Trợ giúp ứng dụng Lịch

Với ứng dụng Lịch, bạn có thể xem nhiều lịch — kể cả lịch công việc — cùng một lúc và ở cùng một nơi. Để sử dụng Lịch, bạn cần đăng nhập vào PC hoặc ứng dụng bằng tài khoản Microsoft. Khi mở Lịch, bạn sẽ xem tất cả các sự kiện từ tài khoản Microsoft của bạn. Để xem sự kiện từ các lịch khác, hãy thêm tài khoản vào ứng dụng Lịch.

Dạng xem tiếp theo của ứng dụng Lịch là gì

Lưu ý

 • Do Facebook có thay đổi về phần mềm, nên chức năng tích hợp Facebook trong lịch không còn được hỗ trợ nữa. Điều này có nghĩa là Lịch không còn có thể lấy thông tin từ hoặc chia sẻ trực tiếp đến Facebook nữa. Để biết thêm thông tin, hãy xem Facebook Connect không còn khả dụng.

  Từ ngày 30/01/2013, Google ngừng hỗ trợ các kết nối EAS (Exchange ActiveSync) mới trong một số trường hợp. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không còn có thể thêm hoặc đồng bộ được lịch Google của mình, nhưng bạn có thể xem các sự kiện bằng cách di chuyển chúng tới Outlook.com.

  Nếu bạn thay đổi múi giờ, bạn phải đóng ứng dụng Lịch và mở lại để thay đổi có hiệu lực. Để đóng ứng dụng, kéo ứng dụng xuống đáy màn hình, rồi giữ nó ở đó cho đến khi ứng dụng lật qua.

Đây là một số hướng dẫn giúp bạn bắt đầu sử dụng Lịch.

Bắt đầu

Hiển thị tất cả

Thêm lịch

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm tài khoản, gõ nhẹ hoặc bấm vào loại tài khoản bạn muốn thêm rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Loại bỏ lịch

Loại bỏ một tài khoản từ Lịch không xoá bỏ tài khoản hoặc các sự kiện gốc. Bạn vẫn có thể truy cập chúng thông qua trình duyệt hoặc một ứng dụng lịch khác.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tài khoản bạn muốn xóa.

 4. Ở dưới cùng, gõ nhẹ hoặc bấm Xóa tài khoản.

Thao tác loại bỏ tài khoản Microsoft của bạn (tài khoản bạn dùng để đăng nhập vào Windows) sẽ loại bỏ tất cả tài các khoản của bạn khỏi Thư, Lịch, và Mọi người, và bạn sẽ không thể dùng các ứng dụng đó. Thay vào đó, bạn có thể muốn ẩn lịch — bạn có thể xem cách thực hiện trong "Ẩn lịch hoặc thay đổi màu sắc của lịch" ở phần sau của bài viết này.

Cách loại bỏ tài khoản Microsoft

Nếu vì lý do nào đó, bạn thực sự cần loại bỏ tài khoản Microsoft của mình, sau đây là cách thực hiện:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt PC.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ngắt kết nối.

Thêm lịch ngày lễ quốc tế

Bạn có thể xem lịch nghỉ lễ trong nước hoặc khu vực của bạn trong Lịch nếu bạn có một tài khoản Outlook.com. Để tìm cách thực hiện, hãy xem Thêm lịch ngày lễ hoặc lịch âm vào Outlook.com.

Xem lịch của bạn theo ngày, tuần, tháng hoặc theo cách khác

Khi lần đầu tiên mở lịch bạn sẽ xem sự kiện của bạn trong ngày trên hình nền bạn có thể thay đổi.

Dạng xem tiếp theo của ứng dụng Lịch là gì

Để thay đổi hình nền:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Nền rồi gõ nhẹ hoặc bấm Duyệt, chọn hình bạn muốn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Chọn hình ảnh.

  Nếu bạn muốn sử dụng hình nền gốc của Lịch, mở lệnh ứng dụng, gõ nhẹ hoặc bấm Nền, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Sử dụng mặc định.

Cách xem dạng xem lịch khác của bạn:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Chọn một trong các tùy chọn mà bạn thấy ở đầu màn hình — Ngày, Tuần làm việc, Tuần, Tháng.

  Tuần làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Xem các dạng xem lịch khác như tiếp theo là gì, ngày, tuần, tuần làm việc, và tháng sử dụng các lệnh ứng dụng

Thêm và xóa sự kiện

Thêm sự kiện

Đây là cách nhanh nhất để thêm một sự kiện:

 1. Chọn ngày bạn muốn. Bạn có thể nhanh chóng đến một ngày bằng cách gõ nhẹ vào mũi tên xuống bên cạnh tiêu đề trong lịch của bạn như được hiển thị ở đây.

  Làm thế nào để nhanh chóng nhảy đến một ngày trong quá khứ hay tương lai
 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào một khoảng thời gian trống trong lịch của bạn, lấy các núm điều tác tròn ở phía trên và phía dưới bằng chuột hoặc ngón tay của bạn để điều chỉnh thời gian, và thêm các chi tiết cần thiết.

  Tạo nhanh một sự kiện trong Lịch

  Để thêm thông tin, gõ nhẹ hoặc bấm vào mũi tên trong hộp rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thêm chi tiết. Bạn có thể mời mọi người, làm cho việc này trở thành một sự kiện lặp lại, hoặc thay đổi trạng thái của bạn.

Nếu bạn không thể tìm thấy một khoảng trống, đây là cách bạn thêm một sự kiện:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tạo mới.

 3. Nhập tên, ngày, thời gian và vị trí của sự kiện hay cuộc họp.

  Nếu đây là một sự kiện lặp lại, gõ nhẹ hoặc bấm Hiện thêm rồi chọn tùy chọn của bạn bằng gõ nhẹ hoặc bấm vào hộp Mức độ thường xuyên.

Xóa một sự kiện

Đây là cách bạn xóa sự kiện:

 1. Trong ứng dụng Lịch, gõ nhẹ hoặc bấm sự kiện bạn muốn xóa.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Xóa sự kiện trên màn hình của bạn.

Mời ai đó đến một sự kiện hay cuộc họp

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tạo mới.

 3. Nhập ngày, thời gian và vị trí của sự kiện hay cuộc họp.

 4. Trong trường Ai, nhập tên hoặc địa chỉ email của người bạn muốn mời.

  Nếu bạn đang tạo cuộc họp từ tài khoản Outlook của mình, bạn có thể xem khi nào mọi người bận hoặc rảnh và lên lịch cuộc họp theo sự sẵn sàng của họ. Để thực hiện điều này, hãy gõ nhẹ hoặc bấm vào Trợ giúp lập lịch. Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2010 SP1 hoặc Microsoft Exchange Server 2013 Preview được sử dụng ở nơi làm việc của bạn. Hãy hỏi người quản trị mạng của bạn để biết thông tin này.

 5. Nếu bạn muốn đây là sự kiện định kỳ, gõ nhẹ hoặc bấm Hiện thêm và nhập vào các chi tiết yêu cầu.

 6. Gõ nhẹ hoặc bấm vào nút gửi mời nút Gửi mời.

thiết đặt Lịch

Hiển thị tất cả

Xem hoặc ẩn sinh nhật

Cách bạn có thể hiển thị hoặc ẩn sinh nhật trong Lịch:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Tùy chọn và trong Lịch sinh nhật, chọn Hiển thị hoặc Ẩn.Hiển thị hoặc ẩn lịch sinh nhật

Mặc dù bạn không thể thêm sinh nhật trực tiếp vào ứng dụng Lịch, có những cách khác để xem sinh nhật của những người trong liên lạc của bạn.

Ẩn lịch hoặc đổi màu của nó

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào lịch mà bạn muốn thay đổi rồi làm theo các bước sau:

  • Dưới phần tên lịch, đổi thiết đặt từ Hiện thành Ẩn.

  • Dưới phần thiết đặt, dùng danh sách để thay đổi màu lịch.

Phím tắt

Đây là những lối tắt bàn phím cho Lịch.

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

Ctrl+1 hoặc Ctrl+A

Để làm điều này

Hiện dạng xem tiếp theo là gì

Nhấn phím này

Ctrl+2 hoặc Ctrl+D

Để làm điều này

Hiện dạng xem ngày

Nhấn phím này

Ctrl+3 hoặc Ctrl+O

Để làm điều này

Hiện dạng xem tuần công việc

Nhấn phím này

Ctrl+4 hoặc Ctrl+W

Để làm điều này

Hiện dạng xem tuần

Nhấn phím này

Ctrl+5 hoặc Ctrl+M

Để làm điều này

Hiện dạng xem tháng

Nhấn phím này

End

Để làm điều này

Trong xem gì tiếp theo, đi đến cuối danh sách sự kiện

Nhấn phím này

Ctrl+T hoặc Home

Để làm điều này

Đi tới hôm nay

Nhấn phím này

Ctrl+N

Để làm điều này

Tạo một sự kiện mới

Nhấn phím này

Page Up

Để làm điều này

Trong dạng xem tháng, đi tới tháng trước

Trong dạng xem tuần, đi tới tuần trước

Trong dạng xem ngày, đi tới hai ngày trước

Trong dạng xem điều gì tiếp theo, cuộn tới qua danh sách các sự kiện

Trong danh sách ngày, đi tới tháng trước

Nhấn phím này

Ctrl+H

Để làm điều này

Trong dạng xem tháng, đi tới tháng trước

Trong dạng xem tuần, đi tới tuần trước

Trong dạng xem ngày, đi tới hai ngày trước

Nhấn phím này

Page Down

Để làm điều này

Trong dạng xem tháng, đi tới tháng tiếp theo

Trong dạng xem tuần, đi tới tuần tiếp theo

Trong dạng xem ngày, đi tới hai ngày tiếp theo

Nhấn phím này

Ctrl+J

Để làm điều này

Trong dạng xem tháng, đi tới tháng tiếp theo

Trong dạng xem tuần, đi tới tuần tiếp theo

Trong dạng xem ngày, đi tới hai ngày tiếp theo

Nhấn phím này

Mũi tên phải

Để làm điều này

Trong dạng xem, đi tới ngày tiếp theo

Nhấn phím này

Mũi tên trái

Để làm điều này

Trong dạng xem, đi tới ngày trước

Nhấn phím này

Mũi tên xuống

Để làm điều này

Trong dạng xem, đi tới giờ tiếp theo

Nhấn phím này

Mũi tên lên

Để làm điều này

Trong dạng xem, đi tới giờ trước

Nhấn phím này

Esc

Để làm điều này

Quay lại hoặc rời một sự kiện mà không lưu

Nhấn phím này

Ctrl+S

Để làm điều này

Lưu hay gửi sự kiện

Nhấn phím này

Ctrl+P, sử dụng mũi tên lên xuống để chọn

Để làm điều này

Trả lời một sự kiện

Nhấn phím này

Ctrl+D

Để làm điều này

Xóa một sự kiện

Nhấn phím này

Ctrl+bấm chuột

Để làm điều này

Trong khoảng thời gian trống, đi trực tiếp tới trang chi tiết sự kiện lịch

Để biết thêm thông tin về cách nhận thông báo về các sự kiện tiếp theo, xem Cách quản lý thông báo cho ứng dụng Thư, Lịch, Mọi người và Nhắn tin.

Bạn cần được trợ giúp thêm?