Lấy lại thông tin tài khoản Microsoft của bạn nếu bị chặn hoặc xâm nhập

Nếu tài khoản Microsoft của bạn bị xâm hại—hay xâm nhập—điều này có nghĩa là ai đó đã đánh cắp mật khẩu và có thể đang sử dụng tài khoản của bạn để truy cập thông tin cá nhân hoặc gửi thư rác. Chúng tôi có thể giúp bạn khôi phục tài khoản và ngăn tài khoản không bị xâm nhập lại.

Để biết thêm thông tin về tài khoản Microsoft, xem Tài khoản Microsoft là gì?

Xem video để tìm hiểu cách đặt lại mật khẩu của bạn. (Để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm nút Phụ đề Nút Phụ đề.)

Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của bạn

Nếu bạn nghĩ rằng tài khoản Microsoft của bạn đã bị xâm nhập, bạn nên thử đăng nhập trực tuyến.

Để đăng nhập trực tuyến vào tài khoản Microsoft của bạn

  1. Đi tới trang web Tóm tắt tài khoản.

  2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu rồi gõ nhẹ hoặc bấm Đăng nhập.

    • Nếu bạn vẫn có thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, bạn nên thay đổi mật khẩu ngay để bất kỳ ai đánh cắp mật khẩu cũ của bạn đều không thể sử dụng. Dưới phần Bảo mật tài khoản, kế bên Mật khẩu, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi, rồi làm theo hướng dẫn.

    • Nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản của mình, tin tặc có thể đã thay đổi mật khẩu và kiểm soát tài khoản của bạn. Gõ nhẹ hoặc bấm Không thể truy cập tài khoản của bạn? hay đến trực tiếp trang web Đặt lại mật khẩu của bạn, rồi làm theo hướng dẫn.

Giúp giữ tài khoản của bạn bảo mật hơn trong tương lai

Thêm thông tin bảo mật vào tài khoản của bạn có thể giúp khôi phục tài khoản dễ dàng hơn nếu ai đó kiểm soát nó hoặc khi bạn quên mật khẩu của mình. Vì thông tin này được sử dụng cho sự an toàn của bạn nên sẽ là một ý hay nếu bạn thêm thật nhiều thông khi có thể.

Để thêm thông tin bảo mật vào tài khoản Microsoft của bạn

  1. Đi tới trang web Tóm tắt tài khoản.

  2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu rồi gõ nhẹ hoặc bấm Đăng nhập.

  3. Dưới phần Thông tin bảo mật và mật khẩu, gõ nhẹ hoặc bấm Sửa thông tin bảo mật.

  4. Làm theo hướng dẫn để thêm hoặc cập nhật các loại thông tin bảo mật khác nhau rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lưu.