Trình soạn phương pháp nhập liệu (IME)

Trình soạn phương pháp nhập liệu hay IME giúp bạn dễ dàng hơn trong việc gõ bằng các ngôn ngữ (thường xuyên nhưng không giới hạn ở các ngôn ngữ Đông Á) mà bao gồm hàng nghìn ký tự không có trên bàn phím tiêu chuẩn. Khi bạn mua máy tính chạy Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1 mới hoặc cài đặt Windows 8.1 trên máy tính cũ hơn và thêm một ngôn ngữ, Windows sẽ tự động gán bàn phím mặc định hoặc IME cho mỗi ngôn ngữ trên máy tính đó. Bạn cũng có thể thêm IME bổ sung nếu muốn.

Lưu ý

 • Một số IME không hoạt động trong giao diện người dùng Windows mới.

Thêm IME bổ sung

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Cài đặt vùng và ngôn ngữ vào hộp tìm kiếm, rồi chạm hoặc bấm Cài đặt ngôn ngữ và vùng.

 3. Trong danh sách ngôn ngữ của bạn, chạm hoặc bấm vào ngôn ngữ bạn muốn thêm IME, rồi chạm hoặc bấm Tùy chọn.

 4. Chạm hoặc bấm Thêm bàn phím.

 5. Duyệt danh sách các IME sẵn có rồi chạm hoặc bấm vào IME bạn muốn.

Chuyển đổi giữa các IME khác nhau

Nếu bạn đã thêm nhiều ngôn ngữ vào máy tính của bạn hoặc nhiều phương thức nhập vào một ngôn ngữ, bạn có thể nhập văn bản theo cách bạn muốn bằng cách chuyển đổi giữa các IME hoặc bố cục bàn phím.

 • Nếu bạn đang sử dụng bàn phím tiêu chuẩn, hãy nhấn và giữ phím biểu trưng Windows Phím biểu trưng Windows rồi nhấn phím Cách liên tục để chuyển đổi giữa các phương thức nhập.
 • Nếu bạn đang sử dụng máy tính bảng hoặc máy tính cảm ứng, bạn có thể chuyển đổi phương thức nhập trong bàn phím cảm ứng. Chạm vào nút bàn phím cảm ứng Biểu tượng bàn phím cảm ứng ở góc dưới bên phải của bàn phím cảm ứng, rồi chạm vào phương thức nhập bạn muốn chuyển đổi sang.
  Nút bàn phím cảm ứng trên bàn phím cảm ứng
  Nút bàn phím cảm ứng trên bàn phím cảm ứng

  Nếu bạn đang trên màn hình nền, chạm hoặc bấm vào nút chữ viết tắt ngôn ngữ trên thanh tác vụ, rồi chạm hoặc bấm vào phương thức nhập bạn muốn chuyển đổi sang.

  Nút chữ viết tắt ngôn ngữ trong thanh tác vụ trên màn hình nền
  Nút chữ viết tắt ngôn ngữ trong thanh tác vụ trên màn hình nền
 • Bạn cũng có thể thực hiện thao tác này từ nút Cài đặt:

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
   (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

  2. Chạm hoặc bấm vào chữ viết tắt cho ngôn ngữ được chọn.

  3. Trong danh sách xuất hiện, chạm hoặc bấm vào ngôn ngữ bạn muốn chuyển sang.

   Nút cài đặt hiển thị chữ viết tắt cho phương thức nhập được chọn
   Nút cài đặt hiển thị chữ viết tắt cho phương thức nhập được chọn

Xem và thay đổi cài đặt và tùy chọn IME

Để xem cài đặt và tùy chọn cho IME bất kỳ bạn đã thêm, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Cài đặt vùng và ngôn ngữ vào hộp tìm kiếm, rồi chạm hoặc bấm Cài đặt ngôn ngữ và vùng.

 3. Trong danh sách ngôn ngữ của bạn, chạm hoặc bấm vào một ngôn ngữ để xem các phương thức nhập liên quan.

 4. Chạm hoặc bấm vào IME, rồi chạm hoặc bấm Tùy chọn.

 5. Thay đổi cài đặt mà bạn muốn.

Một số IME có các cài đặt bổ sung nằm trong Pa-nen Điều khiển. Để xem các cài đặt này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Thêm ngôn ngữ vào hộp tìm kiếm, rồi chạm hoặc bấm Thêm ngôn ngữ.

 3. Chạm hoặc bấm Tùy chọn bên cạnh ngôn ngữ.

 4. Chạm hoặc bấm Tùy chọn bên cạnh IME.

 5. Thay đổi cài đặt mà bạn muốn.

Chuyển đổi giữa các chế độ IME

Sử dụng biểu tượng chế độ IME để chuyển đổi giữa các ký tự chữ số và ngôn ngữ gốc.

 • Để biểu tượng chế độ IME hiển thị trong giao diện người dùng Windows mới, chạm hoặc bấm vào trường văn bản mới. Sau đó chạm hoặc bấm vào biểu tượng đó để chuyển đổi các chế độ.

 • Trên màn hình nền, chạm hoặc bấm vào biểu tượng chế độ IME trên bàn phím cảm ứng hoặc thanh tác vụ để chuyển đổi các chế độ. Để xem thêm tùy chọn IME, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào biểu tượng trong thanh tác vụ.

Bạn cần được trợ giúp thêm?