Trình soạn phương pháp nhập liệu (IME)

Trình soạn phương pháp nhập liệu hay IME giúp bạn dễ dàng hơn trong việc gõ bằng các ngôn ngữ (thường xuyên nhưng không giới hạn ở các ngôn ngữ Đông Á) mà bao gồm hàng nghìn ký tự không có trên bàn phím tiêu chuẩn. Khi bạn mua máy tính chạy Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1 mới hoặc cài đặt Windows 8.1 trên máy tính cũ hơn và thêm một ngôn ngữ, Windows sẽ tự động gán bàn phím mặc định hoặc IME cho mỗi ngôn ngữ trên máy tính đó. Bạn cũng có thể thêm IME bổ sung nếu muốn.

Lưu ý

 • Một số IME không hoạt động trong giao diện người dùng Windows mới.

Thêm IME bổ sung

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập ngôn ngữ vào hộp tìm kiếm, rồi nhấn hoặc bấm Thiết đặt vùng và ngôn ngữ.

 3. Trong danh sách ngôn ngữ của bạn, nhấn hoặc bấm vào ngôn ngữ bạn muốn thêm IME, rồi nhấn hoặc bấm Tùy chọn.

 4. Nhấn hoặc bấm Thêm bàn phím.

 5. Duyệt danh sách các IME sẵn có rồi nhấn hoặc bấm vào IME bạn muốn.

Chuyển đổi giữa các IME khác nhau

Nếu bạn đã thêm nhiều ngôn ngữ vào máy tính của bạn hoặc nhiều phương thức nhập vào một ngôn ngữ, bạn có thể nhập văn bản theo cách bạn muốn bằng cách chuyển đổi giữa các IME hoặc bố cục bàn phím.

 • Nếu bạn đang sử dụng bàn phím tiêu chuẩn, hãy nhấn và giữ phím biểu trưng Windows Phím biểu trưng Windows rồi nhấn phím Cách liên tục để chuyển đổi giữa các phương thức nhập.
 • Nếu bạn đang sử dụng máy tính bảng hoặc máy tính cảm ứng, bạn có thể chuyển đổi phương thức nhập trong bàn phím cảm ứng. Nhấn vào nút bàn phím cảm ứng Biểu tượng bàn phím cảm ứng ở góc dưới bên phải của bàn phím cảm ứng, rồi nhấn vào phương thức nhập bạn muốn chuyển đổi sang.
  Nút bàn phím cảm ứng trên bàn phím cảm ứng
  Nút bàn phím cảm ứng trên bàn phím cảm ứng

  Nếu bạn đang sử dụng máy tính để bàn, nhấn hoặc bấm vào nút chữ viết tắt ngôn ngữ trên thanh tác vụ, rồi nhấn hoặc bấm vào phương thức nhập bạn muốn chuyển đổi sang.

  Nút chữ viết tắt ngôn ngữ trong thanh tác vụ trên màn hình
  Nút chữ viết tắt ngôn ngữ trong thanh tác vụ trên màn hình
 • Bạn cũng có thể thực hiện thao tác này từ nút Thiết đặt:

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
   (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

  2. Nhấn hoặc bấm vào chữ viết tắt cho ngôn ngữ được chọn.

  3. Trong danh sách xuất hiện, nhấn hoặc bấm vào ngôn ngữ bạn muốn chuyển sang.

   Nút thiết đặt hiển thị chữ viết tắt cho phương thức nhập được chọn
   Nút thiết đặt hiển thị chữ viết tắt cho phương thức nhập được chọn

Xem và thay đổi thiết đặt và tùy chọn IME

Để xem thiết đặt và tùy chọn cho IME bất kỳ bạn đã thêm, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập ngôn ngữ vào hộp tìm kiếm, rồi nhấn hoặc bấm Thiết đặt vùng và ngôn ngữ.

 3. Trong danh sách ngôn ngữ của bạn, nhấn hoặc bấm vào một ngôn ngữ để xem các phương thức nhập liên quan.

 4. Nhấn hoặc bấm vào IME, rồi nhấn hoặc bấm Tùy chọn.

 5. Thay đổi thiết đặt mà bạn muốn.

Một số IME có các cài đặt bổ sung nằm trong Pa-nen Điều khiển. Để xem các cài đặt này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập ngôn ngữ vào hộp tìm kiếm, rồi nhấn hoặc bấm Thêm ngôn ngữ.

 3. Nhấn hoặc bấm Tùy chọn bên cạnh ngôn ngữ.

 4. Nhấn hoặc bấm Tùy chọn bên cạnh IME.

 5. Thay đổi thiết đặt mà bạn muốn.

Chuyển đổi giữa các chế độ IME

Sử dụng biểu tượng chế độ IME để chuyển đổi giữa các ký tự chữ số và ngôn ngữ gốc.

 • Để biểu tượng chế độ IME hiển thị trong giao diện người dùng Windows mới, nhấn hoặc bấm vào trường văn bản mới. Sau đó nhấn hoặc bấm vào biểu tượng đó để chuyển đổi các chế độ.

 • Trên bàn làm việc, nhấn hoặc bấm vào biểu tượng chế độ IME trên bàn phím cảm ứng hoặc thanh tác vụ để chuyển đổi các chế độ. Để xem thêm tùy chọn IME, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào biểu tượng trong thanh tác vụ.