Trợ giúp ứng dụng Lịch

Với ứng dụng Lịch, bạn có thể xem một số lịch—bao gồm lịch công việc—tất cả vào cùng một thời điểm và cùng một nơi. Để sử dụng Lịch, bạn cần đăng nhập vào PC hoặc ứng dụng với một tài khoản Microsoft. Khi mở Lịch, bạn sẽ xem tất cả các sự kiện từ tài khoản Microsoft của bạn. Để xem sự kiện từ các lịch khác, thêm tài khoản vào ứng dụng Lịch.

Ghi chú

 • Nếu bạn thay đổi múi giờ, bạn phải đóng ứng dụng Lịch và mở lại để thay đổi có hiệu lực. Để đóng ứng dụng, kéo ứng dụng xuống đáy màn hình, rồi giữ nó ở đó cho đến khi ứng dụng lật qua.

Dạng xem tiếp theo của ứng dụng Lịch là gì

Ghi chú

Đây là một số hướng dẫn giúp bạn bắt đầu sử dụng Lịch.

Bắt đầu

Hiển thị tất cả

Thêm lịch

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm tài khoản, gõ nhẹ hoặc bấm vào loại tài khoản bạn muốn thêm rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Loại bỏ lịch

Loại bỏ một tài khoản từ Lịch không xoá bỏ tài khoản hoặc các sự kiện gốc. Bạn vẫn có thể truy cập chúng thông qua trình duyệt hoặc một ứng dụng lịch khác.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tài khoản bạn muốn xóa.

 4. Ở dưới cùng, gõ nhẹ hoặc bấm Xóa tài khoản.

Loại bỏ tài khoản Microsoft của bạn (tài khoản bạn dùng để đăng nhập vào Windows) sẽ loại bỏ tất cả tài khoản của bạn khỏi các ứng dụng Thư, Lịch, và Mọi người và bạn sẽ không thể sử dụng những ứng dụng đó. Bạn có thể muốn ẩn lịch của bạn thay vì vậy—bạn có thể xem cách thực hiện trong phần "Ẩn lịch hoặc thay đổi màu sắc của nó" ở dưới cuối bài viết này.

Để xóa tài khoản Microsoft của bạn

Nếu vì lý do nào đó, bạn thực sự cần loại bỏ tài khoản Microsoft của bạn, đây là cách:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt PC.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ngắt kết nối.

Thêm lịch ngày lễ quốc tế

Bạn có thể xem lịch ngày lễ nước bạn hoặc lịch ngày lễ trong khu vực trong Lịch nếu bạn có một tài khoản Outlook.com. Để tìm cách thực hiện điều này, xem Thêm lịch ngày lễ hoặc lịch âm vào Outlook.com.

Xem lịch của bạn theo ngày, tuần, tháng hoặc theo cách khác

Khi lần đầu tiên mở lịch bạn sẽ xem sự kiện của bạn trong ngày trên hình nền bạn có thể thay đổi.

Dạng xem tiếp theo của ứng dụng Lịch là gì

Để thay đổi hình nền:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Nền rồi gõ nhẹ hoặc bấm Duyệt, chọn hình bạn muốn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Chọn hình ảnh.

  Nếu bạn muốn sử dụng hình nền gốc của Lịch, mở lệnh ứng dụng, gõ nhẹ hoặc bấm Nền, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Sử dụng mặc định.

Cách xem dạng xem lịch khác của bạn:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Chọn một trong các tùy chọn mà bạn xem trên đầu màn hình—Ngày, Tuần làm việc, Tuần, Tháng.

  Tuần làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Xem các dạng xem lịch khác như tiếp theo là gì, ngày, tuần, tuần làm việc, và tháng sử dụng các lệnh ứng dụng

Thêm và xóa sự kiện

Thêm sự kiện

Đây là cách nhanh nhất để thêm một sự kiện:

 1. Chọn ngày bạn muốn. Bạn có thể nhanh chóng đến một ngày bằng cách gõ nhẹ vào mũi tên xuống bên cạnh tiêu đề trong lịch của bạn như được hiển thị ở đây.

  Làm thế nào để nhanh chóng nhảy đến một ngày trong quá khứ hay tương lai
 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào một khoảng thời gian trống trong lịch của bạn, lấy các núm điều tác tròn ở phía trên và phía dưới bằng chuột hoặc ngón tay của bạn để điều chỉnh thời gian, và thêm các chi tiết cần thiết.

  Tạo nhanh một sự kiện trong Lịch

  Để thêm thông tin, gõ nhẹ hoặc bấm vào mũi tên trong hộp rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thêm chi tiết. Bạn có thể mời mọi người, làm cho việc này trở thành một sự kiện lặp lại, hoặc thay đổi trạng thái của bạn.

Nếu bạn không thể tìm thấy một khoảng trống, đây là cách bạn thêm một sự kiện:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tạo mới.

 3. Nhập tên, ngày, thời gian và vị trí của sự kiện hay cuộc họp.

  Nếu đây là một sự kiện lặp lại, gõ nhẹ hoặc bấm Hiện thêm rồi chọn tùy chọn của bạn bằng gõ nhẹ hoặc bấm vào hộp Mức độ thường xuyên.

Xóa một sự kiện

Đây là cách bạn xóa sự kiện:

 1. Trong ứng dụng Lịch, gõ nhẹ hoặc bấm sự kiện bạn muốn xóa.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Xóa sự kiện trên màn hình của bạn.

Mời ai đó đến một sự kiện hay cuộc họp

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tạo mới.

 3. Nhập ngày, thời gian và vị trí của sự kiện hay cuộc họp.

 4. Trong trường Ai, nhập tên hoặc địa chỉ email của người bạn muốn mời.

  Nếu bạn tạo cuộc họp từ tài khoản Outlook, bạn có thể nhìn thấy mọi người đang rảnh hoặc bận và lên lịch cuộc họp tùy theo khả năng sẵn sàng của họ. Để thực hiện điều này, gõ nhẹ hoặc bấm Trợ giúp lập lịch. Tính năng này chỉ có nếu nơi làm việc của bạn sử dụng Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2010 SP1 hoặc Microsoft Exchange Server 2013 Preview. Hỏi người quản trị mạng của bạn để biết thông tin này.

 5. Nếu bạn muốn đây là sự kiện định kỳ, gõ nhẹ hoặc bấm Hiện thêm và nhập vào các chi tiết yêu cầu.

 6. Gõ nhẹ hoặc bấm nút gửi mời nút Gửi mời .

thiết đặt Lịch

Hiển thị tất cả

Xem hoặc ẩn sinh nhật

Cách bạn có thể hiển thị hoặc ẩn sinh nhật trong Lịch:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tuỳ chọn và dưới Lịch sinh nhật, chọn hoặc Hiện hoặc Ẩn.Hiển thị hoặc ẩn lịch sinh nhật

Mặc dù bạn không thể thêm sinh nhật trực tiếp vào ứng dụng Lịch, có những cách khác để xem sinh nhật của những người trong liên lạc của bạn.

Ẩn lịch hoặc đổi màu của nó

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào lịch mà bạn muốn thay đổi rồi làm theo các bước sau:

  • Dưới phần tên lịch, đổi thiết đặt từ Hiện thành Ẩn.

  • Dưới phần thiết đặt, dùng danh sách để thay đổi màu lịch.

Phím tắt

Đây là những lối tắt bàn phím cho Lịch.

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

Ctrl+1 hoặc Ctrl+A

Để làm điều này

Hiện dạng xem tiếp theo là gì

Nhấn phím này

Ctrl+2 hoặc Ctrl+D

Để làm điều này

Hiện dạng xem ngày

Nhấn phím này

Ctrl+3 hoặc Ctrl+O

Để làm điều này

Hiện dạng xem tuần công việc

Nhấn phím này

Ctrl+4 hoặc Ctrl+W

Để làm điều này

Hiện dạng xem tuần

Nhấn phím này

Ctrl+5 hoặc Ctrl+M

Để làm điều này

Hiện dạng xem tháng

Nhấn phím này

End

Để làm điều này

Trong xem gì tiếp theo, đi đến cuối danh sách sự kiện

Nhấn phím này

Ctrl+T hoặc Home

Để làm điều này

Đi tới hôm nay

Nhấn phím này

Ctrl+N

Để làm điều này

Tạo một sự kiện mới

Nhấn phím này

Page Up

Để làm điều này

Trong dạng xem tháng, đi tới tháng trước

Trong dạng xem tuần, đi tới tuần trước

Trong dạng xem ngày, đi tới hai ngày trước

Trong dạng xem điều gì tiếp theo, cuộn tới qua danh sách các sự kiện

Trong bộ chọn ngày tháng, đi tới tháng trước

Nhấn phím này

Ctrl+H

Để làm điều này

Trong dạng xem tháng, đi tới tháng trước

Trong dạng xem tuần, đi tới tuần trước

Trong dạng xem ngày, đi tới hai ngày trước

Nhấn phím này

Page Down

Để làm điều này

Trong dạng xem tháng, đi tới tháng tiếp theo

Trong dạng xem tuần, đi tới tuần tiếp theo

Trong dạng xem ngày, đi tới hai ngày tiếp theo

Nhấn phím này

Ctrl+J

Để làm điều này

Trong dạng xem tháng, đi tới tháng tiếp theo

Trong dạng xem tuần, đi tới tuần tiếp theo

Trong dạng xem ngày, đi tới hai ngày tiếp theo

Nhấn phím này

Mũi tên phải

Để làm điều này

Trong dạng xem, đi tới ngày tiếp theo

Nhấn phím này

Mũi tên trái

Để làm điều này

Trong dạng xem, đi tới ngày trước

Nhấn phím này

Mũi tên xuống

Để làm điều này

Trong dạng xem, đi tới giờ tiếp theo

Nhấn phím này

Mũi tên lên

Để làm điều này

Trong dạng xem, đi tới giờ trước

Nhấn phím này

Esc

Để làm điều này

Quay lại hoặc rời một sự kiện mà không lưu

Nhấn phím này

Ctrl+S

Để làm điều này

Lưu hay gửi sự kiện

Nhấn phím này

Ctrl+P, sử dụng mũi tên lên xuống để chọn

Để làm điều này

Trả lời một sự kiện

Nhấn phím này

Ctrl+D

Để làm điều này

Xóa một sự kiện

Nhấn phím này

Ctrl+bấm chuột

Để làm điều này

Trong khoảng thời gian trống, đi trực tiếp tới trang chi tiết sự kiện lịch

Để biết thêm thông tin về cách nhận thông báo về các sự kiện tiếp theo, xem Cách quản lý thông báo cho ứng dụng Thư, Lịch, Mọi người và Nhắn tin.

Cần thêm trợ giúp?