Bật cập nhật ứng dụng tự động

Nhà phát hành thường cập nhật ứng dụng của họ để thêm các tính năng mới và xử lý vấn đề. Cửa hàng Windows có thể tự động cài đặt cập nhật ứng dụng khi chúng sẵn có.

Để đảm bảo ứng dụng của bạn được cập nhật tự động, thực hiện các bước sau:

  1. Trên màn hình Bắt đầu, nhấn hoặc nhấp vào Cửa hàng để mở Windows Store.

  2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

  3. Gõ nhẹ hoặc bấm Cập nhật ứng dụng.

  4. Đảm bảo Tự động cập nhật ứng dụng của tôi được đặt trạng thái .

    Ghi chú

    • Bạn có thể kiểm tra bản cập nhật ứng dụng bất cứ lúc nào — gõ nhẹ hoặc bấm Kiểm tra bản cập nhật.

Bạn cần được trợ giúp thêm?