Windows Media Quản lý Bản quyền Số (DRM) trong Player: Các câu hỏi thường gặp

Nếu bạn gặp vấn đề trong việc phát một bài hát hoặc video, lý do có thể là tập tin được bảo vệ bằng quản lý bản quyền số (DRM). DRM là công nghệ mà các nhà cung cấp nội dung đôi khi sử dụng để đảm bảo rằng các tập tin video và âm nhạc số mà bạn nhận được từ họ được sử dụng và cung cấp theo bản quyền sử dụng phương tiện.

Hiển thị tất cả

Làm thế nào để Player sử dụng bản quyền sử dụng phương tiện?

Khi bạn cố gắng phát một tập tin đã được bảo vệ trong Player, Player kiểm tra xem liệu bạn có bản quyền sử dụng phương tiện có giá trị trên PC của bạn hay không. Nếu bạn có, Player sẽ phát tệp.

Nếu Player không tìm thấy bản quyền sử dụng có giá trị trên PC của bạn, hoặc nếu bản quyền hạn chế việc bạn thực hiện với tệp, Player không thể phát tệp. Trong trường hợp này, bạn sẽ tìm thông báo lỗi để biết tại sao tệp không được phát.

Làm sao bạn có thể biết một tệp có được bảo vệ bản quyền hay không?

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

  2. Nhập Windows Media Player vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Windows Media Player.

  3. Trượt nhanh qua và bấm chuột phải vào một tệp phương tiện, gõ nhẹ hoặc bấm Các thuộc tính, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Bản quyền Sử dụng Phương tiện. Nếu tệp được bảo vệ bản quyền, các điều khoản bản quyền xuất hiện trong ô Bản quyền sử dụng Phương tiện , và bạn sẽ nhìn thấy những bản quyền sử dụng nào mà bạn có. Nếu không có gì xuất hiện trong ô Bản quyền sử dụng phương tiện, lý do có thể là tệp không được bảo vệ, không tìm thấy bản quyền sử dụng trên PC của bạn, hoặc bạn đang phát một tệp đang được truyền tới PC của bạn (ví dụ, bạn đang phát nội dung đăng ký trực tiếp từ một trang web bán hàng trực tuyến).

Bạn cần được trợ giúp thêm?