Kết nối mạng nhà của bạn với Internet

Để kết nối mạng nhà của bạn với Internet, bạn cần nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và một số phần cứng:

 • ISP: ISP là một công ty cho phép bạn truy cập Internet. Bạn đăng ký một tài khoản với ISP giống như bạn làm với dịch vụ điện thoại hoặc các dịch vụ tiện ích. ISP thường là công ty điện thoại (cung cấp DSL hoặc kết nối cáp quang) hoặc nhà cung cấp truyền hình (cung cấp kết nối vệ tinh hoặc cáp).

 • Phần cứng: Đối với kết nối băng rộng, như DSL, cáp quang hoặc cáp, bạn cần một modem băng rộng. Nó có thể được bao gồm như là một phần của phần cứng ban đầu từ ISP khi bạn đăng ký tài khoản băng rộng hoặc bạn có thể cần thuê hoặc mua modem riêng. Nếu bạn dự định chia sẻ truy cập Internet với nhiều PC bằng mạng nhà, bạn cũng cần một bộ định tuyến. (Đôi khi modem và bộ định tuyến được kết hợp trong một thiết bị).

Thiết lập phần cứng cho kết nối băng rộng (DSL, cáp quang, cáp hoặc vệ tinh)

Phụ thuộc vào thiết bị mà bạn có, các bước này có thể thay đổi.

Hiển thị tất cả

Để kết nối một thiết bị (bộ định tuyến và modem kết hợp)

Hình minh họa modem và bộ định tuyến kết hợp được cắm
Cắm vào bộ định tuyến và modem kết hợp
 1. Cắm cáp nguồn của thiết bị vào ổ điện.

 2. Cắm một đầu dây điện thoại hoặc cáp vào cổng mạng diện rộng (WAN) của thiết bị rồi cắm đầu kia vào giắc cắm tường. (Người dùng DSL: Không dùng bộ lọc tín hiệu DSL trên đường dây điện thoại).

 3. Cắm một đầu cáp mạng (Ethernet) vào cổng LAN trên thiết bị rồi cắm đầu kia vào cổng mạng của PC. (Nếu bạn đang kết nối không dây, xin bỏ bước này).

 4. Khởi động (hoặc khởi động lại) PC.

Để kết nối hai thiết bị (bộ định tuyến và modem riêng lẻ)

Hình minh họa modem và bộ định tuyến được cắm
Cắm vào bộ định tuyến và modem
 1. Cắm cáp nguồn của modem vào ổ điện.

 2. Cắm một đầu dây điện thoại hoặc cáp vào modem và cắm đầu kia vào giắc cắm tường. (Người dùng DSL: Không dùng bộ lọc tín hiệu DSL trên đường dây điện thoại).

 3. Cắm một đầu cáp mạng (Ethernet) vào modem và cắm đầu kia vào cổng mạng diện rộng (WAN) trên bộ định tuyến.

 4. Cắm bộ định tuyến vào ổ điện.

 5. Cắm một đầu cáp mạng (Ethernet) vào cổng LAN trên bộ định tuyến và cắm đầu kia vào cổng mạng trên PC mà bạn muốn kết nối đến Internet. (Nếu bạn đang kết nối không dây, xin bỏ bước này).

 6. Khởi động (hoặc khởi động lại) PC.

Bạn cần được trợ giúp thêm?