Cách mua ứng dụng cho trẻ

Nếu trẻ sử dụng tài khoản Microsoft của chúng để đăng nhập Windows, chúng có thể không có phương thức thanh toán đi kèm với tài khoản để mua ứng dụng trong Windows Store. Bạn có thê ̉mua ứng dụng cho con bạn hoặc cài đặt ứng dụng bạn sở hữu cho chúng bằng cách đăng nhập Windows Store bằng tài khoản của bạn.

Bạn cũng có thể mua thẻ quà tặng trên Windows Store để con bạn có thể quy đổi bằng tài khoản của chúng trong Windows Store. Để biết thêm thông tin về thẻ quà tặng trên Windows Store, đi tới trang web tài khoản Microsoft.

Ghi chú

 • Tình trạng sẵn có của thẻ quà tặng khác nhau tùy thuộc vào cửa hàng bán lẻ và quốc gia hoặc vùng.

Đê ̉mua ứng dụng cho trẻ bằng tài khoản của bạn

 1. Yêu cầu con bạn đăng nhập Windows bằng tài khoản Microsoft của chúng.

 2. Trên màn hình Bắt đầu, nhấn hoặc nhấp vào Cửa hàng để mở Windows Store.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản của tôi.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Đăng xuất để đăng xuất con bạn khỏi Windows Store.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm Đăng nhập và đăng nhập Windows Store bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 6. Gõ nhẹ hoặc bấm Trang chủ.

 7. Tìm kiếm ứng dụng bạn muốn mua rồi gõ nhẹ hoặc bấm Mua.

 8. Sau khi bạn mua xong ứng dụng cho con bạn, quay lại Tài khoản của tôi và đăng xuất khỏi Windows Store để đảm bảo con bạn không mua bất kỳ ứng dụng nào bằng tài khoản của bạn.

Để cài đặt ứng dụng bạn đã sở hữu

 1. Yêu cầu con bạn đăng nhập Windows bằng tài khoản Microsoft của chúng.

 2. Trên màn hình Bắt đầu, nhấn hoặc nhấp vào Cửa hàng để mở Windows Store.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản của tôi.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Đăng xuất để đăng xuất con bạn khỏi Windows Store.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm Đăng nhập và đăng nhập Windows Store bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 6. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ứng dụng của tôi.

 7. Trượt nhanh xuống trên ứng dụng mà bạn muốn cài đặt, sau đó gõ nhẹ Cài đặt. (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải vào ứng dụng bạn muốn cài đặt rồi bấm Cài đặt.)

 8. Sau khi bạn cài đặt xong ứng dụng cho con bạn, quay lại Tài khoản của tôi và đăng xuất khỏi Windows Store để đảm bảo con bạn không mua bất kỳ ứng dụng nào bằng tài khoản của bạn.

Ghi chú

 • Một số ứng dụng yêu cầu bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn đã sử dụng khi cài đặt ứng dụng đó.

 • Để biết thêm thông tin về cách sử dụng An toàn Gia đình, xem Sử dụng tài khoản Microsoft của bạn để cài đặt ứng dụng trên nhiều PC.

 • Để biết thêm thông tin về cách cài đặt ứng dụng trên các PC khác, xem Use Family Safety with the Windows Store.

 • Nếu bạn không nhìn thấy Tài khoản thì PC của bạn chưa có bản cập nhật mới nhất cho Store. Thay vào đó, hãy trượt nhanh xuống từ cạnh trên của màn hình (hoặc bấm chuột phải nếu bạn dùng chuột) sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản của bạn hoặc Ứng dụng của bạn.

Bạn cần được trợ giúp thêm?