Hoàn tất mọi việc

Windows 8, Windows RT

Hộp thư đến ứng dụng Thư

Sắp xếp gọn gàng email và lịch

Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, bạn sẽ có thấy rất nhiều điều đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Các ứng dụng Thư và Lịch có thể trợ giúp bằng cách tập hợp tất cả tài khoản của bạn với nhau—bạn có thể xem tất cả email và sự kiện của mình tại một nơi. Thậm chí bạn có thể gửi hoặc trả lời thư và thư sẽ đến từ tài khoản ban đầu của bạn.

Bạn có thể thêm các tài khoản từ Outlook.com, Gmail, AOL, Yahoo! và thậm chí là email cơ quan của bạn. Cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào PC bằng tài khoản Microsoft của bạn và mở ứng dụng Thư.

 2. Trong ứng dụng Thư, sử dụng nút Cài đặt để truy cập vào menu Cài đặt.

 3. Chạm hoặc bấm Tài khoản rồi chạm hoặc bấm Thêm tài khoản.

 4. Chạm hoặc bấm vào loại tài khoản bạn muốn thêm.

 5. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn cho tài khoản, sau đó nhấn hoặc bấm Kết nối.

 6. Lặp lại các bước từ 2 đến 5 cho từng tài khoản bạn muốn thêm

Các ghi chú

 • Bắt đầu từ ngày 30 tháng 1 năm 2013, mọi thứ có thể hoạt động khác nhau cho Gmail do Google đã thông báo dự định dừng hỗ trợ các kết nối EAS (Exchange ActiveSync) mới trong một số trường hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách đồng bộ các dịch vụ Google với Windows.

 • Ứng dụng Thư không hỗ trợ tài khoản email POP3.

Thư

Ứng dụng Thư có thể giúp bạn theo dõi email của mình cả ngày. Sắp xếp hộp thư đến của bạn bằng cách sắp xếp email vào các thư mục khác nhau. Tìm thư quan trọng nhanh hơn bằng cách gắn cờ thư đó. Bạn thậm chí có thể ghim thư mục hoặc tài khoản email ưa thích vào màn hình Bắt đầu của mình.

Để thực hiện việc này...
… hãy làm theo các bước sau

Tạo thư mục mới

 1. Mở lệnh ứng dụng rồi nhấn hoặc bấm Tùy chọn thư mục.

 2. Nhấn hoặc bấm Thư mục mới.

 3. Nhập tên thư mục mới của bạn và nhấn hoặc bấm Tạo thư mục.

Chuyển email vào các thư mục

 1. Nhấn hoặc bấm vào email bạn muốn chuyển.

 2. Mở lệnh ứng dụng rồi nhấn hoặc bấm Di chuyển.

 3. Bấm vào thư mục bạn muốn chuyển email tới.

Gắn cờ email quan trọng

 1. Nhấn hoặc bấm vào thư bạn muốn gắn cờ.

 2. Mở lệnh ứng dụng rồi nhấn hoặc bấm Gắn cờ.

 3. Sau khi bạn giải quyết xong thư, hãy mở lệnh ứng dụng rồi nhấn hoặc bấm Xóa cờ.

Ghim thư mục thư ưa thích vào màn hình Bắt đầu của bạn

 1. Trong ứng dụng Thư, nhấn hoặc bấm vào tên tài khoản hoặc thư mục bạn muốn ghim.

 2. Mở lệnh ứng dụng rồi nhấn hoặc bấm Ghim vào Bắt đầu.

 3. Chỉnh sửa tên sẽ xuất hiện trên màn hình Bắt đầu nếu bạn muốn, sau đó chạm hoặc bấm Ghim vào màn hình Bắt đầu.

Lịch

Ứng dụng Lịch giúp bạn duy trì sắp xếp và kiểm soát được lịch trình bận rộn của mình. Xem đồng thời tất cả lịch công việc và lịch cá nhân của bạn, tất cả đều ở một nơi.

Khi bạn thêm các tài khoản email vào ứng dụng Thư, lịch cho các tài khoản đó được tự động thêm vào ứng dụng Lịch.

Lên lịch cuộc họp

Nếu bạn đang tạo cuộc họp từ tài khoản Outlook của mình, bạn có thể xem khi nào mọi người bận hoặc rảnh và lên lịch cuộc họp theo sự sẵn sàng của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ứng dụng Lịch dành cho Windows: Câu hỏi thường gặp

Theo kịp những gì đang diễn ra

Màn hình khóa hiển thị thông báo cho lịch và thư

Nhận thông báo trên màn hình khóa của bạn cho ngày sinh nhật và các sự kiện khác từ ứng dụng Lịch và các mạng xã hội của bạn.

 • Mở nút Thiết đặt rồi nhấn hoặc bấm Thay đổi thiết đặt PC.

 • Nhấn hoặc bấm Cá nhân hóa.

 • Trong ứng dụng Màn hình khóa, nhấn hoặc bấm vào dấu cộng rồi nhấn hoặc bấm Lịch.

 • Nhấn hoặc bấm Thông báo và đảm bảo ứng dụng Lịch được Bật.

Giải quyết tình trạng lộn xộn của lịch

Bạn chỉ có thể hiển thị lịch mình cần.

 1. Trong ứng dụng Lịch, mở nút Cài đặt, sau đó nhấn hoặc bấm Tùy chọn.

 2. Hiển thị hoặc Ẩn lịch riêng lẻ.

Bạn cũng có thể đặt lịch hiển thị theo ngày, tuần hoặc tháng. Trong ứng dụng Lịch, mở lệnh ứng dụng rồi nhấn hoặc bấm Ngày, Tuần làm việc, Tuần hoặc Tháng.

Xem thêm

Kiểm tra phần Email & liên lạc của Hỗ trợ để biết các giải pháp.

Dành cho những người chỉ cần email cho công việc.

Trải nghiệm đầy đủ tất cả các lợi ích của Windows 8 hoặc Windows RT.

Thiết lập Mọi người để theo dõi nội dung quan trọng đối với bạn.