Lấy lại tài khoản Microsoft của bạn nếu nó bị chặn hoặc xâm phạm

Nếu tài khoản Microsoft của bạn bị xâm hại—hay xâm nhập—điều này có nghĩa là ai đó đã đánh cắp mật khẩu và có thể đang sử dụng tài khoản của bạn để truy cập thông tin cá nhân hoặc gửi thư rác. Chúng tôi có thể giúp khôi phục tài khoản của bạn và ngăn nó bị xâm phạm thêm lần nữa.

Để thêm thông tin về tài khoản Microsoft, xem Tài khoản Microsoft là gì.

Xem video để tìm hiểu cách đặt lại mật khẩu của bạn. (Để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm nút Phụ đề Nút Phụ đề.)

Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của bạn

Nếu bạn nghĩ rằng tài khoản Microsoft của bạn đã bị xâm phạm, bạn nên đăng nhập trực tuyến.

Để đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn trực tuyến.

  1. Đi tới trang web Tóm tắt tài khoản.

  2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Đăng nhập.

    • Nếu bạn vẫn có thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, bạn nên thay đổi mật khẩu ngay để bất kỳ ai đánh cắp mật khẩu cũ của bạn đều không thể sử dụng. Dưới phần Bảo mật tài khoản, kế bên Mật khẩu, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi, rồi làm theo hướng dẫn.

    • Nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản, tin tặc có thể đã thay đổi mật khẩu và kiểm soát tài khoản của bạn. Gõ nhẹ hoặc bấm Không thể truy cập tài khoản của bạn? hay đến trực tiếp trang web Đặt lại mật khẩu của bạn, rồi làm theo hướng dẫn.

Giúp tài khoản của bạn an toàn hơn về sau

Thêm thông tin bảo mật vào tài khoản để dễ dàng khôi phục hơn nếu ai đó kiểm soát nó hoặc khi bạn quên mật khẩu. Vì thông tin này được dùng để đảm bảo an toàn cho bạn, do đó bạn nên thêm càng nhiều thông tin càng tốt.

Thêm thông tin bảo mật vào tài khoản Microsoft của bạn

  1. Đi tới trang Tóm tắt tài khoản.

  2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Đăng nhập.

  3. Dưới phần Thông tin bảo mật và mật khẩu, gõ nhẹ hoặc bấm Sửa thông tin bảo mật.

  4. Làm theo hướng dẫn để thêm hoặc cập nhật các loại thông tin bảo mật khác nhau rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lưu.

Cần thêm trợ giúp?