Thêm biểu tượng vào màn hình nền hoặc thanh tác vụ.

Trong Windows 8.1 và Windows RT 8.1, bạn có thể ghim ứng dụng Windows Store và ứng dụng màn hình nền vào thanh tác vụ để truy cập nhanh. Bạn cũng có thể tạo lối tắt trên màn hình nền cho ứng dụng màn hình nền, thư mục và tệp bạn thường sử dụng.

Để ghim ứng dụng vào thanh tác vụ

 • Trên Màn hình bắt đầu, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào ứng dụng rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ghim vào thanh tác vụ (bạn cũng có thể thực hiện điều này trong dạng xem Ứng dụng).
  – hoặc –
  Nếu ứng dụng đã mở trên màn hình nền, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào nút thanh tác vụ của ứng dụng rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ghim chương trình này vào thanh tác vụ.

Ghi chú

 • Để loại bỏ ứng dụng đã ghim khỏi thanh tác vụ, mở Danh sách Nhảy của ứng dụng rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tháo ghim ứng dụng này khỏi thanh tác vụ.

Để thêm lối tắt vào màn hình nền

 1. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào màn hình nền rồi gõ nhẹ hoặc bấm Mới, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lối tắt.

 2. Nhập vị trí của mục hoặc gõ nhẹ hoặc bấm Duyệt để tìm mục trong File Explorer.

Ghi chú

 • Để xóa lối tắt khỏi màn hình nền, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xóa.

 • Nếu bạn xoá lối tắt, chỉ có lối tắt bị loại bỏ, mục gốc không bị ảnh hưởng.

 • Bạn không thể tạo lối tắt cho ứng dụng Windows Store.

Để biết thêm thông tin về thanh tác vụ và màn hình nền, xem Cách sử dụng thanh tác vụ và Màn hình nền. Để biết thêm thông tin về cách ghim ứng dụng vào Màn hình bắt đầu, xem Màn hình Bắt đầu.

Bạn cần được trợ giúp thêm?