Chỉnh sửa ảnh và video

Phần này mô tả rất nhiều tùy chọn chỉnh sửa hiện có trong các ứng dụng Camera, Ảnh và OneDrive trên Windows 8.1 và Windows RT 8.1. Nếu bạn muốn thực hiện các chỉnh sửa khác, tìm trên Windows Store trên PC để có các ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video khác hoặc tải xuống Thư viện Ảnh và Trình làm phim. Lưu ý rằng Thư viện Ảnh và Trình làm phim hiện không sẵn có đối với Windows RT 8.1.

Để biết thêm thông tin về các ứng dụng được nêu ở đây, xem Ứng dụng Ảnh cho Windows: Các câu hỏi thường gặp, Trợ giúp cho ứng dụng Camera và webcam và OneDrive: FAQ.

Hiển thị tất cả

Mở một ảnh hoặc video để chỉnh sửa

 1. Mở ứng dụng Ảnh, Camera hoặc OneDrive hoặc mở File Explorer.

 2. Đi tới ảnh bạn muốn chỉnh sửa rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào nó để mở.

 3. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).
  Thao tác này hiện các lệnh mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu chỉnh sửa.

 4. Nếu bạn muốn tiếp tục chỉnh sửa khi đã hoàn tất, sử dụng các mũi tên để đi tới ảnh tiếp theo. Nếu đang trong ứng dụng Ảnh hoặc OneDrive, bạn có thể sử dụng nút quay lại để duyệt các thư mục khác.

Xén ảnh

 1. Mở ảnh bạn muốn xén.

 2. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Xén.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Tỉ lệ khung ảnh và chọn từ các tùy chọn hiện có hoặc kéo viền đến nơi bạn muốn.

 5. Khi ảnh đã được như ý, gõ nhẹ hoặc bấm Áp dụng.

 6. Khi bạn đã hoàn tất các thay đổi, lưu ảnh lại. Bạn có thể cập nhật ảnh gốc hoặc lưu bản sao với các thay đổi của bạn.

Xoay ảnh

 1. Mở ảnh bạn muốn xoay.

 2. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Xoay. Ảnh xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Mỗi lần gõ nhẹ hoặc bấm vào ảnh sẽ làm ảnh xoay thêm 90 độ.

Ảnh được lưu tự động.

Ghi chú

 • Không thể xoay được video trong các ứng dụng Ảnh, Camera hoặc OneDrive.

Chỉnh sửa ảnh cơ bản

 1. Mở ảnh.

 2. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Chỉnh sửa.

  Các lệnh ứng dụng mặc định
 4. Gõ nhẹ hoặc bấm vào thể loại ở bên trái rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào tùy chọn chỉnh sửa ở bên phải.

 5. Thực hiện chỉnh sửa. Xem các phần sau để biết thêm chi tiết về từng tùy chọn.

 6. Nếu bạn muốn phóng to hoặc thu nhỏ ảnh, sử dụng phím + và - ở dưới cùng bên phải hoặc dùng ngón tay để chụm vào và căng ra trên màn hình.

 7. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm chuột phải để sử dụng các tùy chọn sửa khác, có thể bao gồm:

  • Hoàn tác

  • Làm lại

  • Xem ảnh gốc (nhấn và giữ hoặc bấm và giữ để xem ảnh gốc)

  • Hủy bỏ

 8. Khi đã hoàn tất các thay đổi, trượt nhanh vào từ cạnh dưới hoặc bấm chuột phải rồi lưu ảnh. Bạn có thể lưu bản sao hoặc cập nhật ảnh gốc. (Bạn chỉ có thể xem một trong các tùy chọn này, tùy thuộc vào loại tệp và thiết đặt quyền.)

Ghi chú

Chỉnh sửa tự động

Tùy chọn ảnh chụp màn hình chỉnh sửa tự động
 1. Mở ảnh bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Chỉnh sửa.

 4. Chọn tự động ảnh nâng cấp nào bạn muốn sử dụng.

 5. (Tùy chọn) Để xem phiên bản gốc của ảnh hay hoàn tác hoặc làm lại các thay đổi, trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm phải chuột, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

Khi bạn hoàn tất chỉnh sửa, trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm phải chuột, sau đó lưu các thay đổi của bạn. Để biết chi tiết, xem Chỉnh sửa ảnh cơ bản.

Các chỉnh sửa cơ bản

 1. Mở ảnh bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Chỉnh sửa.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Chỉnh sửa cơ bản.

 5. Chọn từ các tùy chọn này.

  Để làm điều này
  Thực hiện thao tác này

  Xoay

  Gõ nhẹ hoặc bấm Xoay cho đến khi ảnh được xoay theo chiều bạn muốn. Các thay đổi được lưu tự động.

  Xén

  1. Gõ nhẹ hoặc bấm Xén.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tỉ lệ khung ảnh rồi chọn kích thước hoặc kéo viền đến nơi bạn muốn.

  3. Gõ nhẹ hoặc bấm Áp dụng.

  Làm thẳng

  Sử dụng núm điều chỉnh tròn để làm thẳng ảnh.

  Loại bỏ mắt đỏ

  1. Gõ nhẹ hoặc bấm Mắt đỏ.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào điểm bạn muốn loại bỏ mắt đỏ. Bạn có thể phóng to để thao tác chính xác hơn.

  Xử lý lại

  1. Gõ nhẹ hoặc bấm Xử lý lại.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào điểm hoặc các điểm bạn muốn xử lý lại. Bạn có thể phóng to để thao tác chính xác hơn.

 6. (Tùy chọn) Để xem phiên bản gốc của ảnh hay hoàn tác hoặc làm lại các thay đổi, trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm phải chuột, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

Khi bạn hoàn tất chỉnh sửa, trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm phải chuột, sau đó lưu các thay đổi của bạn. Để biết chi tiết, xem Chỉnh sửa ảnh cơ bản.

Ghi chú

Điều chỉnh độ sáng

 1. Mở ảnh bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Chỉnh sửa.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Độ sáng.

 5. Chọn từ các tùy chọn này rồi sử dụng núm điều chỉnh tròn để thay đổi thiết đặt.

  Việc này
  Thực hiện thao tác này

  Độ sáng

  Làm cho ảnh sáng lên hoặc tối đi

  Độ tương phản

  Điều chỉnh chênh lệch giữa hai phần sáng và tối của ảnh

  Điểm nổi bật

  Điều chỉnh vùng sáng của ảnh

  Đổ bóng

  Điều chỉnh vùng tối của ảnh

 6. (Tùy chọn) Để xem phiên bản gốc của ảnh hay hoàn tác hoặc làm lại các thay đổi, trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm phải chuột, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

Khi bạn hoàn tất chỉnh sửa, trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm phải chuột, sau đó lưu các thay đổi của bạn. Để biết chi tiết, xem Chỉnh sửa ảnh cơ bản.

Điều chỉnh màu

 1. Mở ảnh bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Chỉnh sửa.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Màu.

 5. Điều chỉnh thiết đặt:

  • Đối với Nhiệt độ, Sắc thái và Độ bão hòa, sử dụng núm điều chỉnh tròn để thay đổi thiết đặt.

  • Để Tăng chất lượng màu, kéo ghim tới màu bạn muốn nâng cấp rồi dùng núm điều chỉnh tròn để thay đổi thiết đặt. Nếu bạn muốn tăng chất lượng của các màu khác, di chuyển ghim và điều chỉnh lại thiết đặt.

  Việc này
  Thực hiện thao tác này

  Nhiệt độ

  Điều chỉnh độ ấm hoặc độ lạnh của ảnh

  Sắc thái

  Thêm sắc thái xanh lục hoặc đỏ tươi

  Độ bão hòa

  Điều chỉnh cường độ màu

  Tăng chất lượng màu

  Điều chỉnh độ rực rỡ của màu được chọn. Việc điều chỉnh này chỉ ảnh hưởng đến các điểm trên ảnh có màu đó và không ảnh hưởng đến các màu khác.

 6. (Tùy chọn) Để xem phiên bản gốc của ảnh hay hoàn tác hoặc làm lại các thay đổi, trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm phải chuột, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

Khi bạn hoàn tất chỉnh sửa, trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm phải chuột, sau đó lưu các thay đổi của bạn. Để biết chi tiết, xem Chỉnh sửa ảnh cơ bản.

Thêm hiệu ứng

Mờ nét sẽ làm tối hoặc sáng các góc của ảnh Tiêu điểm chọn lọc cho phép bạn chọn phần ảnh sẽ giữ làm tiêu điểm và làm mờ các phần còn lại.

 1. Mở ảnh bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Chỉnh sửa.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Hiệu ứng.

  Để làm điều này
  Thực hiện thao tác này

  Thêm hiệu ứng làm mờ nét

  Gõ nhẹ hoặc bấm Mờ nét rồi sử dụng núm điều chỉnh tròn để thay đổi thiết đặt.

  Thêm tiêu điểm chọn lọc

  1. Gõ nhẹ hoặc bấm Tiêu điểm chọn lọc.

  2. Điều chỉnh vòng tròn bằng cách thay đổi kích thước, hình dạng và vị trí. Những phần nằm bên trong vòng tròn sẽ giữ làm tiêu điểm.

  3. Gõ nhẹ hoặc bấm Cường độ rồi chọn mức độ làm mờ phần còn lại của bức ảnh mà bạn muốn.

  4. Gõ nhẹ hoặc bấm Xem trước để xem kết quả.

  5. Khi đã hoàn tất các thay đổi, gõ nhẹ hoặc bấm Áp dụng.

 5. (Tùy chọn) Để xem phiên bản gốc của ảnh hay hoàn tác hoặc làm lại các thay đổi, trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm phải chuột, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

Khi bạn hoàn tất chỉnh sửa, trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm phải chuột, sau đó lưu các thay đổi của bạn. Để biết chi tiết, xem Chỉnh sửa ảnh cơ bản.

Cắt video

 1. Mở video bạn muốn cắt.

 2. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Cắt và sau đó di chuyển núm điều khiển ở phần cuối bên trái và bên phải của đường thời gian để tạo mới các điểm bắt đầu và kết thúc.

  Đường thời gian hiển thị núm điều khiển cắt
 4. Khi đã hoàn tất các thay đổi, gõ nhẹ hoặc bấm Lưu bản sao để lưu video.

Ghi chú

 • Không thể xoay được video trong các ứng dụng Ảnh, Camera hoặc OneDrive.

Xóa ảnh hoặc video

 1. Trong ứng dụng Ảnh hoặc OneDrive, đi tới thư mục chứa tệp bạn muốn xóa.

 2. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Để xóa một tệp duy nhất, gõ nhẹ hoặc bấm để mở nó, rồi trượt nhanh lên từ dưới hoặc bấm chuột phải để xem các lệnh ứng dụng.

  • Để xóa nhiều tệp, trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào mỗi tệp, hoặc gõ nhẹ hoặc bấm Chọn tất cả.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa.

Nếu bạn gặp sự cố

Nếu bạn gặp sự cố, chẳng hạn như bạn không thấy các tùy chọn đã được mô tả hoặc các bước này không có hiệu quả đối với bạn, hãy thử những việc sau:

Bạn cần được trợ giúp thêm?