Tìm kiếm, chia sẻ, in và các tính năng khác

Hướng dẫn Windows: Trang 6/11

Sử dụng các nút cho những việc bạn thường làm

Năm nút—Tìm kiếm, Chia sẻ, Bắt đầu, Thiết bị và Thiết đặt—là cách nhanh chóng để đi tới tác vụ bạn thường xuyên thực hiện, như tìm kiếm trên web và máy tính, in tài liệu, gửi ảnh và liên kết qua email. Những nút này luôn có sẵn ở bên phải màn hình của bạn, dù bạn ở đâu trong Windows.

Nút

Trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình. Sau đó nhấn hoặc bấm Tìm kiếm, Chia sẻ, Bắt đầu, Thiết bị hoặc Thiết đặt. (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột tới góc trên bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm, Chia sẻ, Bắt đầu, Thiết bị hoặc Thiết đặt).

Bạn cũng có thể nhấn phím biểu trưng Windows Phím biểu trưng Windows +C để mở các nút.

Tìm kiếm

Nếu nút Tìm kiếm sử dụng Tìm kiếm Thông minh Bing, thì bạn có thể tìm kiếm trên PC, web, và OneDrive, cùng với một số ứng dụng tại Windows Store. Bạn có thể tìm kiếm một lần để nhận kết quả từ mọi nơi và bạn có thể quay lại kết quả tìm kiếm của mình mà không phải tìm kiếm lại.

Để tìm kiếm trên PC, web và OneDrive bằng Tìm kiếm Thông minh Bing

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)
  Bạn cũng có thể nhấn phím biểu trưng Windows Phím biểu trưng Windows +S hoặc nhấn phím biểu trưng Windows Phím biểu trưng Windows và bắt đầu nhập để mở Tìm kiếm. Và nếu bạn đang ở trên màn hình Bắt đầu, bạn có thể nhấn hoặc bấm nút Tìm kiếmNút Tìm kiếm hoặc bắt đầu nhập. (Nếu bạn không thấy nút Tìm kiếm trên màn hình Bắt đầu thì bạn chưa có bản cập nhật mới nhất dành cho Windows 8.1Windows RT 8.1. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cài đặt Bản cập nhật Windows 8.1 (KB 2919355).)
 2. Nhập cụm từ tìm kiếm của bạn. Khi bạn nhập, bạn sẽ nhìn thấy danh sách kết quả tìm kiếm và đề xuất.

 3. Nếu bạn nhìn thấy ứng dụng, tệp hoặc thiết đặt mình đang tìm kiếm trong danh sách, nhấn hoặc bấm vào nó để mở. Để xem tất cả kết quả cho cụm từ tìm kiếm của bạn, bao gồm tất cả các kết quả trên web từ Bing, nhấn hoặc bấm nút Tìm kiếmNút Tìm kiếm để đi tới trang kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể nhấn hoặc bấm vào một trong các đề xuất tìm kiếm.
 4. Trên trang kết quả tìm kiếm, hãy nhấn hoặc bấm vào kết quả tìm kiếm để mở.

Trang kết quả tìm kiếm

Kết quả của bạn được nhóm theo danh mục và theo nguồn gốc. Ví dụ: ảnh trên máy tính của bạn sẽ được nhóm cùng nhau, tương tự như ảnh trên web. Kết quả từ tệp cá nhân trên PC của bạn và OneDrive sẽ được liệt kê trước, sau đó là kết quả từ các ứng dụng và web. Hình thu nhỏ cung cấp cho bạn ý tưởng về nội dung mình nhận được trước khi bạn nhấn hoặc bấm. Để xem tất cả các kết quả tìm kiếm cho một danh mục cụ thể, nhấn hoặc bấm vào liên kết Xem tất cả cho danh mục đó.

Để quay lại trang kết quả tìm kiếm

Nếu bạn mở một kết quả tìm kiếm và thấy rằng đó không phải điều mình đang tìm kiếm, bạn có thể quay lại trang kết quả tìm kiếm mà không phải tìm kiếm lại từ đầu. Với cảm ứng, trượt vào từ cạnh trái của màn hình. (Với chuột, di chuyển con trỏ đến góc trên bên trái màn hình, rồi bấm).

Để thu hẹp kết quả tìm kiếm của bạn

Nút Tìm kiếm sẽ tự động tìm kiếm các ứng dụng, tệp và thiết đặt trên máy tính và OneDrive, cùng với trên web. Nhưng bạn chỉ có thể tìm kiếm một loại kết quả, như thiết đặt hoặc hình ảnh trên web. Và trong một số ứng dụng, bạn có thể chọn chỉ tìm kiếm ứng dụng đó.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhấn hoặc bấm vào mũi tên Mũi tên trong Tìm kiếm phía trên hộp tìm kiếm, rồi nhấn hoặc bấm vào danh mục mà bạn muốn.

Để thay đổi thiết đặt cho Tìm kiếm

Bạn có thể xóa lịch sử tìm kiếm của mình, chọn cách thông tin tìm kiếm của bạn được chia sẻ với Bing và thay đổi tùy chọn Tìm kiếm An toàn lọc nội dung người lớn khỏi kết quả tìm kiếm của bạn. Và nếu muốn, bạn có thể tắt tìm kiếm trên web để bạn chỉ nhìn thấy kết quả từ máy tính và OneDrive (bạn có thể muốn làm điều này nếu đang sử dụng kết nối Internet đo được).

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Nhấn hoặc bấm Tìm kiếm và ứng dụng, rồi nhấn hoặc bấm Tìm kiếm.

 3. Thay đổi thiết đặt mà bạn muốn.

Chia sẻ

Nút Chia sẻ là một cách nhanh chóng để chia sẻ tệp, ảnh và thông tin với những người bạn biết hoặc lưu mọi thứ để sử dụng sau mà không phải rời khỏi ứng dụng mà bạn đang sử dụng. Bạn chỉ có thể chia sẻ ảnh với vài người một lúc, chia sẻ liên kết với toàn bộ mạng xã hội của bạn hoặc gửi bài viết thú vị tới ứng dụng Danh sách Đọc để bạn có thể đọc sau.

Bạn có thể chia sẻ mọi thứ từ hầu hết các ứng dụng với nút Chia sẻ. Nếu bạn muốn chia sẻ nội dung từ bàn làm việc, bạn có thể chia sẻ thông qua email hoặc sử dụng OneDrive để chia sẻ tệp và ảnh.

Nút Chia sẻ

Để chia sẻ tệp

 1. Trong ứng dụng, trượt nhanh mục mà bạn muốn chia sẻ để chọn mục đó. (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm chuột phải vào mục bạn muốn chia sẻ để chọn mục đó).

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Chia sẻ.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Chia sẻ.)

 3. Nhấn hoặc bấm vào người, ứng dụng hoặc thiết bị bạn muốn chia sẻ và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Để chia sẻ liên kết

 1. Mở ứng dụng và duyệt đến trang web, bài viết hoặc bản đồ bạn muốn chia sẻ.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Chia sẻ.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Chia sẻ.)

 3. Nhấn hoặc bấm vào người, ứng dụng hoặc thiết bị bạn muốn chia sẻ và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Để thay đổi thiết đặt cho Chia sẻ

Bạn có thể thay đổi ứng dụng được liệt kê trong nút Chia sẻ và cách chúng xuất hiện.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Nhấn hoặc bấm Tìm kiếm và ứng dụng, rồi nhấn hoặc bấm Chia sẻ.

 3. Thay đổi thiết đặt mà bạn muốn.

Bắt đầu

Bạn có thể sử dụng nút Bắt đầu để đi tới màn hình Bắt đầu dù bạn ở đâu trong Windows. Hoặc nếu bạn đã ở trên màn hình Bắt đầu, hãy sử dụng nút này để quay lại ứng dụng cuối cùng mà bạn đã sử dụng.

Mở màn hình Bắt đầu bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình rồi nhấn Bắt đầu. (Hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột tới góc dưới bên trái màn hình, di chuyển chuột hết cỡ vào góc rồi bấm Bắt đầu).

Nút Bắt đầu
Mẹo

Nếu bạn đang dùng chuột, bạn có thể di chuyển con trỏ chuột tới góc dưới bên trái và bấm nút Bắt đầu để quay lại màn hình Bắt đầu.

Thiết bị

Nút Thiết bị là cách nhanh chóng để gửi tệp và thông tin tới các thiết bị khác được kết nối với máy tính của bạn, như máy in, Xbox, điện thoại, loa, TV hoặc máy chiếu. Danh sách thiết bị có trong nút Thiết bị tùy thuộc vào các thiết bị mà bạn có và các thiết bị đó có được kết nối với máy tính hay không. Để tìm hiểu thêm về thiết đặt thiết bị, hãy xem Thêm, loại bỏ và quản lý thiết bị và máy in.

Để sử dụng nút Thiết bị

 1. Mở một ứng dụng và trượt nhanh mục hoặc tệp mà bạn muốn gửi tới thiết bị để chọn. (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm chuột phải vào mục hoặc tệp bạn muốn chia sẻ để chọn).

 2. Trượt vào từ cạnh phải màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết bị.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Thiết bị.)

 3. Chọn một trong các tùy chọn sau:

  Phát trực tuyến video, nhạc hoặc trình chiếu ảnh tới thiết bị khác (như TV hoặc máy stereo). Nhấn hoặc bấm Phát và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Để biết thêm thông tin về cách thiết lập Phát, hãy xem Truyền ảnh, video, và nhạc sử dụng Phát.

  In tài liệu, ảnh hoặc email. Nhấn hoặc bấm In và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách in.

  Chiếu nội dung trên máy tính (như bản trình bày, trình chiếu hoặc bất cứ nội dung nào trên máy tính) trên màn hình khác. Nhấn hoặc bấm Chiếu và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Thiết đặt

Nút Thiết đặt là nơi để thực hiện các điều chỉnh nhanh cho một vài thiết đặt thông thường (như độ sáng và âm lượng), tìm thiết đặt cho máy tính (như cá nhân hóa, tài khoản người dùng và thiết bị) và thay đổi thiết đặt cho ứng dụng bạn đang dùng.

Để thay đổi nhanh thiết đặt thông thường

Có một vài thiết đặt máy tính thông thường—như âm lượng, nguồn điện và kết nối mạng—luôn có trong nút Thiết đặt.
 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Nhấn hoặc bấm vào thiết đặt bạn muốn thay đổi.

Thiết đặt thông thường

Để thay đổi thiết đặt cho máy tính

Bạn có thể thay đổi hầu hết các thiết đặt trong thiết đặt máy tính (thay vì trong Bảng điều khiển), như cá nhân hóa và thiết đặt cho những thứ như thiết bị, tài khoản người dùng, OneDrive, kết nối mạng và ngôn ngữ.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Nhấn hoặc bấm vào danh mục hoặc thiết đặt bạn muốn thay đổi.

Để thay đổi thiết đặt cho ứng dụng

Nếu bạn đang trong một ứng dụng khi bạn mở nút Thiết đặt, bạn sẽ nhìn thấy thiết đặt cho ứng dụng đó được liệt kê trước. Mỗi ứng dụng đều có chút khác biệt, do đó thiết đặt cũng có thể hơi khác biệt. Và nếu bạn đang ở trên màn hình Bắt đầu hoặc bàn làm việc, bạn có thể sử dụng nút Thiết đặt để cá nhân hóa và thay đổi các tùy chọn khác.

 1. Mở ứng dụng hoặc đo tới màn hình Bắt đầu hoặc bàn làm việc.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Nhấn hoặc bấm vào thiết đặt bạn muốn thay đổi. Nếu bạn đang sử dụng một ứng dụng và bạn không nhìn thấy điều mình muốn, hãy kiểm tra thiết đặt máy tính—một số ứng dụng có thiết đặt tại đó.

Thiết đặt ứng dụng
Mẹo

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng và cần trợ giúp, bạn có thể sẽ tìm thấy trợ giúp trong nút Thiết đặt.