Ứng dụng Bản đồ: Các câu hỏi thường gặp

Hiển thị tất cả

Làm cách nào để tôi tìm một doanh nghiệp hoặc địa chỉ?

 1. Nhập văn bản tìm kiếm vào hộp Tìm kiếm và dẫn đường hoặc gõ lại vào bất kỳ đâu trong ứng dụng. Khi bạn gõ, ngăn TÌM KIẾM sẽ hiện ra.

 2. Khi bạn làm xong, gõ nhẹ hoặc bấm nút Tìm kiếm Nút tìm kiếm.

Để xóa kết quả tìm kiếm khỏi bản đồ, đóng ngăn TÌM KIẾM.

Làm cách nào để tôi xem chi tiết về doanh nghiệp?

Để xem chi tiết về doanh nghiệp từ kết quả tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm tên doanh nghiệp để mở ngăn chi tiết doanh nghiệp có tùy chọn bổ sung và hình ảnh khi có sẵn. Các tùy chọn hiện có có thể bao gồm Dẫn đườngNút Dẫn đường, Địa điểm Gần kềNút Địa điểm Gần kề và GọiNút Gọi.

Làm cách nào để tôi lấy dẫn đường đến một địa điểm?

 1. Bắt đầu gõ địa điểm và ngăn TÌM KIẾM sẽ mở ra. Nhập xong địa điểm rồi gõ nhẹ hoặc bấm nút Tìm kiếm Nút tìm kiếm.
 2. Nếu bạn nhìn thấy nhiều kết quả, gõ nhẹ hoặc bấm kết quả bạn muốn.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm DẪN ĐƯỜNG rồi nhập địa chỉ "từ".

  Nếu bạn muốn tránh lệ phí cầu đường hoặc đường cao tốc, gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn, chọn tùy chọn rồi gõ nhẹ hoặc bấm lại vào nó để quay lại DẪN ĐƯỜNG.

 4. Sau đó gõ nhẹ hoặc bấm nút Tìm kiếm Nút Dẫn đường.

Để lấy dẫn đường đến địa điểm ghim trên bản đồ

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ghim.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào nút Dẫn đườngNút Dẫn đường.
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Dẫn đường đến đây.

  Nếu bạn muốn tránh lệ phí cầu đường hoặc đường cao tốc, gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn, chọn tùy chọn rồi gõ nhẹ hoặc bấm lại vào nó để quay lại DẪN ĐƯỜNG.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Tìm kiếm Nút tìm kiếm.

Làm cách nào để tôi chuyển giữa chế độ xem đường và chế độ xem ảnh trên không?

Gõ nhẹ hoặc bấm nút Kiểu bản đồ để chuyển đổi giữa kiểu bản đồ đường Nút chế độ xem đường và trên không Nút chế độ xem trên không.

Ghi chú

 • Giao diện của nút Kiểu bản đồ thay đổi theo dạng xem hiện tại và luôn trình bày kiểu bản đồ mà bạn sẽ lấy nếu bạn gõ nhẹ hoặc bấm nút. Ví dụ, nếu bạn đang xem kiểu bản đồ đường, nút sẽ hiện hình ảnh từ trên không. Khi bạn gõ nhẹ hoặc bấm vào nút, bản đồ sẽ chuyển sang hiện hình ảnh từ trên không.

Làm cách nào để tôi xem tình hình giao thông trên bản đồ?

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh đáy màn hình. (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Giao thông.

Lớp phủ giao thông xuất hiện trên bản đồ. Để tắt nó, làm lại các bước tương tự.

Làm cách nào để tôi thêm hoặc sửa Ưa chuộng?

Để thêm kết quả tìm kiếm vào Ưa chuộng của bạn.

 • Gõ nhẹ hoặc bấm kết quả tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm nút Thêm ưa chuộng Thêm nút ưa chuộng trên ghim hoặc trong ngăn chi tiết doanh nghiệp.

Ghi chú

 • Nếu kết quả tìm kiếm là doanh nghiệp và bạn không ở trong ngăn chi tiết doanh nghiệp, bạn cần gõ nhẹ hoặc bấm lần hai để thấy nút Thêm ưa chuộng Thêm nút ưa chuộng.

Để sửa Ưa chuộng từ danh sách Ưa chuộng

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh đáy màn hình. (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm ƯA CHUỘNG.

 3. Trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào địa điểm hoặc tuyến yêu thích bạn muốn sửa.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Sửa ở đáy màn hình.

Ghi chú

 • Tùy chọn Sửa sẽ không hiện ra khi có nhiều ưa chuộng được chọn.

Làm cách nào để tôi đặt địa điểm làm địa điểm nhà hoặc nơi làm việc?

 1. Nhập địa chỉ vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm kết quả tìm kiếm liên quan.

 2. Sau đó bấm nút Thêm ưa chuộng Thêm nút ưa chuộng.
 3. Nhập biệt danh cho nhà bạn rồi bật nút Đặt làm địa điểm nhà hoặc Đặt làm địa điểm nơi làm việc.

Làm cách nào để tôi xóa lịch sử tìm kiếm?

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt rồi gõ nhẹ Tùy chọn. (Nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải dưới của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Tùy chọn.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa lịch sử tìm kiếm.

Lối tắt bàn phím là gì?

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

Ctrl+Y

Để làm điều này

Chuyển kiểu bản đồ giữa chế độ xem trên không và chế độ xem đường

Nhấn phím này

Ctrl+1

Để làm điều này

Hiện chế độ xem đường

Nhấn phím này

Ctrl+2

Để làm điều này

Hiện chế độ xem trên không

Nhấn phím này

Ctrl+dấu cộng (+)

Để làm điều này

Phóng to để có chế độ xem bản đồ chi tiết hơn

Nhấn phím này

Ctrl+dấu trừ (-)

Để làm điều này

Thu nhỏ để xem phạm vi bản đồ rộng hơn

Nhấn phím này

Các phím mũi tên (phải, trái, lên và xuống)

Để làm điều này

Di chuyển bản đồ theo bất kỳ hướng nào

Nhấn phím này

Ctrl+Home

Để làm điều này

Đặt trung tâm bản đồ trên địa điểm hiện tại của bạn

Nhấn phím này

Ctrl+D

Để làm điều này

Dẫn đường

Nhấn phím này

Ctrl+F

Để làm điều này

Tìm doanh nghiệp hoặc địa điểm

Nhấn phím này

Ctrl+M

Để làm điều này

Xóa bản đồ

Nhấn phím này

Ctrl+P

Để làm điều này

In bản đồ

Nhấn phím này

Ctrl+T

Để làm điều này

Hiện hoặc ẩn thông tin giao thông trên bản đồ

Nhấn phím này

Ctrl+S

Để làm điều này

Ghim ứng dụng Bản đồ vào màn hình Bắt đầu

Nhấn phím này

Ctrl+F

Để làm điều này

Mở ngăn TÌM KIẾM

Nhấn phím này

Ctrl+D

Để làm điều này

Mở ngăn DẪN ĐƯỜNG

Nhấn phím này

Ctrl+S

Để làm điều này

Mở ngăn ĐỊA PHƯƠNG

Nhấn phím này

Ctrl+Backspace

Để làm điều này

Xóa kết quả hiện tại

Nhấn phím này

Ctrl+G

Để làm điều này

Hiện hoặc ẩn trang chi tiết kết quả đã chọn

Nhấn phím này

Ctrl+E

Để làm điều này

Sửa ưa chuộng đã chọn

Nhấn phím này

Ctrl+J

Để làm điều này

Thêm hoặc loại bỏ ưa chuộng

Làm cách nào để tôi báo cáo vấn đề?

 1. Để phản hồi, trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình rồi gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Phản hồi. (Nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải dưới của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Phản hồi.)

 2. Làm theo các bước sau để gửi phản hồi của bạn.

Bạn cũng có thể gõ nhẹ hoặc bấm Báo cáo vấn đề từ một số vị trí trong ứng dụng.

Để có thêm trợ giúp, bạn có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời từ người khác đã sử dụng ứng này và từ các chuyên viên hỗ trợ trên diễn đàn Windows.

Bạn cần được trợ giúp thêm?