Có được hiển thị tốt nhất trên màn hình của bạn

Windows chọn thiết đặt hiển thị tốt nhất cho PC của bạn dựa trên màn hình của bạn. Nếu bạn muốn điều chỉnh các thiết đặt hiển thị, hoặc nếu chúng đã được thay đổi và bạn muốn khôi phục các thiết đặt mặc định, đây là một vài điều bạn có thể thử.

Hiển thị tất cả

Đặt màn hình của bạn sang độ phân giải gốc của nó

Bạn nên đặt màn hình của bạn sang độ phân giải được thiết kế để hiển thị (được gọi là độ phân giải gốc). Để xem độ phân giải gốc của màn hình, kiểm tra các thiết đặt hiển thị trong thiết đặt PC.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và các thiết bị rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hiển thị.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào con trượt độ phân giải và kéo nó đến khi bạn thấy độ phân giải được đánh dấu (Đề xuất). Đây là độ phân giải gốc màn hình của bạn—thường là độ phân giải cao nhất mà màn hình của bạn có thể hỗ trợ.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Áp dụng.

Tùy chọn độ phân giải trong thiết đặt PC
Con trượt trong thiết đặt PC hiện độ phân giải đề xuất cho màn hình của bạn.

Các màn hình có thể hỗ trợ các độ phân giải thấp hơn độ phân giải riêng của chúng, nhưng văn bản trông không sắc nét và hiển thị có thể nhỏ, tập trung vào giữa màn hình, cạnh có màu đen hoặc bị kéo giãn ra.

Độ phân giải màn hình được khuyến nghị

Kích thước màn hình Độ phân giải đề xuất (theo điểm ảnh)
Kích thước màn hình

Màn hình tỷ lệ chuẩn 19 inch

Độ phân giải đề xuất (theo điểm ảnh)

1280 × 1024

Kích thước màn hình

Màn hình tỷ lệ chuẩn 20 inch

Độ phân giải đề xuất (theo điểm ảnh)

1600 × 1200

Kích thước màn hình

Màn hình rộng 20 và 22 inch

Độ phân giải đề xuất (theo điểm ảnh)

1680 × 1050

Kích thước màn hình

Màn hình rộng 24 inch

Độ phân giải đề xuất (theo điểm ảnh)

1920 × 1200

Kích thước màn hình máy tính xách tay Độ phân giải đề xuất (theo điểm ảnh)
Kích thước màn hình máy tính xách tay

Màn hình máy tính xách tay tỷ lệ chuẩn 13 đến 15 inch

Độ phân giải đề xuất (theo điểm ảnh)

1400 × 1050

Kích thước màn hình máy tính xách tay

Màn hình máy tính xách tay rộng 13 đến 15 inch

Độ phân giải đề xuất (theo điểm ảnh)

1280 × 800

Kích thước màn hình máy tính xách tay

Màn hình máy tính xách tay rộng 17 inch

Độ phân giải đề xuất (theo điểm ảnh)

1680 × 1050

Kích thước màn hình máy tính xách tay

Màn hình máy tính bảng

Độ phân giải đề xuất (theo điểm ảnh)

1360 × 768

Đặt độ sáng và độ tương phản

Bạn có thể đặt độ sáng và độ tương phản cho hầu hết màn hình bằng các nút hoặc phần điều khiển khác trên màn hình. Nếu bạn không chắc làm thế nào để điều chỉnh độ sáng và độ tương phản trên màn hình của bạn, hãy kiểm tra sách hướng dẫn sử dụng hoặc trang web của nhà sản xuất. Bạn còn có thể kiểm tra xem PC có thiết đặt tự động điều chỉnh độ sáng không. Và nếu bạn dùng máy tính xách tay, bạn có thể điều chỉnh độ sáng trong Windows.

Để điều chỉnh độ sáng tự động

Một số pc điều chỉnh độ sáng màn hình tự động dựa trên lượng ánh sáng có trong phòng và nơi bạn đang sử dụng pc. Để xem PC của bạn có thiết đặt này không, làm theo các bước sau.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và các thiết bị rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hiển thị.

 3. Đảm bảo đã bật con trượt Điều chỉnh độ sáng màn hình tự động.

  (Nếu bạn không muốn thay đổi độ sáng màn hình tự động, gõ nhẹ hoặc bấm vào con trượt Điều chỉnh độ sáng màn hình tự động để tắt.)

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Áp dụng.

Ghi chú

 • Thiết đặt này có thể không có trên một số PC.

Để điều chỉnh độ sáng cho màn hình máy tính xách tay

Đối với hầu hết màn hình máy tính xách tay, bạn có thể điều chỉnh độ sáng trong Tùy chọn Nguồn trong Windows.

 1. Mở Tuỳ chọn Nguồn điện bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Tuỳ chọn nguồn điện vào hộp tìm kiếm, and gõ nhẹ hoặc bấm Tuỳ chọn nguồn điện.

 2. Dưới kế hoạch bạn muốn thay đổi, gõ nhẹ hoặc bấm Các thiết đặt kế hoạch thay đổi.

 3. Trên trang Các thiết đặt thay đổi cho kế hoạch, chọn các thiết đặt độ sáng bạn muốn sử dụng khi PC của bạn chạy bằng pin (nếu có) và khi nó chạy bằng nguồn điện.

Ghi chú

 • Trên máy tính xách tay, bạn cũng có thể điều chỉnh độ sáng bằng cách giữ phím Fn, sau đó nhấn phím chức năng tương đương để tăng (Nút Tăng độ sáng) hay giảm (Nút Giảm độ sáng) độ sáng màn hình.

Điều chỉnh thiết đặt cho nhiều màn hình

Nếu bạn đang sử dụng nhiều hơn một màn hình, bạn có thể xác định các màn hình đã được cắm vào, phát hiện màn hình khác, thay đổi hướng màn hình, chọn những gì được hiển thị trên mỗi màn hình và chọn màn hình chính.

Xác định màn hình của bạn

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và các thiết bị rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hiển thị.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Xác định.

Phát hiện màn hình khác

Nếu màn hình khác được cắm vào PC của bạn nhưng Windows không phát hiện tự động, bạn có thể phát hiện màn hình đó thủ công trong thiết đặt PC.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và các thiết bị rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hiển thị.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Phát hiện.

Thay đổi hướng màn hình

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và các thiết bị rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hiển thị.

 3. Trong danh sách Hướng, chọn hướng màn hình bạn muốn sử dụng.

Chọn những gì được hiển thị trên mỗi màn hình

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và các thiết bị rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hiển thị.

 3. Trong danh sách Nhiều màn hình, chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Mở rộng. Bạn sẽ nhìn thấy một màn hình liên tục trải khắp tất cả màn hình của bạn.

  • Nhân đôi. Bạn sẽ thấy màn hình giống nhau trên mỗi màn hình của bạn.

  • Chỉ hiện trên 1. Bạn sẽ chỉ thấy hiển thị trên màn hình đầu tiên.

  • Chỉ hiện trên 2. Bạn sẽ chỉ thấy hiển thị trên màn hình thứ hai.

Chọn màn hình chính

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và các thiết bị rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hiển thị.

 3. Trong ảnh xem trước, gõ nhẹ hoặc bấm vào màn hình bạn muốn dùng làm màn hình chính để chọn.

 4. Chọn hộp kiểm Đặt màn hình này làm màn hình chính của tôi.

Mẹo

 • Bạn có thể sử dụng bốn góc của bất kỳ màn hình nào để mở Màn hình bắt đầu, các nút và các ứng dụng gần đây.

 • Trong cùng một thời điểm, bạn chỉ có thể có Màn hình bắt đầu và các ứng dụng từ Windows Store trên một màn hình. Khi bạn mở Màn hình bắt đầu, các nút hoặc ứng dụng gần đây trên một màn hình khác, các ứng dụng từ Windows Store cũng di chuyển sang màn hình đó.

Làm cho văn bản và các mục khác trên màn hình nền lớn hơn

Nếu văn bản và các mục khác (như biểu tượng) trên màn hình nền của bạn quá nhỏ, bạn có thể làm cho chúng lớn hơn mà không cần thay đổi độ phân giải màn hình.

 1. Mở Độ phân giải màn hình bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Làm cho chữ lớn hơn vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Làm cho chữ và các khoản mục khác lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

 2. Kéo con trượt cho đến khi các mục trong ảnh xem trước đạt kích cỡ bạn muốn.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Áp dụng.

  Bạn sẽ thấy thay đổi trong lần đăng nhập kế tiếp vào Windows.

Ghi chú

 • Tùy chọn này có thể không có trên một số màn hình.

Bạn cũng có thể thay đổi cỡ chữ cho các mục cụ thể trong Windows, như thanh tiêu đề cửa sổ hoặc chú giải công cụ mà không cần thay đổi kích cỡ bất kỳ thứ gì trên màn hình nền.

 1. Mở Độ phân giải màn hình bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Làm cho chữ lớn hơn vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Làm cho chữ và các khoản mục khác lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

 2. Dưới Chỉ thay đổi cỡ chữ, chọn mục bạn muốn thay đổi và chọn cỡ chữ. Nếu bạn muốn văn bản được in đậm, hãy chọn hộp kiểm Đậm.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Áp dụng.

  Bạn sẽ thấy thay đổi trong lần đăng nhập kế tiếp vào Windows.

Giúp văn bản dễ đọc hơn

Công nghệ ClearType trong Windows giúp làm cho văn bản trên màn hình của bạn rõ nét và mượt mà và có thể giúp làm cho văn bản dễ đọc hơn khi phải đọc trong thời gian dài. Nếu văn bản trên màn hình trông mờ, hãy đảm bảo bạn đã bật ClearType.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập ClearType, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Điều chỉnh văn bản ClearType.

 3. Đảm bảo đã chọn hộp kiểm Bật ClearType rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo. Trên mỗi trang, gõ nhẹ hoặc bấm mẫu chữ trông đẹp nhất đối với bạn.

 4. Trên trang cuối của bộ chỉnh, gõ nhẹ hoặc bấm Hoàn tất để lưu các thiết đặt của bạn. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

Điều chỉnh màn hình của bạn

Điều chỉnh Màu Màn hình giúp bạn cải thiện màu màn hình và đảm bảo màu sắc được thể hiện chính xác trên màn hình.

Để sử dụng Điều chỉnh Màu Màn hình

 1. Mở Điều chỉnh màu màn hình bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Điều chỉnh màn hình vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Điều chỉnh màu màn hình. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

 2. Trên trang Chào mừng đến với Điều chỉnh Màu Màn hình, gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo để tiếp tục.

 3. Trên trang Đặt thiết đặt màu cơ bản, nhấn nút Menu trên màn hình (nút thường nằm phía trước). Menu sẽ hiện ra trên màn hình. Dùng nút màn hình để dẫn hướng thông qua menu trên màn hình để xác nhận (hoặc điều chỉnh) một hay nhiều thiết đặt sau đây:

  • Định vị menu màu để chọn chế độ màu, sau đó đặt màn hình là sRGB.

  • Nếu bạn thấy tùy chọn nhiệt độ màu (cũng được gọi là điểm trắng) mà không phải là chế độ màu, đặt nhiệt độ màu là D65 (hay 6500).

  • Tìm menu để đặt gamma. Đặt gamma là 2.2, đây là thiết đặt mặc định.

  • Nếu bạn không tìm thấy thiết đặt nào trong số này, tìm thiết đặt trong menu trên màn hình. Tại đây bạn có thể đặt lại màn hình thành thiết đặt màu mặc định của nhà sản xuất, và chọn tùy chọn đó.

  Nếu thiết đặt màu cơ bản không hiện trong menu trên màn hình, chỉ cần gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo để tiếp tục.

  Ghi chú

  • Nút menu và nút màn hình khác nhau tùy theo dòng máy và nhà sản xuất. Để được hỗ trợ sử dụng các nút cho màn hình, kiểm tra sách hướng dẫn sử dụng hoặc trên trang web của nhà sản xuất.

 4. Trên mỗi trang trong Điều chỉnh Màu Màn hình, làm theo hướng dẫn trên màn hình rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo khi bạn làm xong. Danh sách sau đây có thêm thông tin về mỗi thiết đặt.

  • Gamma. Giúp đảm bảo các chi tiết như độ đậm nhạt của màu sắc và đổ bóng trông phù hợp với màn hình.

  • Độ sáng. Xác định hình thức màu tối và đổ bóng hiển thị trên màn hình. Bạn có thể chỉnh độ sáng để các màu tối hiển thị chính xác và giúp bạn vẫn có thể thấy đổ bóng, viền, và các chi tiết khác trong những ảnh tối hơn. Nếu đặt độ sáng quá cao, các màu tối sẽ trở nên nhạt và mờ. Để điều chỉnh thiết đặt độ sáng, tìm nút Độ sáng hoặc nút Menu trên màn hình. Nếu bạn đang dùng máy tính xách tay, thử chỉnh độ sáng bằng cách giữ phím Fn, sau đó nhấn phím chức năng tương đương để tăng (Nút Tăng độ sáng) hay giảm (Nút Giảm độ sáng) độ sáng màn hình.
  • Độ tương phản. Xác định hình thức các màu trắng và nhạt hiển thị trên màn hình của bạn. Bạn có thể chỉnh độ tương phản để các điểm sáng trong ảnh hiện chính xác. Để thay đổi thiết đặt độ tương phản, tìm nút Độ tương phản hoặc nút Menu trên màn hình của bạn. (Máy tính xách tay không có điều khiển độ tương phản.)

  • Cân bằng màu. Cải thiện độ đậm nhạt của màu xám hiển thị trên màn hình.

 5. Tại trang Bạn đã tạo điều chỉnh mới thành công, gõ nhẹ hay bấm Điều chỉnh trước đây để xem điều chỉnh màn hình cũ. Sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Điều chỉnh hiện tại để xem điều chỉnh màn hình mới.

 6. Làm theo một trong các cách sau đây, tùy vào điều chỉnh nào bạn muốn chọn:

  • Để dùng điều chỉnh mới, gõ nhẹ hay bấm Hoàn tất.

  • Để dùng điều chỉnh trước đây, gõ nhẹ hay bấm Hủy bỏ.

 7. Chọn khi nào dùng ClearType Bộ chỉnh chữ để đảm bảo văn bản hiện rõ theo điều chỉnh mới.

Ghi chú

 • Nếu bạn có phần mềm và thiết bị điều chỉnh màn hình, xin sử dụng phần mềm và thiết bị thay cho Điều chỉnh Màu Màn hình để có kết quả điều chỉnh tốt hơn.

Chọn thiết đặt hiển thị tốt nhất cho màn hình CRT

Nếu bạn có màn hình đèn tia âm cực (CRT) cũ hơn, rất quan trọng khi thay đổi độ phân giải màn hình đến độ phân giải cao nhất có sẵn cung cấp màu 32 bit và tốc độ làm tươi ít nhất là 72 Hertz để ngăn chặn màn hình khỏi nhấp nháy.

Độ phân giải được khuyến nghị cho màn hình CRT

Kích thước màn hình Độ phân giải đề xuất (theo điểm ảnh)
Kích thước màn hình

Màn hình CRT 15 inch

Độ phân giải đề xuất (theo điểm ảnh)

1024 × 768

Kích thước màn hình

Màn hình CRT 17 đến 19 inch

Độ phân giải đề xuất (theo điểm ảnh)

1280 × 1024

Kích thước màn hình

Màn hình CRT 20 inch và lớn hơn

Độ phân giải đề xuất (theo điểm ảnh)

1600 × 1200

Ghi chú

 • Thông thường màn hình CRT không nằm trong các loại màn hình rộng. Hầu hết tất cả có tỷ lệ độ phân giải và màn hình chuẩn là 4:3.

Bạn cần được trợ giúp thêm?