Chọn ứng dụng Windows dùng theo mặc định

Ứng dụng mặc định là chương trình Windows dùng tự động khi bạn mở một loại tệp cụ thể, như bài hát, phim, ảnh hoặc trang web.

Ví dụ, bạn có thể có nhiều hơn một ứng dụng chỉnh sửa ảnh cài đặt trên PC. Bạn có thể chọn một trong số chúng làm ứng dụng mặc định khởi động bất kỳ khi nào bạn mở ảnh.

Để mở trang mặc định

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tìm kiếm và ứng dụng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Mặc định.

Hiển thị tất cả

Chọn ứng dụng mặc định

Ứng dụng mặc định bạn chọn sẽ chỉ áp dụng cho tài khoản của bạn và sẽ không ảnh hưởng đến các tài khoản khác trên PC này.

 1. Trên trang mặc định, gõ nhẹ hoặc bấm vào ứng dụng mặc định hiện tại. Nếu không có mặc định, gõ nhẹ hoặc bấm Chọn mặc định.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm ứng dụng mặc định mới.

Ghi chú

 • Một ứng dụng email mặc định phải được cài đặt trên PC. Bạn không thể sử dụng dịch vụ email dựa trên web, như Outlook.com, Gmail, hoặc thư Yahoo! làm chương trình email mặc định.

Chọn ứng dụng mặc định theo loại tệp hoặc giao thức

Bạn có thể tinh chỉnh ứng dụng mặc định dựa trên loại tệp hoặc giao thức. Ví dụ, bạn có thể mở tất cả tệp ảnh .jpg bằng một ứng dụng, và tệp ảnh .bmp bằng một ứng dụng khác.

Ứng dụng mặc định bạn chọn sẽ chỉ áp dụng cho tài khoản của bạn và sẽ không ảnh hưởng đến các tài khoản khác trên PC này.

 1. Trên trang mặc định, gõ nhẹ hoặc bấm Chọn ứng dụng mặc định theo loại tệp, hoặc Chọn ứng dụng mặc định theo giao thức.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm ứng dụng mặc định hiện tại,
  – Hoặc –
  Nếu không có mặc định, gõ nhẹ hoặc bấm Chọn mặc định.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm ứng dụng mặc định mới.

Ghi chú

 • Khi bạn thay đổi ứng dụng mặc định cho loại tệp hoặc giao thức, bạn không thể để trống nó. Bạn phải chọn một ứng dụng mới.

Đặt chương trình mặc định cho máy tính này

Bạn có thể đặt chương trình không thể truy nhập mà không dỡ cài đặt. Để biết thêm thông tin, xem Đặt mặc định máy tính và truy nhập chương trình.

Bạn cần được trợ giúp thêm?