Ứng dụng Nhắn tin cho Windows: Các câu hỏi thường gặp

Hiển thị tất cả

Làm cách nào để bắt đầu tán gẫu?

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Nhắn tin lần đầu tiên, trước hết bạn cần thêm các liên hệ của bạn vào. Bạn có thể thực hiện điều này theo hai cách:

Kết nối tài khoản Facebook của bạn

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm tài khoản, gõ nhẹ hoặc bấm Facebook, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Mời mọi người vào Messenger

 1. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Mời, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm bạn mới, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Để gửi một tin nhắn:

 1. Nhập vài chữ cái đầu của tên người bạn muốn tán gẫu và nhấn dấu cộng.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào một người từ danh bạ vừa xuất hiện.

 3. Gõ tin nhắn của bạn và nhấn Enter để gửi nó.

Làm thế nào để đăng xuất ứng dụng Nhắn tin?

Nếu bạn đăng xuất ứng dụng Nhắn tin, bạn sẽ đăng xuất cả tài khoản Messenger và tài khoản Facebook của bạn.

Để đăng xuất khỏi ứng dụng này:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn và tắt tùy chọn Gửi/nhận tin nhắn.

Để bắt đầu tán gẫu lại:

 1. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Trạng thái sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Sẵn có.

Làm cách nào để chặn mọi người gửi tin nhắn cho tôi?

Bạn không thể chặn mọi người khỏi ứng dụng Nhắn tin—Ứng dụng này chỉ là một hub giúp bạn giữ liên lạc với bạn bè trên Messenger và Facebook của bạn.