Kết nối với màn hình thứ hai hoặc máy chiếu

Hai màn hình hiển thị Màn hình bắt đầu trên một màn hình và hai ứng dụng mở trên màn hình kia

Màn hình thứ hai có thể giúp bạn xem nhiều ứng dụng mở cùng một lúc. Bạn cũng có thể kết nối với máy chiếu để mọi người trong phòng có thể nhìn thấy màn hình của bạn.

Bạn kết nối hầu hết màn hình và máy chiếu bằng cáp DVI, VGA, hoặc HDMI. (Thậm chí một số thiết bị có thể kết nối không dây. Để biết thông tin, xem Chiếu đến màn hình không dây bằng Miracast.) PC có thể có một hoặc nhiều cổng này.
Cổng DVI, VGA, và HDMI
Cổng DVI, VGA, và HDMI

Sau khi kết nối PC với màn hình hoặc máy chiếu, bạn có thể:

  • Sử dụng bốn góc của bất kỳ màn hình nào bằng chuột hoặc các cạnh của màn hình cảm ứng để mở Màn hình bắt đầu, các nút và ứng dụng gần đây.

  • Mở nhiều cửa sổ trên mỗi màn hình, mỗi cửa sổ chạy một ứng dụng.

  • Tùy chỉnh màn hình bằng các thanh tác vụ trên một hoặc tất cả màn hình, và di chuyển ứng dụng giữa các màn hình.

Hiển thị tất cả

Kết nối PC với màn hình

Bạn cắm hầu hết màn hình và máy chiếu bằng cáp phù hợp với cổng DVI, VGA, hoặc HDMI sẵn có trên PC. Nếu PC của bạn chỉ có một cổng DVI đang sử dụng, một số nhà sản xuất PC có cáp màn hình tùy chỉnh có thể chia tín hiệu từ một cổng DVI tới hai màn hình.

Ghi chú

  • PC để bàn cần cạc video có hai cổng DVI, VGA, hoặc HDMI.

  • Nếu màn hình hoặc máy chiếu có cáp không phù hợp với PC, bạn có thể dùng bộ điều hợp để chuyển đổi từ loại này sang loại khác (ví dụ, để giúp cắm màn hình DVI vào cổng VGA hoặc ngược lại).

Để kết nối PC với một màn hình khác

  1. Tìm cổng video có sẵn trên PC của bạn.

  2. Cắm cáp phù hợp của màn hình thứ hai vào cổng.

    Windows sẽ tự động phát hiện và cài đặt màn hình.

Kết nối PC với máy chiếu

Nếu kết nối có dây, cắm cáp máy chiếu vào cổng VGA, DVI, hoặc HDMI. Trong hầu hết trường hợp, Windows sẽ phát hiện và cài đặt máy chiếu tự động.

Bạn cũng có thể kết nối với máy chiếu không dây khi Windows phát hiện có máy chiếu lân cận. Để biết thêm thông tin về cách kết nối máy chiếu không dây Miracast, xem Chiếu đến màn hình không dây bằng Miracast.

Để kết nối với máy chiếu không dây

  1. Trượt vào từ cạnh phải màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết bị.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Thiết bị.)

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Chiếu, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thêm màn hình không dây.

  3. Chọn máy chiếu trong danh sách các thiết bị tìm thấy, và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Cài đặt những cái trên màn hình của bạn

Sau khi cắm màn hình thứ hai hoặc kết nối với máy chiếu, bạn có thể chọn các tùy chọn màn hình.

  1. Trượt vào từ cạnh phải màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết bị.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Thiết bị.)

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Chiếu, rồi chọn một trong các tùy chọn sau:

    • Chỉ màn hình PC. Bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ trên PC của bạn. (Khi bạn kết nối với máy chiếu không dây, tùy chọn này chuyển thành Ngắt kết nối.)

    • Nhân đôi. Bạn sẽ thấy mọi thứ giống nhau trên cả hai màn hình.

    • Mở rộng. Bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ trải rộng trên cả hai màn hình, và bạn có thể kéo và thả các khoản mục giữa hai màn hình.

    • Chỉ màn hình thứ hai. Bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ trên màn hình được kết nối. Màn hình kia sẽ trống.

Sử dụng thanh tác vụ trên tất cả các màn hình

Sau khi đã cài đặt màn hình thứ hai hoặc máy chiếu theo ý thích, bạn có thể muốn có thanh tác vụ trên mỗi màn hình nền để chuyển đổi giữa các ứng dụng và tệp dễ dàng hơn. Bạn có thể có thanh tác vụ trên tất cả màn hình hiển thị màn hình nền và thay đổi nút xuất hiện trên chúng.

Nếu bạn dùng chuột, bạn còn có thể mang thanh tác vụ ra Màn hình bắt đầu hoặc trong các ứng dụng Windows Store bằng cách di chuyển con trỏ chuột xuống đáy màn hình. (Di chuyển con trỏ chuột ra xa phía dưới màn hình để nó mất đi.) Thanh tác vụ sẽ mất đi khi bạn di chuyển chuột ra xa đáy màn hình.

Để đưa thanh tác vụ ra màn hình nền

  1. Trượt nhanh từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu dùng chuột, trỏ đến góc phải phía trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), sau đó nhập Thanh tác vụ và Dẫn hướng trong hộp tìm kiếm.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thanh tác vụ và Dẫn hướng.

  3. Dưới phần Nhiều màn hình, chọn Hiện thanh tác vụ trên tất cả màn hình, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  4. Gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Di chuyển ứng dụng quanh các màn hình

Bạn có thể di chuyển ứng dụng giữa các màn hình và quanh các màn hình.

Khi bạn nhấn phím logo Windows Phím logo Windows+Mũi tên Trái hoặc phím logo Windows Phím logo Windows+Mũi tên Phải, bạn có thể di chuyển ứng dụng quanh màn hình. Khi bạn nhấn phím logo Windows Phím logo Windows+Shift+Mũi tên Trái hoặc phím logo Windows Phím logo Windows+Shift+Mũi tên Phải, bạn có thể di chuyển ứng dụng từ màn hình này sang màn hình kia.

Nếu bạng dùng chuột, bạn còn có thể chọn thanh tiêu đề và di chuyển ứng dụng đến nơi bạn muốn. Để xem thanh tiêu đề trên ứng dụng Windows Store, di chuyển chuột đến đỉnh ứng dụng.

Điều khiển cách con chạy di chuyển khi một màn hình là màn hình cảm ứng và màn hình kia không phải

Nếu PC của bạn kết nối với cả màn hình cảm ứng và màn hình không cảm ứng, bạn có thể cần phải thay đổi thiết đặt cho con chạy.

  1. Trượt nhanh từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu dùng chuột, trỏ đến góc phải phía trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Thiết đặt Máy tính bảng, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt Máy tính bảng.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thiết lập. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

  3. Nếu có tùy chọn, gõ nhẹ hoặc bấm Nhập Cảm ứng, và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Bạn cần được trợ giúp thêm?