Khôi phục tệp hoặc thư mục bằng Lịch sử Tệp

Xem video về cách khôi phục phiên bản các tệp trước bằng cách sử dụng Lịch sử Tệp. (Để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm nút Phụ đề Nút Phụ đề.)

Lịch sử Tệp thường sao lưu các phiên bản tệp có trong các thư mục Tài liệu, Nhạc, Hình ảnh, Video và Bàn làm việc và các tệp OneDrive khả dụng gián tuyến trên PC của bạn. Theo thời gian, bạn sẽ có lịch sử các tệp hoàn chỉnh. Nếu phiên bản gốc bị mất, hỏng hoặc bị xóa, bạn có thể khôi phục lại chúng. Bạn cũng có thể duyệt và khôi phục các phiên bản tệp khác nhau. Ví dụ, nếu bạn muốn khôi phục lại một phiên bản cũ của một tệp (dù tệp đó chưa bị xóa hoặc mất), bạn có thể duyệt qua dòng thời gian, chọn phiên bản bạn muốn, và khôi phục nó.

Nếu bạn chưa thiết lập ổ đĩa Lịch sử Tệp và chưa bật Lịch sử Tệp, hãy xem Thiết lập ổ đĩa cho Lịch sử Tệp. Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố các vấn đề, trừ các thư mục, và thay đổi ổ đĩa cũng như thiết đặt, xem Nếu có sự cố trong Lịch sử Tệp thì sao?

Để khôi phục các tệp hoặc thư mục

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn ùng chuột, trỏ chuột vào góc trên bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập khôi phục tệp của bạn vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Khôi phục tệp của bạn bằng Lịch sử Tệp.

  2. Nhập tên tệp bạn đang tìm vào hộp tìm kiếm, hoặc sử dụng mũi tên trái phải để duyệt qua các phiên bản khác nhau của các thư mục và tệp của bạn.

  3. Chọn những gì bạn muốn khôi phục về vị trí gốc, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm nút Khôi phục.

    Nếu bạn muốn khôi phục tệp đến một vị trí khác vị trí gốc, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào nút Khôi phục, gõ nhẹ hoặc bấm Khôi phục tới, rồi chọn vị trí mới.

Bạn cần được trợ giúp thêm?