Làm thế nào để tôi tìm và loại bỏ vi-rút?

Cách nhanh chóng để kiểm tra PC của bạn có vi-rút hay không bằng cách sử dụng Bộ bảo vệ Windows. Ứng dụng chống phần mềm gây hại này đi kèm trong Windows giúp nhận diện và loại bỏ vi-rút, phần mềm gián điệp và các phần mềm gây hại khác.

Ghi chú

 • Nếu bạn sử dụng Windows RT, Bộ bảo vệ Windows luôn bật và không thể tắt được.

 • Nếu bạn sử dụng Windows 8, bạn có thể chạy bộ quét hay chương trình chống phần mềm có hại của công ty khác cung cấp nếu muốn. Để giữ cho PC của bạn chạy êm, bạn chỉ nên cài đặt và chạy một ứng dụng chống phần mềm có hại trong một lần.

Để quét PC bằng Bộ bảo vệ Windows

 1. Open Windows Defender by swiping in from the right edge of the screen, and then tapping Search (or if you're using a mouse, pointing to the upper-right corner of the screen, moving the mouse pointer down, and then clicking Search), entering Defender in the search box, tapping or clicking Apps, and then tapping or clicking Windows Defender.

 2. Dưới Tùy chọn quét, chọn kiểu quét bạn muốn thực hiện:

  • Quét Nhanh chỉ kiểm tra các vùng trên PC có nhiều khả năng bị nhiễm phần mềm gây hại và bất kỳ các ứng dụng hiện đang chạy.

  • Quét Toàn bộ kiểm tra tất cả tệp trên đĩa cứng của bạn. Tùy vào PC mà việc quét này có thể mất một giờ hoặc lâu hơn.

  • Quét Tùy chỉnh chỉ kiểm tra tệp và các vị trí bạn chọn.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Quét ngay.

Loại bỏ thủ công vi-rút

Đôi khi vi-rút phải được loại bỏ thủ công. Đây có thể là quy trình kỹ thuật bạn chỉ nên thử nếu quen thuộc với việc đăng ký Windows và biết cách xem và xóa tệp chương trình và hệ thống trong Windows.

Trước tiên, chạy ứng dụng chống phần mềm có hại để nhận diện vi-rút theo tên. Nếu bạn không có ứng dụng chống phần mềm có hại hay ứng dụng của bạn không phát hiện vi-rút, bạn vẫn có thể nhận diện bằng cách tìm kiếm manh mối về cách thức vi-rút hoạt động. Ghi lại các từ có trong bất kỳ thư có hiển thị vi-rút hoặc nếu bạn nhận vi-rút có trong email, ghi lại dòng chủ đề hay tên của tệp đính kèm vào thư. Sau đó tìm kiếm trang web của nhà cung cấp chương trình diệt vi-rút để tham chiếu những gì bạn ghi để tìm tên vi-rút và các chỉ dẫn để loại bỏ.

Phục hồi và ngăn chặn

Sau khi loại bỏ vi-rút, bạn có thể cần cài đặt lại một số phần mềm hay khôi phục thông tin bị mất. Sao lưu tệp thường xuyên giúp bạn tránh mất dữ liệu nếu PC của bạn bị nhiễm lại vi-rút. Nếu trước đây bạn không sao lưu dữ liệu, cách tốt nhất là hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Để biết thêm thông tin, xem Khôi phục tệp hoặc thư mục bằng Lịch sử Tệp.

Để bảo vệ PC khỏi vi-rút, xem Làm thế nào để tôi bảo vệ PC khỏi vi-rút?