Tuyên bố từ chối của Windows 8

Một số thiết bị có thể bao gồm bộ xử lý đồ họa có hỗ trợ DirectX 9. Một số trò chơi và chương trình có thể yêu cầu DirectX 10 cung cấp hiệu năng và đồ họa tối ưu.

Một số tính năng của Windows 8 như cảm ứng và đính các ứng dụng cạnh nhau có thể yêu cầu phần cứng nâng cao hoặc bổ sung.

Windows Media Center không có trong Windows 8. Bản quyền Windows Media Center phải được mua riêng. Tính năng DVR có thể yêu cầu bổ sung phần cứng và không sẵn có ở tất cả các nước. DVD codecs không có trong Windows 8. Xem DVD bằng Windows 8 yêu cầu phần mềm phát riêng biệt.

Một số ứng dụng được bán riêng.

Có thể áp dụng phí truy cập Internet hoặc các phí dịch vụ khác.

Các tính năng sau đây chỉ có trong Windows 8 Pro và Windows 8 Enterprise:

  • BitLocker và BitLocker To Go

  • Máy chủ Từ xa

  • Gia nhập Miền

  • Kết nối máy chiếu qua mạng.

  • Tệp ngoại tuyến

  • Trung tâm Đồng bộ

  • Tự nhận biết vị trí máy in

  • Các dịch vụ nhận biết vị trí mạng.

  • Các Thiết đặt Trình bày

Để biết thêm thông tin về Windows 8, xem Nâng cấp lên Windows 8.