Cách loại bỏ thư mục Windows.old

Nếu bạn nâng cấp lên Windows 8.1 từ Windows 8.1 Preview hoặc lên Windows RT 8.1 từ Windows RT 8.1 Preview, một số tệp của phiên bản Windows trước sẽ được giữ trong thư mục Windows.old. Các tệp này sẽ tự động bị loại bỏ trong vòng 28 ngày kể từ ngày nâng cấp, hoặc bạn có thể sử dụng tính năng Dọn Đĩa để loại bỏ chúng.

Cảnh báo

  • Trước khi sử dụng Dọn Đĩa, đảm bảo tất cả các tệp và thiết đặt của bạn đang nằm ở nơi bạn mong muốn. Việc xóa thư mục Windows.old không thể được hoàn tác.

  1. Mở Pa-nen Điều khiển bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Pa-nen Điều khiển vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Pa-nen Điều khiển.

  2. Trong hộp tìm kiếm Pa-nen Điều khiển, gõ Người quản trị, gõ nhẹ hoặc bấm Công cụ Quản trị, rồi gõ đúp hoặc bấm đúp Dọn Đĩa.

  3. Nếu bạn được nhắc chọn ổ đĩa, chọn ổ đĩa bạn vừa mới cài Windows vào, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

  4. Trong hộp thoại Dọn Đĩa, gõ nhẹ hoặc bấm Dọn sạch tệp hệ thống.

    Nếu bạn lại được nhắc chọn ổ đĩa, chọn ổ đĩa bạn vừa mới cài Windows vào, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

  5. Chọn hộp kiểm (Các) cài đặt Windows Trước, và bất kỳ hộp kiểm nào khác có tệp bạn muốn xóa bỏ, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

  6. Trong thông báo sẽ xuất hiện, gõ nhẹ hoặc bấm Xóa tệp.

Bạn cần được trợ giúp thêm?