Giữ an toàn cho con bạn trên PC

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Bật An toàn Gia đình cho tài khoản của con bạn

Để nhận hầu hết trong số Windows, mỗi người dùng PC cần tài khoản của chính mình. Mọi người có thể tùy chỉnh trải nghiệm riêng với ứng dụng ưa thích, bố cục màn hình Bắt đầu, màu nền, ảnh tài khoản, v.v... Nếu bạn chia sẻ PC với con bạn và muốn theo dõi cách chúng dùng thời gian ngồi trước màn hình, bạn có thể giám sát tài khoản của chúng với An toàn Gia đình.

Để bật An toàn Gia đình, bạn—hoặc ít nhất một cha hoặc mẹ được chỉ định—cần một tài khoản người quản trị; con bạn chọn để giám sát mỗi khi cần một tài khoản của con bạn hoặc một tài khoản người dùng tiêu chuẩn. Để biết thêm thông tin về tài khoản người dùng, xem Tạo tài khoản người dùngTài khoản người dùng: Các câu hỏi thường gặp.

Ghi chú

 • Nếu PC được kết nối với một miền, An toàn Gia đình có thể không khả dụng. Hãy kiểm tra lại với quản trị viên hệ thống của bạn.

Hiển thị tất cả

Để tạo tài khoản mới cho con bạn

Khi bạn tạo tài khoản mới cho con bạn—có hoặc không có địa chỉ email—giám sát An toàn Gia đình được bật tự động. Bạn sẽ bắt đầu nhận báo cáo về thời gian sử dụng và cách con bạn dùng PC, và bạn có thể đặt hoặc thay đổi giới hạn bổ sung bất kỳ lúc nào.

 1. Đăng nhập vào PC của bạn bằng tài khoản quản trị viên.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản khác, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thêm tài khoản.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm vào liên kết Thêm tài khoản trẻ em.

 5. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Nếu con bạn đã có địa chỉ email, nhập rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo và làm theo hướng dẫn.

  • Nếu bạn muốn lấy địa chỉ email mới cho con bạn, gõ nhẹ hoặc bấm Đăng ký địa chỉ email mới và làm theo hướng dẫn.

  • Nếu bạn muốn con bạn chỉ đăng nhập vào PC này, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm tài khoản của con không dùng email và làm theo hướng dẫn.

Mẹo

 • Con bạn có quá nhỏ để nhớ mật khẩu được gõ không? Bạn có thể muốn thiết lập mật khẩu ảnh cho chúng, để chúng có thể đăng nhập bằng ảnh ưa thích thay thế. Để biết thêm thông tin, xem Cá nhân hóa PC của bạn.

Để bật An toàn Gia đình cho tài khoản hiện có của con bạn

Nếu con bạn đã có một tài khoản người dùng trên PC, bạn vẫn có thể bật An toàn Gia đình và bắt đầu giám sát hoạt động của chúng.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản khác.

 3. Chọn tài khoản bạn muốn giám sát bằng An toàn Gia đình rồi gõ nhẹ hoặc bấm Chỉnh sửa.

  Nếu con bạn không có tài khoản người dùng chuẩn, xem các bước trước Để tạo tài khoản trẻ em mới.

 4. Trong danh sách Loại tài khoản, chọn Con rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Để thêm người khác làm cha mẹ trong An toàn Gia đình

Khi bạn thêm ai đó làm cha mẹ, họ có thể phản hồi yêu cầu về quyền và giám sát các hoạt động của PC.

 1. Đi tới trang web An toàn Gia đình và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm cha mẹ.

 3. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn thêm làm cha mẹ, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Gửi yêu cầu.

Tiếp theo: Đặt giới hạn về thời gian và cách con bạn sử dụng PC

Các tài nguyên khác

Đi tới An toàn Gia đình

Thay đổi thiết đặt của bạn trên trang web An toàn Gia đình.

An toàn Gia đình: Các câu hỏi thường gặp

Bạn có câu hỏi? Khám phá câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Trợ giúp từ cộng đồng

Đặt câu hỏi trong diễn đàn cộng đồng.