Ứng dụng Thư cho Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Thiết đặt

Có hai loại thiết đặt trong thư—loại theo tài khoản và loại áp dụng cho tất cả tài khoản.

Thiết đặt áp dụng cho tất cả tài khoản

Đây là cách bạn có thể xem các thiết đặt áp dụng cho tất cả tài khoản:

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn.

Thiết đặt Ứng dụng của nó Tùy chọn
Thiết đặt

Nhóm thư theo hội thoại

Ứng dụng của nó

Tính năng này được bật theo mặc định và nhóm tất cả thư có cùng chủ đề. Nếu bạn tắt, bạn sẽ thấy tất cả thư riêng biệt.

Tùy chọn

Bật

Tắt

Thiết đặt

Khi thư chưa đọc được chọn, đánh dấu nó là đã đọc

Ứng dụng của nó

Đánh dấu thư là đã đọc khi bạn gõ nhẹ hoặc bấm vào chúng.

Tùy chọn

Bật

Tắt

Thiết đặt

Phông chữ thư

Ứng dụng của nó

Gõ nhẹ hoặc bấm vào tùy chọn bạn muốn đặt cỡ, phông chữ và màu mặc định cho thư bạn viết tại đây. Bạn có thể thay đổi việc này bất kỳ lúc nào.

Tùy chọn

Không có

Thiết đặt theo tài khoản

Đây là cách bạn có thể xem các thiết đặt theo tài khoản:

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản rồi chọn tài khoản bạn muốn.

Thiết đặt Ứng dụng của nó Tùy chọn
Thiết đặt

Tên tài khoản

Ứng dụng của nó

Thay đổi nó thành bất kỳ tên nào bạn muốn. Ví dụ, Hotmail công việc hoặc Outlook cá nhân.

Tùy chọn

Nhập tên cho tài khoản của bạn.

Thiết đặt

Tải xuống email mới

Ứng dụng của nó

Quyết định khoảng thời gian bạn muốn tải xuống email

Tùy chọn

Khi các mục đến

Mỗi 15 phút

Mỗi 30 phút

Hàng giờ

Thủ công

Thiết đặt

Tải xuống email từ

Ứng dụng của nó

Quyết định thời điểm bạn muốn quay lại để xem email.

Tùy chọn

Cách đây 3 ngày

Cách đây 7 ngày

Cách đây 2 tuần

Tháng trước

Bất kỳ lúc nào. Email của bạn có thể mất nhiều thời gian để đồng bộ.

Thiết đặt

Sắp xếp email của bạn (Chỉ cho Outlook.com )

Ứng dụng của nó

Theo mặc định, tin tức, giao dịch và cập nhật của bạn từ các trang như Facebook, Twitter và LinkedIn sẽ được hiện trong màn hình riêng (thư sẽ được đưa ra khỏi hộp thư đến của bạn). Nếu bạn muốn email là bản tin và/hoặc cập nhật xã hội trở lại hộp thư đến, bỏ chọn tùy chọn liên quan.

Tùy chọn

Hiện các bản tin riêng biệt

Hiện các cập nhật xã hội riêng biệt

Thiết đặt

Hiện thông báo email

Ứng dụng của nó

Thông báo xuất hiện ở góc phải trên của màn hình khi bạn nhận email từ ai đó. Bạn có thể chọn chỉ xem thông báo khi một trong các liên hệ yêu thích gửi email cho bạn. Nếu bạn không thể thay đổi thiết đặt này, bạn cần đến Thiết đặt PC để thay đổi. Để tìm hiểu thêm, xem Cách quản lý thông báo cho ứng dụng Thư, Lịch và Mọi người.

Tùy chọn

Tất cả email

Email từ ưa chuộng

Không bao giờ

Thiết đặt

Tự động tải xuống ảnh bên ngoài

Ứng dụng của nó

Quyết định bạn có muốn Thư tự động tải xuống ảnh. Nếu bạn tắt, bạn có thể chọn tải xuống ảnh bên ngoài trong thư khi bạn đọc chúng.

Tùy chọn

Bật

Tắt

Thiết đặt

Sử dụng chữ ký email

Ứng dụng của nó

Việc này cho phép bạn tạo và thêm chữ ký email vào tất cả email bạn gửi từ tài khoản.

Tùy chọn

Không

Thiết đặt

Gửi trả lời tự động (Chỉ cho tài khoản Outlook.com và Exchange)

Ứng dụng của nó

Bạn có thể bật tùy chọn này để tự động gửi trả lời cho mọi người khi bạn biết sẽ không sử dụng email trong một khoảng thời gian.

Tùy chọn

Bật

Tắt

Thiết đặt

Địa chỉ email yêu thích (chỉ cho Outlook.com)

Ứng dụng của nó

Cho phép bạn gửi email bằng bí danh Outlook.com. Để tìm hiểu thêm về bí danh, xem Dùng bí danh để thêm địa chỉ email vào tài khoản của bạn.

Tùy chọn

Chọn từ danh sách bí danh của bạn

Tiếp theo: Lối tắt bàn phím