Tài khoản Microsoft

Hướng dẫn Windows: Trang 2/11

Một địa chỉ email để đăng nhập mọi nơi

Tài khoản Microsoft là địa chỉ email và mật khẩu mà bạn sử dụng để đăng nhập vào Windows. Việc thiết lập đơn giản và miễn phí và bạn có thể thiết lập bằng bất kỳ địa chỉ email nào mình chọn hoặc tạo địa chỉ email mới. (Ví dụ: bạn có thể sử dụng địa chỉ Outlook.com, Gmail hoặc Yahoo! cho tài khoản Microsoft của mình).

Khi bạn đăng nhập vào máy tính hoặc thiết bị bằng tài khoản Microsoft, bạn có thể tải ứng dụng từ Windows Store, sao lưu tất cả dữ liệu và tệp quan trọng bằng bộ nhớ đám mây miễn phí và cập nhật cũng như đồng bộ hóa tất cả nội dung yêu thích của mình—thiết bị, ảnh, bạn bè, trò chơi, thiết đặt, nhạc và v.v.

Nếu nhiều người sử dụng máy tính của bạn, mỗi người nên có tài khoản của riêng mình. Họ có thể đăng nhập và cá nhân hóa máy tính bằng màu nền, ứng dụng yêu thích, ảnh tài khoản, hộp thư đến email riêng của mình và hơn thế nữa. Nếu bạn có con nhỏ, bạn cũng có thể thiết lập tài khoản của trẻ có các biện pháp giám sát bảo mật bổ sung—có hoặc không có email—để con bạn chỉ nhìn thấy những gì bạn muốn con xem trên máy tính.

Nếu bạn đã sử dụng dịch vụ Microsoft trước đây—như Xbox, Hotmail, Outlook.com, OneDrive, Messenger, Skype hoặc Windows Phone—bạn đã có tài khoản Microsoft (đó là địa chỉ email bạn sử dụng để đăng nhập). Nếu bạn không thể nhớ được địa chỉ email mình đã sử dụng với các dịch vụ đó, không sao cả—bạn có thể đăng ký địa chỉ email mới, miễn phí.

Để kiểm tra xem bạn có đăng nhập bằng tài khoản Microsoft không

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

  2. Nhấn hoặc bấm Tài khoản, sau đó nhấn hoặc bấm Tài khoản của bạn.

Màn hình Tài khoản của bạn dành cho ai đó đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft

Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, tên và địa chỉ email của bạn sẽ xuất hiện bên trên ảnh tài khoản của bạn.

Màn hình Tài khoản của bạn dành cho ai đó đã đăng nhập bằng tài khoản cục bộ

Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cục bộ, bạn sẽ nhìn thấy từ Tài khoản Cục bộ bên dưới tên mình cùng với liên kết Kết nối với tài khoản Microsoft.

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft

Nếu bạn đã đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản cục bộ, có vài cách để bạn có thể chuyển đổi sang tài khoản Microsoft trên máy tính của mình. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, nhấn Thiết đặt rồi nhấn Thay đổi thiết đặt PC. (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC). Nhấn hoặc bấm Tài khoản, nhấn hoặc bấm Tài khoản của bạn, rồi nhấn hoặc bấm Kết nối với tài khoản Microsoft. Bạn có thể được yêu cầu xác minh mật khẩu hiện tại của mình. Sau đó, chọn một trong các tùy chọn sau:

Tùy chọn 1: Kết nối với tài khoản Microsoft hiện có

Ngay cả nếu bạn chưa đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản Microsoft, bạn có thể đã có một tài khoản này nếu bạn sử dụng các dịch vụ Microsoft khác như Xbox, Hotmail, Outlook.com hoặc Skype. Tài khoản Microsoft của bạn là địa chỉ email mà bạn sử dụng để đăng nhập vào những dịch vụ đó.

Nhập địa chỉ email và mật khẩu mà bạn sử dụng để đăng nhập vào các dịch vụ Microsoft khác, nhấn hoặc bấm Tiếp và làm theo hướng dẫn.

Kết nối tài khoản cục bộ của bạn với tài khoản Microsoft hiện có

Tùy chọn 2: Đăng ký bằng địa chỉ email bạn sử dụng thường xuyên nhất

Nếu bạn chưa sử dụng dịch vụ Microsoft trước đây, bạn có thể sử dụng bất kỳ địa chỉ email nào mình muốn để đăng ký tài khoản Microsoft mới, bao gồm các địa chỉ từ Outlook.com, Yahoo! hoặc Gmail. Để sử dụng địa chỉ email yêu thích của bạn:

  1. Nhập địa chỉ email bạn muốn sử dụng, rồi nhấn hoặc bấm Tạo tài khoản mới.

  2. Làm theo hướng dẫn để điền thông tin cá nhân và bảo mật của bạn và bạn đã hoàn tất.

Đăng ký tài khoản Microsoft bằng địa chỉ email yêu thích của bạn

Tùy chọn 3: Tạo địa chỉ email mới

Nếu bạn muốn bắt đầu từ đầu và tạo địa chỉ email hoàn toàn mới để sử dụng làm tài khoản Microsoft, bạn có thể tạo một địa chỉ email miễn phí:

  1. Nhấn hoặc bấm Tạo tài khoản mới.

  2. Làm theo hướng dẫn để điền thông tin cá nhân và bảo mật của bạn cho địa chỉ email mới và bạn đã sẵn sàng để tiếp tục.

Tạo tài khoản Microsoft bằng địa chỉ email hoàn toàn mới
Mẹo

Bạn có con nhỏ? Hãy tạo cho mỗi trẻ một tài khoản riêng, để con có thể tận hưởng máy tính mà không thay đổi thiết đặt hoặc truy cập vào email của bạn. Tìm hiểu thêm về thiết lập tài khoản của trẻ.

Bạn đã có tài khoản Microsoft. Bây giờ thì sao?

Tài khoản Microsoft là chìa khóa để bạn truy cập bộ nhớ trực tuyến miễn phí, giải trí trên thiết bị di động, ứng dụng trong Windows Store, các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft (như Xbox Live hoặc Windows Phone) và kết nối thiết bị cùng tài khoản của bạn một cách trơn tru. Tất cả những gì bạn cần làm là đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản Microsoft của bạn. Sau đó bạn có thể thực hiện những việc sau:

Trang chủ Windows Store

Tải ứng dụng từ Windows Store

Bạn cần tài khoản Microsoft và Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 hoặc Windows RT để tải ứng dụng từ Windows Store. Thậm chí bạn có thể cài đặt ứng dụng của mình trên nhiều máy tính mà không phải mua lại.

Hub Mọi người với danh bạ được hiển thị

Đưa mọi người xích lại gần nhau

Liên kết tài khoản Facebook, Twitter, Outlook và LinkedIn với ứng dụng Mọi người và bạn sẽ nhìn thấy thông tin liên hệ và cập nhật trạng thái của bạn bè mình tại một địa điểm.

Đồng bộ hóa trang thiết đặt của bạn trong thiết đặt máy tính

Đồng bộ hóa thiết đặt của bạn

Tải màu sắc và chủ đề, bố cục màn hình Bắt đầu, mục yêu thích và lịch sử của trình duyệt, nội dung trong ứng dụng, ảnh và thậm chí thiết đặt của bạn như ngôn ngữ và các tùy chọn khác trên nhiều máy tính khi bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft và đồng bộ hóa thiết đặt của mình.

Ứng dụng OneDrive hiển thị các tài liệu và tệp trong đám mây

Nhận bộ nhớ miễn phí trong đám mây

Với tài khoản Microsoft, bạn có dung lượng lưu trữ tệp miễn phí trên đám mây với OneDrive, một nơi để xem, lưu và chia sẻ tài liệu và ảnh của bạn. Tài khoản Microsoft của bạn liên kết máy tính với OneDrive, nên tệp của bạn luôn ở bên bạn.

Bạn cần được trợ giúp thêm?