Windows so sánh như thế nào?

iPad so với thiết bị chạy Windows

Không gì ngoài thực tế: Hãy xem các mẫu iPad so sánh với máy tính bảng chạy Windows về kích thước, trọng lượng, thời lượng pin, giá và các tiêu chí khác như thế nào.

So sánh với iPad

MacBook so với Windows

Đừng quyết định cho đến khi bạn thấy MacBook bên cạnh Windows.

So sánh với MacBook