Cập nhật với kết nối Internet bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng.

Kết nối Internet bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng là loại gói dữ liệu được một số nhà cung cấp dịch vụ internet sử dụng. Với loại gói dữ liệu này, nhà cung cấp tính phí theo lượng dữ liệu bạn sử dụng (lượng dữ liệu đã gửi và nhận bởi PC của bạn). Các gói này thường có giới hạn dữ liệu và nếu bạn vượt quá giới hạn, bạn có thể phải trả thêm phí hoặc tốc độ kết nối có thể bị giảm trong một khoảng thời gian.

Windows 8.1 là một tệp lớn: khoảng 1,8 GB cho phiên bản 32-bit và 2,3 GB cho bản 64-bit. Windows RT 8.1 với Microsoft Office là khoảng 1,7 GB. Trước khi bạn bắt đầu tải một trong những tệp này bằng cách sử dụng kết nối Internet bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng, đảm bảo kiểm tra việc sử dụng dữ liệu hiện tại của bạn để xem liệu việc tải xuống này có dẫn đến các khoản phí bổ sung không.

Hầu hết mọi người với tốc độ kết nối Internet băng rộng đều hoàn tất quá trình tải xuống trong vòng một hoặc hai giờ nhưng thời gian tải xuống sẽ không giống nhau tùy thuộc vào PC, tốc độ đường truyền của bạn và những nhân tố khác. Nhìn chung, việc này sẽ tốn một khoảng thời gian bằng với thời gian bạn tải một bộ phim từ Internet.

Quan trọng

  • Đảm bảo rằng bạn dành đủ thời gian để quá trình tải xuống hoàn tất, và không tắt PC của bạn trong khi đang tải.

Để biết thêm thông tin về kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng, xem Các kết nối Internet bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng: Các câu hỏi thường gặp.

Bạn cần được trợ giúp thêm?