Chẩn đoán các vấn đề cơ bản với DirectX

DirectX được yêu cầu bởi nhiều trò chơi và các ứng dụng đa phương tiện trong Windows. DirectX được tích hợp vào Windows và không thể bị gỡ cài đặt.

Nếu bạn gặp vấn đề khi chơi trò chơi, phát phim, hoặc phát ứng dụng đa phương tiện, Công cụ Chẩn đoán DirectX có thể giúp bạn xác định vấn đề. Cách mở nó.

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

  2. Nhập dxdiag vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm dxdiag.

Ghi chú

Khi công cụ chẩn đoán mở, kiểm tra những mục này.

Phiên bản DirectX nào PC bạn đang sử dụng

Một số ứng dụng và trò chơi cũ hơn yêu cầu D3DX. Nếu bạn thấy thông báo lỗi như: "Chương trình không thể bắt đầu vì thiếu d3dx9_35.dll trong máy tính của bạn. Hãy thử cài đặt lại chương trình để sửa chữa sự cố này. "(Hai chữ số cuối cùng của tên tệp có thể khác nhau.) Đi tới trang web Trình cài đặt web Thời gian chạy Người dùng cuối DirectX và làm theo các hướng dẫn để cài đặt DirectX 9 bao gồm hỗ trợ DXD3.

Trình điều khiển cũ hoặc chưa được ký

Trình điều khiển được ký số được kiểm tra về khả năng tương thích với DirectX. Gõ hoặc bấm tab cho bất kỳ phần cứng nào đang gây ra trục trặc và tìm kiếm các sự cố về trình điều khiển. Cài đặt trình điều khiển mới nhất thường giúp giải quyết sự cố. Thông thường, bạn có thể tìm thấy trình điều khiển mới nhất trong phần hỗ trợ trên trang web của nhà sản xuất.

Bộ điều khiển trò chơi của bạn

Nếu cần điều khiển hoặc thiết bị đầu vào khác không phản hồi, nó có thể chưa được cài đặt đúng. Đảm bảo thiết bị hiện ở tab Đầu vào. Nếu không, hãy cài đặt lạ thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu là thiết bị USB, tháo ra rồi sau đó gắn lại. Nếu bộ điều khiển hiện trong tab Đầu vào nhưng vẫn không hoạt động, thử cài đặt trình điều khiển mới nhất từ phần hỗ trợ trên trang web của nhà sản xuất.

Bạn cần được trợ giúp thêm?