Ứng dụng Máy tính tay cho Windows: Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây là một số câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về ứng dụng Máy tính tay cho Windows. Bạn có thể sử dụng ứng dụng Máy tính tay cho Windows để tính toán mọi thứ từ toán học và các phép chuyển đổi đơn giản đến các tính toán khoa học.

Để biết thông tin về ứng dụng Máy tính tay trên máy tính, xem Máy tính tay: các câu hỏi thường gặp. Bạn cũng có thể tìm thấy nhiều ứng dụng toán học và máy tính tay sẵn có để tải xuống trong Windows Store.

Hiển thị tất cả

Các chế độ khác nhau trong Máy tính tay là gì?

Máy tính tay đi kèm một chế độ Tiêu chuẩn cho các tính toán cơ bản, chế độ Khoa học cho phép toán nâng cao hơn, và một Bộ chuyển đổi để chuyển đổi giữa các đơn vị đo lường.

Làm thế nào để tôi chuyển đổi giá trị từ một đơn vị đo lường sang một đơn vị khác?

 1. Mở Máy tính tay.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Bộ chuyển đổi.

 3. Chọn từ menu xổ xuống loại đơn vị đo lường gốc mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chọn từ:

  • Âm lượng

  • Chiều dài

  • Trọng lượng

  • Nhiệt độ

  • Năng lượng

  • Diện tích

  • Tốc độ

  • Thời gian

  • Công suất

  • Dữ liệu

 4. Sau khi bạn đã lựa chọn, hãy chọn đơn vị đo lường đích mà bạn muốn chuyển đổi sang từ các menu xổ xuống.

 5. Nhập số đơn vị bạn muốn chuyển đổi bằng cách sử dụng bảng số. Các đơn vị đo lường được chuyển đổi sẽ xuất hiện tự động.

Làm thế nào tôi sử dụng được Máy tính tay bên cạnh các ứng dụng khác?

 1. Mở Máy tính tay.

 2. Mở một ứng dụng khác mà bạn muốn sử dụng cùng với Máy tính tay.

 3. Bằng cách chạm, trượt ngón tay của bạn vào trong từ mép bên trái để mở Máy tính tay, sau đó kéo nó về bên trái hoặc phải màn hình tới khi xuất hiện một khoảng hở phía sau nó.
  (Với chuột, di chuyển con trỏ đến góc trái trên cho đến khi Máy tính tay xuất hiện rồi kéo nó về bên trái hoặc phải màn hình đến khi xuất hiện một khoảng hở phía sau nó.)

 4. Điều chỉnh chiều rộng của Máy tính tay bằng cách di chuyển thanh giữa các ứng dụng.

Làm thế nào tôi có thể lưu các số mà tôi muốn nhớ hoặc sử dụng lại?

Ở cả chế độ Tiêu chuẩn và Khoa học, bạn có thể nhập một giá trị vào máy tính tay và lưu nó vào Bộ nhớ để dễ sử dụng lại hơn. Cách thực hiện:

 1. Khi số mà bạn muốn lưu đã được nhập vào máy tính tay (hoặc bằng tay hoặc vì là kết quả tính toán), gõ nhẹ hoặc bấm nút M.

 2. Số mà bạn đã lưu trong Bộ nhớ sẽ xuất hiện phía bên phải của bảng số bên trong phần Bộ nhớ. (Nếu bạn đang sử dụng Máy tính tay cùng một ứng dụng khác, các số trong Bộ nhớ sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng màn hình của bạn.) Cùng lúc bạn có thể lưu tối đa 100 số trong Bộ nhớ.

 3. Để sử dụng các số trong Bộ nhớ, gõ nhẹ hoặc bấm số trong danh sách Bộ nhớ. Số sẽ xuất hiện trong máy tính tay.

Để xóa số từ Bộ nhớ

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang sử dụng chuột, bấm chuột phải bên trong khu vực bàn phím.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa bộ nhớ. Như vậy sẽ xóa tất cả số mà bạn đã lưu trong Bộ nhớ.

Tôi có thể sử dụng lối tắt bàn phím nào với Máy tính tay?

Lối tắt bàn phím có thể rất hữu ích khi bạn cần tính toán nhanh. Đây là danh sách các lối tắt bàn phím bạn có thể sử dụng với máy tính tay:

Lối tắt bàn phím
Tác vụ

Alt+1

Chuyển sang chế độ Chuẩn

Alt+2

Chuyển sang chế độ Khoa học

Alt+3

Chuyển sang chế độ Chuyển đổi

Ctrl+L

Xóa tất cả số khỏi bộ nhớ

Ctrl+M

Nhấn nút M

Ctrl+P

Sử dụng M+ trên số mới nhất trong bộ nhớ

Ctrl+Q

Sử dụng M- trên số mới nhất trong bộ nhớ

Ctrl+R

Nhớ lại số mới nhất trong bộ nhớ

F9

Nhấn nút +/–

R

Nhấn nút 1/×

@

Nhấn nút căn bậc hai ()

Del

Nhấn nút CE

Esc

Nhấn nút C

F3

Chọn Degrees trong chế độ Khoa học

F4

Chọn Radians trong chế độ Khoa học

F5

Chọn Grads trong chế độ Khoa học

Ctrl+G

Nhấn nút 10x trong chế độ Khoa học

Ctrl+S

Nhấn nút sin-1 trong chế độ Khoa học

Ctrl+O

Nhấn nút cos-1 trong chế độ Khoa học

Ctrl+T

Nhấn nút tan-1 trong chế độ Khoa học

Ctrl+Y

Nhấn nút y√x trong chế độ Khoa học

D
(Nếu ngôn ngữ của bạn được thiết lập là tiếng Ba Lan hoặc Slovak, %)

Nhấn nút Mod trong chế độ Khoa học

L

Nhấn nút log trong chế độ Khoa học

N

Nhấn nút ln trong chế độ Khoa học

Ctrl+N

Nhấn nút ex trong chế độ Khoa học

O

Nhấn nút cos trong chế độ Khoa học

P

Nhấn nút pi (π) trong chế độ Khoa học

Q
(Nếu ngôn ngữ của bạn được thiết lập là tiếng Ba Lan, Q ASCII)

Nhấn nút x2 trong chế độ Khoa học

S

Nhấn nút sin trong chế độ Khoa học

T

Nhấn nút tan trong chế độ Khoa học

V

Nhấn nút F-E trong chế độ Khoa học

Y

Nhấn nút xy trong chế độ Khoa học

!

Nhấn nút n! trong chế độ Khoa học

Bạn cần được trợ giúp thêm?