Các sự cố Nhóm Nhà trong Windows

Bài viết này được thiết kế để giúp bạn chẩn đoán và xử lý các sự cố Nhóm Nhà trong Windows. Trước hết, thử chạy trình gỡ lỗi Nhóm Nhà.

Để chạy trình gỡ lỗi Nhóm Nhà

 1. Mở trình gỡ rối Nhóm Nhà bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Tìm kiếm), nhập gỡ rối vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Gỡ rối. Gõ nhẹ hoặc bấm Mạng và Internet, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Nhóm Nhà. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

 2. Bấm Tiếp theo, rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình của bạn.

Nếu trình gỡ lỗi không giải quyết được sự cố, xem các phần sau đây để biết thông tin về sự cố cụ thể mà bạn đang gặp phải.

Hiển thị tất cả

Tôi không thể tạo, tham gia, hoặc sử dụng một nhóm nhà

Thông thường nhóm nhà được tạo tự động khi bạn thiết lập PC với Windows 8, Windows RT hoặc Windows 7. Nếu một nhóm nhà đã tồn tại, tất cả bạn cần làm là tham gia nó.

Có một số sự cố có thể ngăn bạn tạo, tham gia, hoặc sử dụng một nhóm nhà. Tìm vấn đề và giải pháp tương ứng trong bảng sau.

Sự cố
Các giải pháp khả thi

Bạn có thể có hệ điều hành Windows giới hạn việc sử dụng nhóm nhà của bạn.

Nhóm Nhà có trong Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows 7. Bạn có thể gia nhập nhóm nhà trên PC chạy Windows RT nhưng bạn không thể tạo nhóm nhà hoặc chia sẻ nội dung với nhóm nhà. Trong Windows 7 Starter và Windows 7 Home Basic, bạn có thể gia nhập nhóm nhà nhưng không thể tạo nhóm nhà.

Bạn có thể không được kết nối với một mạng, hoặc bạn có thể không được kết nối với mạng bên phải.

Để kết nối với mạng, theo cách sau:

 • Kết nối với mạng bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt), sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng mạng (Biểu tượng mạng không dây hoặc Biểu tượng mạng có dây). Nhấn hoặc bấm vào mạng bạn muốn kết nối, sau đó nhấn hoặc bấm Kết nối.

Sau khi bạn đã kết nối với mạng, bạn có thể tạo hoặc tham gia một nhóm nhà.

"Tìm thiết bị và nội dung" có thể bị tắt.

Để bật nó lên, theo cách sau:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Mạng, gõ nhẹ hoặc bấm Kết nối, rồi gõ nhẹ hoặc bấm kết nối mạng của bạn.

 3. Bật Tìm thiết bị và nội dung.

Ngày và giờ có thể không chính xác.

Đảm bảo rằng tất cả các PC có ngày và giờ chính xác. Để thay đổi ngày hoặc giờ, theo cách sau:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập ngày và giờ, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt.

 3. Trong danh sách kết quả, gõ nhẹ hoặc bấm Ngày và Giờ.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi ngày và giờ. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

Hai hoặc nhiều PC trên mạng có thể có cùng tên.

Mỗi PC trong một nhóm nhà phải có một tên duy nhất. Để kiểm tra tên PC, theo cách sau trên mỗi PC trong nhóm nhà:

 • Mở Hệ thống bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Hệ thống vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hệ thống.

  Tên PC được liệt kê dưới Thiết đặt tên máy tính, miền và nhóm làm việc.

Các PC khác trong nhóm nhà của bạn có thể không có trong nhà, có thể đã rời nhóm nhà, hoặc có thể được tắt, đang ngủ, hoặc ngủ đông.

Để biết thông tin về cách thay đổi tùy chọn tiết kiệm điện, xem Kế hoạch nguồn điện: Các câu hỏi thường gặp.

Khám phá mạng có thể bị tắt.

Để bật khám phá mạng, theo cách sau:

 1. Mở Thiết đặt chia sẻ chuyên sâu bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập chia sẻ chuyên sâu vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Quản lý thiết đặt chia sẻ chuyên sâu.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm chữ V Biểu tượng V để mở rộng cấu hình mạng Riêng.
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Bật khám phá mạng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lưu thay đổi. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

Người quản trị hệ thống của bạn có thể đã tắt Nhóm Nhà.

Nếu bạn kết nối vào mạng vùng, người quản trị hệ thống của bạn có thể đã tắt Nhóm Nhà hoàn toàn. Trong trường hợp đó, bạn không thể tham gia nhóm nhà.

Một hoặc nhiều dịch vụ yêu cầu hơn có thể không chạy.

Cả dịch vụ Nhóm Mạng Ngang hàngNhà cung cấp Nhóm Nhà đều phải đang chạy. Cách kiểm tra:

 1. Mở Pa-nen Điều khiển bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Pa-nen Điều khiển vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Pa-nen Điều khiển.

 2. Nhập Công cụ Quản trị trong hộp tìm kiếm Pa-nen Điều khiển, rồi gõ đúp hoặc bấm đúp vào Dịch vụ. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn. .

 3. Trong cột Trạng thái, cạnh các dịch vụ Nhóm Mạng Ngang hàngNhà cung cấp Nhóm Nhà, bạn sẽ nhìn thấy từ Đang chạy. Nếu không nhìn thấy từ này, gõ đúp hoặc bấm đúp vào tên dịch vụ, gõ nhẹ hoặc bấm Bắt đầu, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Ghi chú

 • Nếu không khởi động những dịch vụ này, chạy trình gỡ lỗi Nhóm Nhà bằng liên kết ở trên đầu bài viết này.

IPv6 có thể bị vô hiệu hóa.

Bạn phải bật IPv6 ở kết nối mạng để tạo hoặc tham gia nhóm nhà. Để bật IPv6, chạy trình gỡ lỗi Nhóm Nhà bằng liên kết ở trên đầu bài viết này.

Tệp mạng ngang hàng idstore.sst có thể bị hỏng.

Nếu nhìn thấy thông báo "Windows không thể cài đặt nhóm nhà trên PC này. Mã lỗi 0x80630801." và không thể khởi động dịch vụ Nhóm Mạng Ngang hàng bằng quy trình trong phần "Một hoặc nhiều dịch vụ được yêu cầu có thể không chạy được", theo cách sau để loại bỏ tệp hỏng:

Ghi chú

 • Các bước sau chỉ dành cho người dùng chuyên sâu.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập dấu nhắc lệnh.

 3. Trong danh sách kết quả, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải Dấu nhắc Lệnh, và gõ nhẹ hoặc bấm Chạy như người quản trị. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

 4. Xóa bỏ tệp idstore.sset tìm thấy trong thư mục \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking của ổ đĩa hệ thống (ví dụ, ổ C).

 5. Khởi động lại PC của bạn, sau đó thử tham gia nhóm nhà.

PC của bạn đã thuộc về một nhóm nhà.

Bạn chỉ có thể thuộc về một nhóm nhà tại một thời điểm. Nếu bạn muốn tham gia một nhóm nhà khác, đầu tiên hãy rời khỏi nhóm nhà mà PC của bạn thuộc về.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Nhóm Nhà, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Rời.

Có thể mạng của bạn có sự cố.

Thử chạy trình gỡ lỗi Mạng:

 • Mở trình gỡ rối Mạng bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Xác định và sửa vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xác định và sửa các vấn đề mạng.

Các sự cố chưa biết khác.

Thỉnh thoảng, khởi động lại PC của bạn hoặc rời khỏi nhóm nhà rồi tham gia lại có thể giúp giải quyết sự cố.

Tôi không thể in bằng máy in của nhóm nhà

Đây là một số nguyên nhân tại sao bạn không thể in bằng máy in của nhóm nhà:

 • Máy in đã tắt.

 • PC kết nối với máy in đã tắt, đang ngủ, ở chế độ ngủ đông, hoặc đã rời khỏi nhóm nhà. Để biết thông tin về cách thay đổi tùy chọn tiết kiệm điện, xem Kế hoạch nguồn điện: Các câu hỏi thường gặp.

 • Một thành viên khác của nhóm nhà đã ngừng chia sẻ máy in.

 • "Tìm thiết bị và nội dung" có thể bị tắt. Để biết thêm thông tin, xem Tìm PC, thiết bị và nội dung trên mạng của bạn.

 • Máy in không có kết nối USB và phải được chia sẻ bằng Thiết bị và Máy in trong Pa-nen Điều khiển.

 • Cài đặt sai trình điều khiển máy in. Các máy in phải dùng đúng trình điều khiển cho loại PC kết nối với chúng (bản x86 hay bản x64). Nhiều trình điều khiển máy in có thể được tải tự động từ Windows Cập nhật. Các trình điều khiển cũng sẵn dùng từ trang web của nhà sản xuất máy in. Để biết thêm thông tin, xem Cài đặt máy in.

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy hoặc in bằng máy in của nhóm nhà, có thể mạng của bạn có sự cố . Thử chạy trình gỡ lỗi Mạng:

 • Mở trình gỡ rối Mạng bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Xác định và sửa vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xác định và sửa các vấn đề mạng.

Thỉnh thoảng, khởi động lại PC hoặc rời khỏi nhóm nhà rồi tham gia lại có thể giúp bạn kết nối tới các máy in trong nhóm nhà.

Tôi không thể xóa bỏ nhóm nhà

Không thể xóa bỏ các nhóm nhà, nhưng bạn có thể làm cho một nhóm nhà biến mất bằng cách đưa tất cả các PC thuộc về nó rời đi. Cách rời khỏi nhóm nhà:

 1. Mở Nhóm Nhà bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Thiết đặt), gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt PC, gõ nhẹ hoặc bấm Mạng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Nhóm Nhà.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Rời.

Bạn cần được trợ giúp thêm?