hiệu lực trên PC của bạn, thực hiện các bước sau.

 1. Nhấn nhanh phím logo Windows Phím Windows năm lần. Điều này sẽ khởi động lại PC của bạn.
 2. Đăng nhập bằng một tài khoản khác.

Làm thế nào để tôi tắt truy cập gán?

Nếu bạn muốn ngừng sử dụng truy cập gán và không muốn nó có hiệu lực trên PC của mình nữa, thực hiện các bước sau.

 1. Nhấn nhanh phím logo Windows Phím Windows năm lần. Điều này sẽ khởi động lại PC của bạn.
 2. Đăng nhập bằng tài khoản người quản trị.

 3. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản khác, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Đặt một tài khoản cho truy cập gán.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm Chọn một tài khoản, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Không sử dụng truy cập gán.

 6. Khi bạn hoàn tất, khởi động lại PC của bạn để áp dụng các thay đổi.

Bạn cần được trợ giúp thêm?