Giữ an toàn cho con bạn trên PC

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Thêm trẻ em vào gia đình Microsoft của bạn

Để khai thác hết tính năng của Windows, mỗi người dùng PC của bạn cần có tài khoản của riêng mình. Mọi người có thể tùy chỉnh trải nghiệm riêng với các ứng dụng yêu thích, bố cục màn hình Bắt đầu, màu nền, ảnh tài khoản, v.v... Nếu bạn chia sẻ PC với con mình, việc để chúng đăng nhập bằng tài khoản riêng sẽ giúp trẻ được tự do khám phá một cách an toàn, còn bạn vẫn có thể thiết lập các giới hạn thích hợp về độ tuổi và thời gian, bảo đảm rằng trẻ không truy cập bất kỳ website nào hay sử dụng bất kỳ ứng dụng và trò chơi nào không phù hợp với chúng.

Để bắt đầu, bạn — hoặc ít nhất một người lớn được chỉ định trong gia đình — sẽ cần có tài khoản quản trị viên trên PC sẽ sử dụng; mỗi trẻ sẽ cần một tài khoản người dùng thông thường hoặc tài khoản trẻ em. Để biết thêm thông tin về tài khoản người dùng, hãy xem Tạo tài khoản người dùngTài khoản người dùng: Câu hỏi Thường gặp.

Ghi chú

 • Nếu PC được kết nối với một miền, An toàn Gia đình có thể không khả dụng. Hãy kiểm tra lại với quản trị viên hệ thống của bạn.

Hiển thị tất cả

Cách tạo tài khoản mới cho con bạn trên PC

 1. Đăng nhập vào PC của bạn bằng tài khoản quản trị viên.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản khác, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thêm tài khoản.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm vào liên kết Thêm tài khoản trẻ em.

 5. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Nếu con bạn đã có địa chỉ email, nhập rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo và làm theo hướng dẫn.

  • Nếu bạn muốn lấy địa chỉ email mới cho con bạn, gõ nhẹ hoặc bấm Đăng ký địa chỉ email mới và làm theo hướng dẫn.

Mẹo

 • Con bạn có quá nhỏ để nhớ mật khẩu được gõ không? Bạn có thể muốn thiết lập mật khẩu ảnh cho chúng, để chúng có thể đăng nhập bằng ảnh ưa thích thay thế. Để biết thêm thông tin, xem Cá nhân hóa PC của bạn.

Cách thêm tài khoản hiện có trên PC dưới dạng tài khoản trẻ em vào gia đình Microsoft của bạn

Nếu con bạn đã có tài khoản người dùng trên PC, thì bạn có thể thêm các tài khoản đó vào gia đình Microsoft của mình.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản khác.

 3. Chọn tài khoản bạn muốn giám sát bằng An toàn Gia đình rồi gõ nhẹ hoặc bấm Chỉnh sửa.

  Nếu con bạn không có tài khoản người dùng chuẩn, xem các bước trước Để tạo tài khoản trẻ em mới.

 4. Trong danh sách Loại tài khoản, chọn Con rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Cách thêm người lớn vào gia đình Microsoft của bạn

 1. Đăng nhập tại account.microsoft.com/family bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Truy cập Người lớn và chọn Thêm.

 3. Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn thêm như người lớn vào gia đình, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào Gửi lời mời.

  Người được bạn mời sẽ cần chấp nhận lời mời của bạn từ email của họ. Sau khi gia nhập gia đình của bạn, những người đó cũng sẽ có thể quản lý các thiết đặt của trẻ, chấp thuận yêu cầu và xem các báo cáo hoạt động.

Tiếp theo: Đặt giới hạn về quyền cho trẻ

Các tài nguyên khác

Truy cập gia đình Microsoft

Thay đổi thiết đặt gia đình Microsoft của bạn.

Thiết lập An toàn Gia đình

Tìm hiểu cách thêm tài khoản vào gia đình Microsoft của bạn.

Trợ giúp từ cộng đồng

Đặt câu hỏi trong diễn đàn cộng đồng.