Tùy chọn đồng hồ trong Windows 8.1 và Windows RT 8.1

Nếu bạn đang tìm để thêm đồng hồ vào Màn hình bắt đầu hay màn hình nền của bạn, bạn có thể tìm nhiều loại ứng dụng đồng hồ, bộ hẹn giờ và báo thức có trong Windows Store.

Nếu bạn muốn xem giờ, trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình. Hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải dưới màn hình rồi di chuyển con trỏ chuột lên.

Để tìm kiếm đồng hồ trong Windows Store

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập store vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Store.

 3. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 4. Nhập đồng hồ vào hộp tìm kiếm rồi nhấn Enter.

 5. Duyệt qua danh sách ứng dụng cho đến khi bạn tìm thấy ứng dụng yêu thích, gõ nhẹ hoặc bấm vào nó rồi gõ nhẹ hoặc bấm Cài đặt.

Để thêm múi giờ bổ sung vào đồng hồ trên màn hình nền

Trên bàn làm việc, bạn cũng có thể thêm hai múi giờ bổ sung vào đồng hồ trong vùng thông báo tại góc xa bên phải của thanh tác vụ.

 1. Trên màn hình nền, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào ngày và giờ trong vùng thông báo rồi gõ nhẹ hoặc bấm Điều chỉnh ngày/giờ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Đồng hồ Phụ, chọn Hiện đồng hồ này, chọn múi giờ bạn muốn rồi nhập tên cho nó. Lập lại quy trình nếu bạn muốn thêm đồng hồ thứ ba.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm OK. Bây giờ bạn có thể xem giờ trong các múi giờ khác bằng cách gõ nhẹ vào hoặc trỏ chuột vào ngày và giờ trên thanh tác vụ.

Ghi chú

 • Trang web Windows không còn quản lý bộ sưu tập tiện ích nhưng một số ứng dụng có thể cung cấp những thứ thậm chí tuyệt vời hơn các tiện ích—và nhiều trong số đó đều miễn phí. Để biết thêm thông tin, xem Tiện ích trên màn hình nền.

Bạn cần được trợ giúp thêm?