Lấy ứng dụng và thiết bị hoạt động trong Windows 8.1

Hầu hết ứng dụng và thiết bị được tạo cho các phiên bản Windows trước sẽ hoạt động trên Windows 8.1. Tuy nhiên, nếu bạn gặp các vấn đề tương thích với ứng dụng hay thiết bị, có vài cách bạn có thể thử.

Tìm giải pháp trong Trung tâm Hành động

Trung tâm Hành động trong Windows 8.1 có thể cảnh báo đến bạn nhiều loại vấn đề, từ cập nhật hoặc trình điều khiển bạn cần cài đặt đến thiết đặt cần thay đổi.

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

  2. Nhập trung tâm hành động vào hộp tìm kiếm rồi sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Trung tâm Hành động.

  3. Làm theo chỉ dẫn trên màn hình.

Kiểm tra Trung tâm Tương thích của Windows

Truy cập Trung tâm Tương thích cho Windows 8.1 để tìm hiểu xem thiết bị hay ứng dụng của bạn có tương thích với Windows 8.1 không.

Chạy ứng dụng trong chế độ tương thích cho phiên bản Windows trước

Nếu bạn gặp vấn đề khi chạy ứng dụng đã hoạt động trong phiên bản Windows trước, bạn có thể chạy nó trong chế độ tương thích. Để biết thêm thông tin, đi tới Làm cho các chương trình cũ hơn tương thích với phiên bản Windows này.

Bạn cần được trợ giúp thêm?