Ứng dụng Thư cho Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Giới thiệu

Với ứng dụng Thư, bạn có thể có tất cả email—từ Outlook.com, Gmail, Yahoo! và các tài khoản khác—trong một ứng dụng duy nhất. Do đó, bạn không cần phải đi tới trang web hoặc ứng dụng khác để lấy email. Và cũng không có quảng cáo giúp bạn tập trung vào những gì quan trọng.

Để bất đầu với ứng dụng Thư, bạn cần tài khoản Microsoft. Nếu bạn đăng nhập vào PC bằng tài khoản Microsoft, bạn sẽ được đăng nhập tự động vào Thư và bạn sẽ thấy email của mình từ tài khoản Microsoft. Đây là lý do tại sao điều này thực sự quan trọng đối với mỗi người dùng chung PC với bạn để đăng nhập PC bằng tài khoản Microsoft riêng biệt và sau đó đăng xuất khi họ đã làm xong. Điều này giúp thông tin của bạn an toàn và không cho người khác xem nó. Nó cũng có nghĩa là bạn không cần đăng nhập hay đăng xuất các ứng dụng khác nhau mỗi khi bạn muốn sử dụng—bạn chỉ cần thực hiện một lần và không cần làm lại.

Nếu bạn không có tài khoản Microsoft, không chắc chắn khi thực hiện hoặc muốn tìm hiểu cách thiết lập tài khoản Microsoft cho người khác sử dụng PC của bạn, xem Tài khoản Microsoft.

Hướng dẫn này cho bạn biết cách sử dụng ứng dụng Thư—mọi thứ từ việc viết và định dạng email đến việc giữa cho hộp thư đến gọn gàng và ngăn nắp.

Tiếp theo: Thiết lập Thư và thêm liên hệ