Ứng dụng Bản đồ: Các câu hỏi thường gặp

Hiển thị tất cả

Làm cách nào để tôi tìm kiếm doanh nghiệp hoặc địa chỉ?

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh đáy màn hình. (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tìm kiếm.

 3. Nhập thuật ngữ tìm kiếm vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm nút Tìm kiếm Nút tìm kiếm.

Bạn cũng có thể bắt đầu gõ khi ở trong ứng dụng và hộp tìm kiếm sẽ hiện ra.

Để xóa nội dung tìm kiếm khỏi bản đồ

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh đáy màn hình. (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa Bản đồ.

Làm cách nào để tôi xem chi tiết về doanh nghiệp?

Để xem chi tiết về doanh nghiệp từ kết quả tìm kiếm

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm vào doanh nghiệp trong danh sách kết quả tìm kiếm để chọn.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tên doanh nghiệp để mở ngăn chi tiết về doanh nghiệp.

Để xem chi tiết về doanh nghiệp từ bản đồ

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ghim dành cho doanh nghiệp trên bản đồ. Các chi tiết về doanh nghiệp sẽ hiện ra bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ và các tùy chọn bổ sung.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tên doanh nghiệp để mở ngăn chi tiết về doanh nghiệp.

Làm cách nào để tôi lấy hướng dẫn đến một địa điểm?

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh đáy màn hình. (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Hướng dẫn Nút Hướng dẫn.
 3. Nhập địa điểm bắt đầu và kết thúc của bạn rồi chọn tùy chọn tuyến.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Dẫn đường Nút Dẫn đường.

Để lấy hướng dẫn cho kết quả tìm kiếm

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm vào kết quả tìm kiếm.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Hướng dẫn Nút Hướng dẫn.
 3. Nhập địa điểm bắt đầu của bạn rồi chọn tùy chọn tuyến.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Dẫn đường Nút Dẫn đường.

Để lấy hướng dẫn đến vị trí ghim trên bản đồ

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ghim.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Hướng dẫn Nút Hướng dẫn.

  Ghi chú

  • Nếu kết quả tìm kiếm là một doanh nghiệp và bạn không ở trong ngăn chi tiết doanh nghiệp, bạn cần gõ nhẹ hoặc bấm lần hai để nhìn thấy nút Hướng dẫn Nút Hướng dẫn.
 3. Nhập địa điểm bắt đầu của bạn rồi chọn tùy chọn tuyến.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Dẫn đường Nút Dẫn đường.

Làm cách nào để tôi chuyển giữa kiểu xem trên đường và kiểu xem từ không trung?

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh đáy màn hình. (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Kiểu Bản đồ, rồi chọn kiểu xem.

Làm cách nào để tôi xem giao thông trên bản đồ?

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh đáy màn hình. (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Kiểu Bản đồ, rồi chọn Hiện giao thông.

Lớp phủ giao thông xuất hiện trên bản đồ.

Làm cách nào để tôi thêm hoặc sửa Ưa chuộng?

Để thêm kết quả tìm kiếm vào Ưa chuộng của bạn.

 • Gõ nhẹ hoặc bấm vào kết quả tìm kiếm, rồi bấm nút Ưa chuộng Nút Ưa chuộng trên ghim hoặc trong ngăn chi tiết doanh nghiệp.

Ghi chú

 • Nếu kết quả tìm kiếm là một doanh nghiệp và bạn không ở trong ngăn chi tiết doanh nghiệp, bạn cần gõ nhẹ hoặc bấm lần hai để nhìn thấy nút Ưa chuộng Nút Ưa chuộng.

Để chỉnh sửa Ưa chuộng từ danh sách Ưa chuộng

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh đáy màn hình. (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm ƯA CHUỘNG.

 3. Trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào địa điểm hoặc tuyến ưa thích mà bạn muốn sửa.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Chỉnh sửa.

Để chỉnh sửa Ưa chuộng từ bản đồ

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ghim Ưa chuộng.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Sửa ở đáy màn hình.

Cách đặt vị trí Chính của tôi?

 1. Thêm vị trí vào Ưa chuộng của bạn.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh đáy màn hình. (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm ƯA CHUỘNG, rồi trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào địa điểm để chọn.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Đặt làm Vị trí chính ở đáy màn hình.

Làm cách nào để tôi lấy các đề xuất được cá nhân hóa (Lựa chọn cho bạn) bằng cách dùng tài khoản Microsoft và tài khoản Facebook của tôi?

Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft và Facebook, bạn sẽ nhận được kết quả tìm kiếm cá nhân hóa dựa trên tìm kiếm và sở thích trước đây của bạn. Để xem kết quả được cá nhân hóa, gõ nhẹ hoặc bấm Lựa chọn cho bạn khi bạn xem kết quả tìm kiếm cục bộ. (Không có tại tất cả thị trường.)

Loại đề xuất nào tôi sẽ thấy trong phần Lựa chọn cho bạn?

 • Khi tài khoản Microsoft và Facebook của bạn được kết nối đến ứng dụng Bản đồ, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các đề xuất được cá nhân hóa về những nơi ăn uống, mua sắm hoặc tham quan. Bạn sẽ nhìn thấy các đề xuất cho tất cả mọi thứ gồm có:

  • Địa điểm chẳng hạn như công viên, nơi diễn ra buổi hòa nhạc, hội chợ, viện bảo tàng và các địa điểm hấp dẫn khác

  • Các sự kiện chẳng hạn như buổi hòa nhạc, lễ hội, buổi diễn thuyết, buổi đọc sách và các buổi trình diễn khác

  • Nhà hàng, quán bar, quán cà phê, địa điểm ăn tráng miệng và những nơi ăn uống khác

Tính năng Lựa chọn cho bạn sử dụng tài khoản Microsoft và Facebook của tôi như thế nào?

 • Khi tài khoản Microsoft của bạn được kết nối, chúng tôi sẽ có thể biết được thị hiếu và sở thích của bạn dựa trên những gì bạn thực hiện trên Windows Phone hoặc tại những nơi khác bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft tương tự chẳng hạn như Bing. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên tìm kiếm nơi bán pizza (Bấy kỳ khi nào bạn đăng nhập vào Bing), chúng tôi có thể đề xuất những nơi lân cận.

  Khi tài khoản Facebook của bạn được kết nối, chúng tôi có thể bao gồm những nơi mà bạn hoặc bạn bè của bạn thích hoặc đã đến. Ví dụ, nếu một vài người bạn của bạn thích một nhà hàng nào đó, chúng tôi có thể đề xuất nó cho bạn.

Để tắt các đề xuất được cá nhân hóa

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình rồi gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Tài khoản. (Nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải dưới của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Tài khoản.)

 2. Chọn tài khoản bạn muốn loại bỏ, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Loại bỏ.

Ghi chú

 • Khi bạn chọn loại bỏ tài khoản Microsoft, tài khoản vẫn được liệt kê trong ngăn Tài khoản, nhưng không kết nối với ứng dụng và sẽ không cung cấp kết quả được cá nhân hóa.

Làm cách nào để tôi xóa lịch sử tìm kiếm?

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình rồi gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Tùy chọn. (Nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải dưới của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Tùy chọn.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa lịch sử tìm kiếm.

Làm cách nào để tôi báo cáo vấn đề?

 1. Để phản hồi, trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình rồi gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Phản hồi. (Nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải dưới của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Phản hồi.)

 2. Làm theo các bước sau để gửi phản hồi của bạn.

Bạn cũng có thể gõ nhẹ hoặc bấm Báo cáo vấn đề từ một số vị trí trong ứng dụng.

Để có thêm trợ giúp, bạn có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời từ người dùng khác và các chuyên gia hỗ trợ trên Diễn đàn Windows.