Phát tự động: Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về Phát tự động.

Hiển thị tất cả

Phát tự động là gì?

Phát tự động cho phép bạn chọn một hành động cho nhiều loại phương tiện khác nhau khi bạn cắm thiết bị, đưa phương tiện vào hay nhận nội dung từ người khác bằng cách dùng Gõ nhẹ và Gửi. Bạn có thể đặt Phát tự động để mở nhiều loại nội dung như ảnh, nhạc và video trên các loại phương tiện khác nhau như ổ đĩa, CD hay DVD. Ví dụ, bạn có thể dùng Phát tự động để chọn ứng dụng sẽ mở tự động ảnh trên ổ đĩa di động khi bạn cắm ổ đĩa vào PC. Với Phát tự động, bạn không phải mở cùng ứng dụng hoặc chọn lại các tùy chọn mỗi khi bạn cắm thiết bị.

Làm thế nào để tôi thay đổi hành động của Phát tự động cho thiết bị hay loại phương tiện?

Để thay đổi hành động của Phát tự động

 1. Open AutoPlay by swiping in from the right edge of the screen, tapping Search (or if you're using a mouse, pointing to the upper-right corner of the screen, moving the mouse pointer down, and then clicking Search), entering AutoPlay in the search box, tapping or clicking Settings, and then tapping or clicking AutoPlay.

 2. Trong danh sách thả xuống bên cạnh thiết bị hay loại phương tiện, chọn hành động mới bạn muốn.

Làm cách nào để tôi chọn hành động Phát tự động cho nội dung tôi nhận sau khi gõ nhẹ vào thiết bị bằng hành động khác sử dụng tính năng Gõ nhẹ và Gửi?

Để chọn hành động Phát tự động cho việc nhận nội dung Gõ nhẹ và Thực thi

 1. Open AutoPlay by swiping in from the right edge of the screen, tapping Search (or if you're using a mouse, pointing to the upper-right corner of the screen, moving the mouse pointer down, and then clicking Search), entering AutoPlay in the search box, tapping or clicking Settings, and then tapping or clicking AutoPlay.

 2. Dưới Chọn hành động bạn muốn khi cùng gõ nhẹ hai thiết bị, trong danh sách thả xuống kế bên loại nội dung, chọn hành động bạn muốn.

Ghi chú

 • Nếu PC không hỗ trợ công nghệ này, bạn sẽ không thấy tùy chọn này trong Phát tự động.

Tôi thấy thông báo yêu cầu chọn hành động cho thiết bị, phương tiện hay nội dung nhưng thông báo lại biến mất. Tôi phải làm gì bây giờ?

Để chọn hành động của Phát tự động

 1. Open AutoPlay by swiping in from the right edge of the screen, tapping Search (or if you're using a mouse, pointing to the upper-right corner of the screen, moving the mouse pointer down, and then clicking Search), entering AutoPlay in the search box, tapping or clicking Settings, and then tapping or clicking AutoPlay.

 2. Trong danh sách thả xuống kế bên thiết bị, loại phương tiện hay loại nội dung xin chọn hành động bạn muốn.

Làm thế nào để Phát tự động ngừng hỏi tôi muốn dùng ứng dụng nào?

Bạn có thể tắt hoàn toàn Phát tự động hay chỉ cần tắt Phát tự động cho duy nhất một loại phương tiện hay nội dung.

Để tắt Phát tự động hoàn toàn

 1. Open AutoPlay by swiping in from the right edge of the screen, tapping Search (or if you're using a mouse, pointing to the upper-right corner of the screen, moving the mouse pointer down, and then clicking Search), entering AutoPlay in the search box, tapping or clicking Settings, and then tapping or clicking AutoPlay.

 2. Bỏ chọn ô kiểm tra Sử dụng Phát tự động cho tất cả phương tiện và thiết bị, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Lưu.

Để tắt Phát tự động cho duy nhất một loại phương tiện hay nội dung

 1. Open AutoPlay by swiping in from the right edge of the screen, tapping Search (or if you're using a mouse, pointing to the upper-right corner of the screen, moving the mouse pointer down, and then clicking Search), entering AutoPlay in the search box, tapping or clicking Settings, and then tapping or clicking AutoPlay.

 2. Trong danh sách thả xuống kế bên loại phương tiện hay nội dung bạn không muốn được hỏi, gõ nhẹ hoặc bấm Không hành động, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Lưu.

Làm thế nào để đảm bảo tôi luôn được hỏi chọn hành động cho thiết bị hay loại phương tiện?

Để Phát tự động luôn yêu cầu bạn chọn hành động

 1. Open AutoPlay by swiping in from the right edge of the screen, tapping Search (or if you're using a mouse, pointing to the upper-right corner of the screen, moving the mouse pointer down, and then clicking Search), entering AutoPlay in the search box, tapping or clicking Settings, and then tapping or clicking AutoPlay.

 2. Trong danh sách kế bên mỗi thiết bị hay loại phương tiện mà bạn muốn được hỏi, xin chọn Luôn hỏi tôi, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Lưu.

Tại sai một số thiết bị không xuất hiện dưới phần Thiết bị trong Phát tự động?

Nếu bạn kết nối thiết bị lưu trữ đến PC (ví dụ, ổ đĩa USB flash hay các ổ đĩa rời khác), thiết bị đó sẽ không xuất hiện dưới phần Thiết bị trong Phát tự động. Phát tự động chỉ hiện các thiết bị không lưu trữ như máy ảnh kỹ thuật số, máy quay video và điện thoại. Bạn có thể xem thiết bị lưu trữ trong Máy tính.

 • Open Computer by swiping in from the right edge of the screen, tapping Search (or if you're using a mouse, pointing to the upper-right corner of the screen, moving the mouse pointer down, and then clicking Search), entering Computer in the search box, tapping or clicking Apps, and then tapping or clicking Computer.

Làm thế nào để tôi có thể mở Phát tự động cho dù thiết đặt mặc định không mở?

Nhấn và giữ phím Shift khi bạn gắn thiết bị hay phương tiện vào PC để mở Phát tự động bất kể thiết đặt mặc định.

Bạn cần được trợ giúp thêm?