Video

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Nhập và soạn video

Chuyển video của bạn từ camera hoặc điện thoại để soạn và chia sẻ dễ dàng hơn. Windows 8.1 cung cấp tùy chọn soạn video cơ bản. Sử dụng Khoảnh khắc Phim để có những thay đổi thú vị, nhanh chóng đối với các video ngắn.

Nếu bạn quan tâm đến các thao tác chỉnh sửa nâng cao hơn hoặc làm việc với các video dài hơn, hãy tìm kiếm các ứng dụng chỉnh sửa video khác trong Cửa hàng Windows trên PC của bạn hoặc tải xuống  Trình làm Phim (không có đối với Windows RT 8.1).

Nhập video

 1. Kết nối một camera, điện thoại, hoặc ổ đĩa ngoài vào PC của bạn.

 2. Từ Màn hình bắt đầu, mở ứng dụng Ảnh.

 3. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Nhập.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm thiết bị mà từ đó bạn muốn nhập.

 6. Trượt nhanh xuống hoặc bấm vào mỗi ảnh và video bạn muốn nhập, hoặc gõ nhẹ hoặc bấm Chọn tất cả.

 7. Gõ nhẹ hoặc bấm Nhập.

Các ảnh và video được lưu trong thư mục Ảnh trong một thư mục con được đặt tên theo ngày (ví dụ, 2013-09-10).

Ghi chú

Cắt video

 1. Sử dụng ứng dụng Ảnh, Camera hoặc OneDrive, mở video mà bạn muốn rút ngắn.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Cắt, rồi di chuyển núm điều khiển ở đầu bên phải hoặc trái của đường thời gian tới điểm bắt đầu và kết thúc mới.

  Đường thời gian với núm điều chỉnh cắt

Xóa bỏ video

 1. Sử dụng ứng dụng Ảnh, Camera hoặc OneDrive, chọn video mà bạn muốn xóa bỏ. Trong các ứng dụng Ảnh và OneDrive, bạn có thể chọn nhiều video hoặc tất cả các tệp trong một thư mục.

 2. Nếu bạn không thấy các lệnh ứng dụng, trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm chuột phải.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa.

Tiếp: Lưu trữ video trong OneDrive