Trò chơi

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Trò chơi trong Cửa hàng Windows

Có trò chơi dành cho mọi người trong Cửa hàng Windows. Cho dù bạn thích hành động xử lý nhanh, câu đố trí tuệ hay các khuynh hướng mới đối với nội dung yêu thích cũ của mình, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy trò chơi phù hợp. Nếu bạn không có Windows 8.1 và bạn muốn xem trước các trò chơi sẵn có, hãy xem trò chơi phổ biến hiện sẵn có trong Cửa hàng.

Để tham gia vào các trò chơi, mở Store (từ Bắt đầu, nhập Cửa hàng hoặc nhấn vào hình xếp Cửa hàng), nhấn hoặc bấm vào Danh mục rồi nhấn hoặc bấm Trò chơi. Tại đây, bạn có thể duyệt các trò chơi nổi bật hoặc chạm hay bấm vào Xem thêm để xem tất cả trò chơi sẵn có, được sắp xếp theo danh mục, giá và xếp hạng. Sau khi bạn tải một trò chơi từ Cửa hàng, bạn cần cài đặt trên Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1 PC khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Sử dụng tài khoản Microsoft của bạn để cài đặt ứng dụng trên nhiều máy tính.

Tiếp theo: Windows 8.1 và Xbox: tốt hơn cùng nhau