Chỉnh sửa phương thức thanh toán cho Windows Store và xem lịch sử thanh toán

Khi bạn muốn mua một ứng dụng từ Windows Store, bạn sẽ cần thêm một phương thức thanh toán cho tài khoản của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa phương thức thanh toán hoặc xem tất cả các lần mua hàng và lịch sử thanh toán sau.

Để thêm hoặc chỉnh sửa phương thức thanh toán cho tài khoản Windows Store của bạn

 1. Trên màn hình Bắt đầu, nhấn hoặc nhấp vào Cửa hàng để mở Windows Store.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản của tôi.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm phương thức thanh toán hoặc Chỉnh sửa phương thức thanh toán, chỉnh sửa bất kỳ thông tin cần thiết nào, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Gửi.

Ghi chú

 • Nếu bạn muốn mua ứng dụng từ Store trong một quốc gia hoặc vùng cụ thể, bạn cần sử dụng phương thức thanh toán từ quốc gia hoặc vùng đó. Để biết thêm thông tin, xem Sử dụng Windows Store tại một quốc gia hoặc vùng khác nhau.

 • Khi bạn thêm thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán, Microsoft sẽ cho phép thẻ bằng cách tính một khoản phí nhỏ, tạm thời đối với tài khoản của bạn. Bạn sẽ không phải trả tiền cho tới khi bạn mua hàng từ Store.

 • Công ty thẻ tín dụng của bạn có thể tính phí giao dịch quốc tế hoặc phí chuyển đổi tiền tệ khi bạn mua hàng từ Store.

Để loại bỏ phương thức thanh toán khỏi tài khoản của bạn

 1. Trên màn hình Bắt đầu, nhấn hoặc nhấp vào Cửa hàng để mở Windows Store.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản của tôi.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Loại bỏ.

 4. Đăng nhập trang web thanh toán bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm tùy chọn thanh toán.

 6. Chọn phương thức thanh toán, gõ nhẹ hoặc bấm loại bỏ, rồi gõ nhẹ hoặc bấm loại bỏ.

Để xem lịch sử thanh toán của bạn

 1. Trên màn hình Bắt đầu, nhấn hoặc nhấp vào Cửa hàng để mở Windows Store.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản của tôi.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Xem lịch sử thanh toán

 4. Đăng nhập trang web thanh toán bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm tùy chọn thanh toán.

 6. Gõ nhẹ hoặc bấm giao dịch, rồi chọn từ các tùy chọn để xem lịch sử thanh toán của bạn.

Ghi chú

 • Bạn chỉ có thể xem được lịch sử thanh toán sau khi bạn thêm phương thức thanh toán vào tài khoản của bạn.

 • Để in lịch sử thanh toán của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm hiện màn hình in, rồi gõ nhẹ hoặc bấm in.

 • Nếu bạn có thắc mắc về thanh toán liên quan đến Windows Store, đi tới Microsoft hỗ trợ trang web, chọn Thể loại cho câu hỏi của bạn, rồi chọn một tùy chọn hỗ trợ.

 • Nếu bạn không nhìn thấy Tài khoản thì PC của bạn chưa có bản cập nhật mới nhất cho Store. Thay vào đó, hãy trượt nhanh xuống từ cạnh trên của màn hình (hoặc bấm chuột phải nếu bạn dùng chuột) sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản của bạn.

Bạn cần được trợ giúp thêm?