Cách khắc phục sự cố kết nối với Windows Update

Để liên tục cập nhật cho PC, cần kết nối Windows Update với Internet. Khi gặp sự cố kết nối này, bạn sẽ thấy lỗi báo không thể tải xuống các cập nhật. Sau đây là một số cách bạn có thể thử để khắc phục sự cố này:

Kiểm tra kết nối Internet của bạn

Trước khi bạn thử bất kỳ việc gì, nên đảm bảo rằng PC được kết nối với Internet. Bạn có thể thử sử dụng trình gỡ lỗi Kết nối Internet sẽ tự động sửa một số lỗi thường gặp khi truy cập trực tuyến.

 • Mở trình gỡ rối Mạng bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Xác định và sửa vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xác định và sửa các vấn đề mạng.

Chờ một vài phút và thử lại

Nhiều lỗi kết nối do sự cố tạm thời với Internet. Chờ một vài phút rồi thử chạy lại Windows Update. Bạn cũng có thể chờ và để Windows Update chạy theo lịch nếu bạn đã bật cập nhật tự động.

Chạy trình gỡ lỗi

Nếu vẫn gặp sự cố, bạn có thể sử dụng Trình gỡ lỗi Windows Update để tự động sửa một số lỗi thường gặp với Windows Update.

Đi tới trang web của Microsoft Community

Bạn có thể tìm kiếm giải pháp cho nhiều sự cố bằng cách tìm kiếm trong diễn đàn trên trang web Microsoft Community .

Các mã lỗi liên quan đến sự cố kết nối với Windows Update

 • WindowsUpdate_80070008

 • WindowsUpdate_800705B4

 • WindowsUpdate_8007000E

 • WindowsUpdate_80072EE2

 • WindowsUpdate_80072EE7

 • WindowsUpdate_80072EEF

 • WindowsUpdate_80072EFE

 • WindowsUpdate_8024400E

 • WindowsUpdate_80072F76

 • WindowsUpdate_80244016

 • WindowsUpdate_80072F78

 • WindowsUpdate_80244022

 • WindowsUpdate_80090305

 • WindowsUpdate_8024402F

 • WindowsUpdate_8009033F

 • WindowsUpdate_C80003FA

 • WindowsUpdate_80244008

 • WindowsUpdate_C800042D

 • WindowsUpdate_8024400A

 • WindowsUpdate_80071A90

 • WindowsUpdate_8024400D

 • 0x80070008

 • 0x800705B4

 • 0x8007000E

 • 0x80072EE2

 • 0x80072EE7

 • 0x80072EEF

 • 0x80072EFE

 • 0x8024400E

 • 0x80072F76

 • 0x80244016

 • 0x80072F78

 • 0x80244022

 • 0x80090305

 • 0x8024402F

 • 0x8009033F

 • 0xC80003FA

 • 0x80244008

 • 0xC800042D

 • 0x8024400A

 • 0x80071A90

 • 0x8024400D

 • 80070008

 • 800705B4

 • 8007000E

 • 80072EE2

 • 80072EE7

 • 80072EEF

 • 80072EFE

 • 8024400E

 • 80072F76

 • 80244016

 • 80072F78

 • 80244022

 • 80090305

 • 8024402F

 • 8009033F

 • C80003FA

 • 80244008

 • C800042D

 • 8024400A

 • 80071A90

 • 8024400D

Bạn cần được trợ giúp thêm?