Duyệt web

Windows 8, Windows RT

Internet Explorer với thanh Địa chỉ được hiển thị

Trang web yêu thích của bạn

Internet Explorer 10 cho phép bạn chọn cách bạn muốn theo dõi các trang web yêu thích của mình để bạn có thể truy cập các trang web đó nhanh hơn. Có ba cách để lưu trữ và sắp xếp các mục yêu thích của bạn:

  • Ghim vào Bắt đầu. Ghim trang web vào màn hình Bắt đầu để truy cập tức thì và xem thông báo.

  • Đặt làm mục yêu thích. Thêm trang web vào mục yêu thích và các trang web này sẽ có sẵn ở bất cứ đâu trong Internet Explorer.

  • Tải ứng dụng. Một số trang web có ứng dụng bạn có thể cài đặt cho bạn một cách mới để thưởng thức nội dung.

Các trang web bạn yêu thích: Được ghim và mục yêu thích.

Ghim trang web sẽ tạo một hình xếp trên màn hình Bắt đầu, giúp bạn có thể truy cập vào trang web đó chỉ với một cú chạm. Một số trang web đã ghim sẽ hiển thị thông báo, để bạn biết khi nào có nội dung mới. Bạn có thể ghim số lượng trang web tuỳ thích và sắp xếp các trang web đó vào nhóm dễ quản lý. Từ thanh Địa chỉ, nhấn hoặc bấm nút  Ghim trang web Ghim trang web rồi nhấn hoặc bấm Ghim vào Bắt đầu.
Nếu bạn có nhiều trang web cần theo dõi, bạn có thể tạo danh sách mục yêu thích. Khi bạn thêm trang web vào mục yêu thích, trang web này sẽ xuất hiện trên thanh Địa chỉ và trong danh sách mục yêu thích của bạn trong Internet Explorer đối mới máy tính để bàn. Từ thanh Địa chỉ, nhấn hoặc bấm nút Ghim trang web Ghim trang web , rồi nhấn hoặc bấm Ghim vào Bắt đầu.

Xem trang web của bạn có ứng dụng không

Một số trang web cung cấp cho bạn tuỳ chọn nhận ứng dụng. Chẳng hạn như trang web được ghim, một ứng dụng web cung cấp cho bạn khả năng truy cập nhanh và một cách mới để trải nghiệm nội dung trang web. Bạn có thể đính vào ứng dụng để xem song song với các trang web trong Internet Explorer. Để tải ứng dụng, từ thanh Địa chỉ, nhấn hoặc bấm Công cụ trang  Công cụ trang rồi nhấn hoặc bấm vào Tải ứng dụng cho trang web này.
Xem thêm

Ghim và sắp xếp hình xếp, chọn màu và hơn thế nữa.

Đính vào hai ứng dụng cạnh nhau và sử dụng chúng cùng lúc.