Ứng dụng Tài chính: Các câu hỏi thường gặp

Hiển thị tất cả

Làm cách nào để tôi thay đổi thiết đặt thị trường?

Ứng dụng Tài chính trên Bing cung cấp nội dung đặc thù cho mọi người trong nhiều thị trường khác nhau trên thế giới. Bạn có thể thay đổi thiết đặt thị trường trong ứng dụng.

 1. Trượt nhanh sang trái từ bên phải màn hình hoặc nếu bạn dùng chuột, di chuyển con trỏ về góc phải dưới của màn hình rồi bấm Thiết đặt.

 2. Trong Thiết đặt, chọn Tùy chọn và chọn vùng cho thị trường chứng khoán bạn muốn làm giao dịch mặc định từ trình đơn thả xuống.

 3. Đóng ứng dụng bằng cách trượt nhanh xuống bằng ngón tay của bạn từ đỉnh màn hình xuống đáy màn hình. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoăc bấm ô xếp Tài chính để mở lại thị trường khác.

Làm cách nào để tôi tìm kiếm cổ phiếu/quỹ/ETF/chỉ số trong ứng dụng?

Tài chính trên Bing cung cấp thông tin về nhiều loại chứng khoán như cổ phiếu/quỹ/ETF/chỉ số, cùng với thông tin về giá, biểu đồ và dữ liệu cơ bản.

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm Tìm kiếm Giá trên bất kỳ trang nào.

 2. Thanh tìm kiếm sẽ hiện ra bên phải màn hình. Nhập truy vấn của bạn vào hộp để tìm kiếm.

Làm cách nào để tôi thêm cổ phiếu vào Danh sách theo dõi?

Với tính năng này bạn có thể thêm và theo dõi các cổ phiếu yêu thích trong Danh sách theo dõi.

 1. Trượt nhanh xuống từ đỉnh màn hình hoặc bấm chuột phải rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào nút Danh sách theo dõi.

 2. Bấm vào ô xếp có ký hiệu +.

 3. Tìm kiếm cổ phiếu/quỹ/ETF/chỉ số bằng băng điện báo hoặc tên công ty và chọn mục từ danh sách.

 4. Cổ phiếu/quỹ/ETF/chỉ số hiện đã được thêm vào Danh sách theo dõi của bạn. Bạn có thể xem chi tiết bao gồm giá, tin tức gần đây và báo cáo tài chính bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm vào mục trong Danh sách theo dõi của bạn.

Làm cách nào để tôi quản lý cổ phiếu trong Danh sách theo dõi?

Bạn có thể thay đổi trình tự cổ phiếu trong Danh sách theo dõi hoặc loại bỏ chúng hoàn toàn khỏi danh sách

 • Kéo và thả các mục trong danh sách theo dõi để sắp xếp chúng theo trình tự bạn muốn.

Ngoài ra:

 1. Trượt nhanh xuống từ đỉnh màn hình hoặc bấm chuột phải rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào nút Danh sách theo dõi.

 2. Trượt nhanh qua danh sách cổ phiếu để chọn rồi gõ nhẹ vào tùy chọn bạn muốn ở phần dưới cùng của màn hình. Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải vào danh sách.

 3. Để đặt lại trình tự nhiều hơn một mục trong danh sách theo dõi, chọn mục và sử dụng tùy chọn ở phần dưới cùng của màn hình: Gõ nhẹ hoặc bấm Di chuyển lên, Di chuyển xuống hoặc Loại bỏ.

Dữ liệu giao dịch chứng khoán nào hiện có trong ứng dụng?

Tài chính trên Bing hỗ trợ tất cả giao dịch chứng khoán chính trên toàn cầu.

 1. Trượt nhanh sang trái từ cạnh phải màn hình rồi gõ nhẹ Thiết đặt. Nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột về góc phải dưới của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.

 2. Chọn Thông tin về, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Chi tiết Sản phẩm để xem danh sách các giao dịch chứng khoán được hỗ trợ. Bạn có thể xem chi tiết của cổ phiếu/quỹ/ETF được liệt kê trên các giao dịch này trong ứng dụng.

Làm cách nào để tôi thêm cổ phiếu quốc tế vào Danh sách theo dõi?

Tính năng này sẽ giúp bạn thêm cổ phiếu từ các giao dịch khác trên thế giới vào Danh sách theo dõi.

 1. Trượt nhanh xuống từ đỉnh màn hình hoặc bấm chuột phải rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào nút Danh sách theo dõi.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ô xếp có ký hiệu +.

 3. Tìm kiếm cổ phiếu/quỹ/ETF/chỉ số bằng băng điện báo hoặc tên công ty và chọn mục từ danh sách. Bạn có thể xác định tên giao dịch cùng với băng điện báo và tên công ty.

 4. Bạn có thể phân biệt cổ phiếu quốc tế bằng tên viết tắt của giao dịch trên ô xếp trong Danh sách theo dõi của bạn.

 5. Để xem danh sách các giao dịch được hỗ trợ trong Tài chính trên MSN, vui lòng xem "Dữ liệu giao dịch chứng khoán nào có trong ứng dụng?".

Điều gì khác tôi có thể làm với cổ phiếu trong Danh sách theo dõi của tôi?

Bạn có thể thay đổi cách hiển thị Danh sách theo dõi và sắp xếp cổ phiếu theo tiêu chí như giá cuối cùng, hiệu quả hoạt động, giá trị vốn hóa thị trường và nhiều hơn nữa.

 1. Trượt nhanh xuống từ đỉnh màn hình hoặc bấm chuột phải rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào nút Danh sách theo dõi.

 2. Để thay đổi cách hiển thị Danh sách theo dõi, trượt nhanh xuống từ đỉnh màn hình hoặc bấm chuột phải. Ở đáy màn hình, gõ nhẹ hoặc bấm Dạng xem Danh sách hoặc Dạng xem Lưới.

 3. Trong Dạng xem Danh sách, gõ nhẹ hoặc bấm vào tiêu đề cột sẽ sắp xếp cổ phiếu theo giá trị bạn chọn. Gõ nhẹ hoặc bấm lại vào tiêu đề cột để đảo ngược trình tự.

 4. Trong Dạng xem Lưới, trượt nhanh xuống từ đỉnh màn hình hoặc bấm chuột phải rồi gõ nhẹ hoặc bấm Sắp xếp rồi chọn tiêu chí bạn muốn.

Làm cách nào để tôi ghim các cổ phiếu yêu thích vào Màn hình bắt đầu?

Ghim cổ phiếu riêng vào Màn hình bắt đầu để xem cập nhật trực tiếp về công ty.

 1. Trượt nhanh xuống từ đỉnh màn hình hoặc bấm chuột phải rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào nút Danh sách theo dõi.

 2. Trượt nhanh qua danh sách cổ phiếu để chọn. Menu sẽ hiện ra ở phần cuối trang. Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải vào cổ phiếu để xem menu.

 3. Ở đáy màn hình, gõ nhẹ hoặc bấm Ghim vào Màn hình bắt đầu.

 4. Một khi danh sách cổ phiếu được ghim vào Màn hình bắt đầu, bạn sẽ có thể lấy giá cổ phiếu công ty và tin tức liên quan từ các nguồn trên web.

Làm thế nào để tôi tìm hiểu hình thức hoạt động của các thị trường chính khác hôm nay?

Tính năng này cung cấp cho bạn một bản tóm tắt về các chỉ số thị trường hàng đầu trên thế giới trong ngày giao dịch hiện hành hoặc mới nhất.

 1. Trượt nhanh xuống từ đỉnh của màn hình hoặc bấm chuột phải. Gõ nhẹ hoặc bấm vào nút Thị trường và cuộn sang phải đế Thị trường Thế giới.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thị trường Thế giới để xem các chỉ số thị trường quốc tế khác.

 3. Bấm vào chỉ số sẽ đưa bạn đến trang với thông tin chi tiết hơn.

Làm cách nào để tôi tìm kiếm chỉ số yêu thích của mình?

Bạn có thể tìm thêm chi tiết về các chỉ số với thông tin như giá trị, biểu đồ, dữ liệu lịch sử, mã định hướng, thành phần cấu tạo.

Tùy chọn 1

 1. Trên màn hình chủ Tài chính, đi tới phần Thị trường.

 2. Trang chỉ số sẽ mở Cuộn sang phải để xem mã định hướng, thành phần cấu tạo và thông tin khác về chỉ số.

Tùy chọn 2

 1. Trượt nhanh xuống từ đỉnh của màn hình hoặc bấm chuột phải. Gõ nhẹ hoặc bấm vào nút Thị trường và cuộn sang phải đế Thị trường Thế giới.

 2. Trong Thị trường Thế giới, bạn có thể thấy các chỉ số thị trường quốc tế khác. Gõ nhẹ hoặc bấm vào chỉ số để xem trang Chi tiết Chỉ số.

Tùy chọn 3

 • Bạn còn có thể tìm các thị trường chứng khoán chính thông qua thanh tìm kiếm. Bắt đầu gõ vào ứng dụng để hiển thị thanh tìm kiếm và chọn thuật ngữ tìm kiếm.

Thời gian và địa điểm tôi có thể lấy dữ liệu cổ phiếu theo thời gian thực?

Ứng dụng Tài chính trên Bing cung cấp nội dung đặc thù cho mọi người trong nhiều thị trường khác nhau trên thế giới. Bạn có thể thay đổi thiết đặt thị trường trong ứng dụng.

Giá theo thời gian thực cho tất cả giao dịch được thực hiện trên sàn giao dịch BATS Nếu không được giao dịch trên BATS, giá sẽ xuất hiện trễ từ danh sách giao dịch chính. Thông tin trễ về các giao dịch khác nhau có thể tìm thấy trong trang Khước từ trách nhiệm. Để xem thông tin này, trượt nhanh sang trái từ bên phải màn hình của bạn, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, chọn Thông tin. Gõ nhẹ hoặc bấm Khước từ trách nhiệm.

Chúng tôi thường xuyên đánh giá các nhu cầu của khách hàng và mở rộng phạm vi theo thời gian thực khi cần thiết.

Trang chỉ số sẽ mở Cuộn sang phải để xem mã định hướng, thành phần cấu tạo và thông tin khác về chỉ số.

Giá cổ phiếu được hiển thị cùng với thông tin thời gian giao dịch và biểu đồ trên trang chi tiết về cổ phiếu.

Tài chính trên Bing cung cấp nhiều loại công cụ cá nhân như công cụ tính tiền thế chấp, công cụ tính tiền tiết kiệm cho kế hoạch nghỉ hưu và bộ chuyển đổi tiền tệ.

Ứng dụng Tài chính trên Bing cung cấp nội dung đặc thù cho mọi người trong nhiều thị trường khác nhau trên thế giới. Bạn có thể thay đổi thiết đặt thị trường trong ứng dụng.

 1. Trên trang chủ, trượt nhanh sang phải để xem phần Công cụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào các ô xếp riêng để sử dụng nhiều loại công cụ tài chính cá nhân.

Làm cách nào để tôi ghim Danh sách theo dõi vào Màn hình bắt đầu?

Bạn có thể thêm năm cổ phiếu hàng đầu trong Danh sách theo dõi vào Màn hình bắt đầu để xem cập nhật trực tiếp về chúng.

 1. Trượt nhanh xuống từ đỉnh của màn hình hoặc bấm chuột phải. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Danh sách theo dõi.

 2. Trượt nhanh xuống từ đỉnh màn hình hoặc bấm chuột phải rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ghim vào Màn hình bắt đầu. Nhập tên hoặc chấp nhận tên mặc định, Danh sách theo dõi – 5 mục hàng đầu, cho ô xếp sẽ được đặt trên Màn hình bắt đầu của bạn.

 3. Năm mục hàng đầu trong Danh sách theo dõi của bạn sẽ được ghim làm ô xếp ở phần cuối của Màn hình bắt đầu và bạn có thể xem cập nhật cho các cổ phiếu này bằng cách bấm vào ô xếp. Bạn còn có thể thay đổi trình tự các mục trong Danh sách theo dõi hiển thị trong ô xếp.

Làm cách nào để tôi tìm kiếm tin tức công ty, giá cổ phiếu và số liệu tài chính?

Tính năng này cung cấp thông tin về cổ phiếu trong trang chi tiết với các tin tức mới nhất, kết quả tài chính, biểu đồ và phạm vi giao dịch.

 1. Trượt nhanh sang trái từ cạnh phải của màn hình rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tìm kiếm.

 2. Nhập tên đầy đủ hoặc ký hiệu băng điện báo cho cổ phiếu, quỹ hoặc ETF và chọn mục phù hợp từ danh sách.

 3. Trang cổ phiếu sẽ mở Cuộn sang phải để xem tin tức, số liệu tài chính và thông tin khác về công ty.

Làm cách nào để tôi xem tin tức tài chính từ các nguồn khác?

Tài chính trên Bing cung cấp nhiều loại nguồn tin tức nổi bật trong ứng dụng cũng như dễ truy cập vào tin tức kinh doanh mới nhất trên web.

 1. Trượt nhanh xuống từ đỉnh màn hình bằng ngón tay hoặc bấm chuột phải để mở thanh dẫn hướng.

 2. Dưới phần Nổi bật bạn sẽ tìm thấy lựa chọn các nguồn tin tức tài chính nổi bật. Gõ nhẹ hoặc bấm vào lựa chọn của bạn để đi ngay đến nội dung từ nguồn đó.

 3. Nếu bạn muốn duyệt danh sách lớn các trang tài chính trên web, gõ nhẹ hoặc bấm Duyệt Web Tốt Nhất trong thanh dẫn hướng.

Làm cách nào để tôi nhìn thấy những cổ phiếu tăng và giảm hàng đầu trong ngày?

Tìm thông tin về các cổ phiếu giảm, tăng và tích cực nhất trong phiên giao dịch hiện hành hoặc mới nhất.

 • Trượt nhanh xuống từ đỉnh màn hình. Sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào mũi tên kế bên nút Thị trường. Từ danh mục phụ có sẵn, gõ nhẹ hoặc bấm Mã định hướng Thị trường.

Tỷ giá hối đoái của nội tệ của tôi là bao nhiêu?

Bạn có thể đối chiếu tỷ giá hối đoái của nội tệ với các loại tiền tệ chính trên khắp thế giới

 1. Trượt nhanh xuống từ đỉnh màn hình. Sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào mũi tên kế bên nút Thị trường. Từ danh mục phụ có sẵn, gõ nhẹ hoặc bấm Tiền tệ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ô xếp tỷ giá tiền tệ để xem tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ hàng đầu trên thế giới. Công cụ chuyển đổi tiền tệ cũng có trên trang này.

Làm cách nào để tôi thêm tài khoản môi giới vào ứng dụng Tài chính trên Bing?

Tính năng này giúp bạn thêm tài khoản môi giới vào ứng dụng Tài chính trên Bing.

 1. Trên trang Hôm nay, đi tới nhóm Tài chính của tôi kế bên Danh sách theo dõi.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng + để đi tới trang Thêm tài khoản.

 3. Chọn nhà môi giới trực tuyến của bạn bằng cách bấm vào ô xếp tương ứng để đi tới màn hình đăng nhập.

 4. Nhập thông tin đăng nhập của bạn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm nút Hoàn tất ở cuối màn hình.

 5. Nếu xác thực thành công, bạn sẽ thấy màn hình Select Accounts , nơi bạn có thể chọn tài khoản để thêm vào My Finance. Theo mặc định, tất cả tài khoản sẽ được chọn.

 6. Nếu bạn thêm tài khoản lần đầu, bạn sẽ được yêu cầu tạo mã PIN 4 số sử dụng một lần để giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trên thiết bị.

 7. Tạo mã PIN của bạn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm nút Xong ở phần dưới cùng.

 8. Tài khoản môi giới sẽ được thêm vào nhóm Tài chính của tôi. Bạn có thể gõ nhẹ hoặc bấm vào ô xếp để xem chi tiết bao gồm số dư tài khoản, vị trí, giao dịch, v.v.

Tôi có thể xem thông tin nào về tài khoản môi giới của mình?

Tính năng này cung cấp thông tin trên trang chi tiết tài khoản môi giới, bao gồm vị trí, giao dịch, phối hợp danh mục đầu tư, mã định hướng, v.v.

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm vào bất kỳ ô xếp môi giới nào từ nhóm Tài chính của tôi trên trang Hôm nay để đi tới trang chi tiết môi giới.

 2. Trên trang chi tiết, bạn sẽ nhìn thấy các tính năng sau:

  • Ngăn bên trái cung cấp cho bạn tóm tắt tài về tất cả tài khoản bạn đã thêm vào từ một nhà môi giới cụ thể. Gõ nhẹ hoặc bấm vào bất kỳ tài khoản nào hoặc biểu tượng + để xem chi tiết.

  • Phần Positions cung cấp cái nhìn chi tiết về giá thị trường và giá trị thị trường của danh mục đầu tư.

  • Portfolio mix mang đến sự kết hợp tổng thể về danh mục đầu tư của bạn và cách nó được phân chia giữa các loại chứng khoán bạn sở hữu.

  • Phần Movers cho biết các cổ phiểu tăng và giảm hàng đầu trong danh mục đầu tư của bạn để giúp bạn đánh giá sự biến động của chứng khoán.

  • Giao dịch cho biết các giao dịch bạn đã thực hiện trong tài khoản này trong năm vừa qua.

  • Phần Thêm giúp bạn gắn kết hơn với trang web của nhà môi giới để bạn có thể thực hiện giao dịch hoặc tìm hiểu thêm về sản phẩm bằng cách đi tới trung tâm hướng dẫn của nhà môi giới.

Làm cách nào để tôi ghim nhà môi giới trong ứng dụng Tài chính trên Bing vào Màn hình bắt đầu?

Bạn có thể ghim nhà môi giới yêu thích từ phần Tài chính của tôi vào Màn hình bắt đầu để truy cập nhanh chi tiết.

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm vào bất kỳ ô xếp môi giới nào từ nhóm Tài chính của tôi trên trang Hôm nay để đi tới trang chi chiết.

 2. Trượt nhanh xuống từ đỉnh màn hình hoặ́c lên từ đáy màn hình để hiện menu. Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải vào bất kỳ đâu trên trang để xem menu.

 3. Trên menu dưới cùng, gõ nhẹ hoặc bấm Ghim vào Màn hình bắt đầu.

 4. Bạn có thể chọn để sửa tên xuất hiện trên ô xếp đã ghim.

 5. Gõ nhẹ hay bấm Ghim vào Màn hình bắt đầu.

 6. Bạn đã ghim thành công nhà môi giới vào Màn hình bắt đầu. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ô xếp đó để truy cập dễ dàng vào trang chi tiết của nhà môi giới yêu thích của bạn.

Tính năng Tài chính của tôi bảo mật như thế nào?

Chúng tôi cam kết duy trì an toàn và bảo mật dữ liệu của bạn.

 • Tất cả giao tiếp với nhà môi giới trực tuyến của bạn diễn ra thông qua Lớp Cổng Bảo mật nâng cao (SSL) để giúp đảm bảo độ an toàn cao nhất.

 • Mã PIN 4 chữ số do bạn đặt giúp bảo mật dữ liệu tài khoản của bạn.

  • Mã PIN giúp mã hóa dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu của bạn trong trường hợp thiết bị bị đánh cắp.

  • Mã PIN chỉ áp dụng cho thiết bị này.

 • Chúng tôi không lưu dữ liệu cá nhân của bạn trên máy chủ của chúng tôi.

 • Mức phân quyền trên dữ liệu của bạn là chỉ đọc và không ai có thể giao dịch, rút hoặc chuyển tiền của bạn.

 • Chúng tôi sử dụng API Bảo vệ Dữ liệu (DPAPI) được Windows đề xuất để giúp bạn bảo vệ thông tin tài chính và ngăn truy cập trái phép.

Ghi chú

 • Các tính năng có thể thay đổi tùy vào các chính sách và hạn chế của chính phủ hoặc các dịch vụ dữ liệu có tại khu vực của bạn.

Bạn cần được trợ giúp thêm?