Băng rộng di động từ bắt đầu đến kết thúc

Với băng rộng di động, bạn có thể kết nối đến Internet từ bất cứ vị trí nào nơi dịch vụ di động khả dụng. Bạn sẽ cần một thẻ dữ liệu băng rộng di động (được mô tả dưới đây) và một gói thuê bao băng rộng di động.

Bởi vì băng rộng di động là một công nghệ tương đối mới, có một số thuật ngữ và khái niệm bạn có thể không quen thuộc. Chúng tôi sẽ giới thiệu chúng trong bài này, cùng với các bước bạn sẽ cần đến để thiết lập và sử dụng một kết nối băng rộng di động.

Hiểu thuật ngữ băng rộng di động

Đây là các định nghĩa của một số thuật ngữ thông thường:

 • Một thẻ dữ liệu là một thiết bị USB hoặc thẻ nhỏ cung cấp truy cập Internet bằng băng rộng di động. Các thẻ dữ liệu cũng có thể là mô-đun laptop gắn sẵn.

 • Một mô-đun nhận dạng thuê bao (SIM) là một thẻ nhỏ, di động có chứa nhận dạng thuê bao và thông tin bảo mật cho các dịch vụ băng rộng di động. Một số thẻ dữ liệu có thể không có SIM di động hoặc có thể xác định về mặt vật lý.

 • Một tên điểm truy cập (APN) hoặc chuỗi truy cập là kết hợp của chữ cái và số được cung cấp bởi nhà khai thác dịch vụ di động của bạn để xác định loại truy cập mạng bạn có. Một nhà khai thác dịch vụ di động có thể có các APN khác nhau cung cấp các loại dịch vụ khác nhau.

 • Cũng giống như với một chiếc điện thoại, chuyển vùng đề cập đến việc di chuyển ra khỏi khu vực địa lý thông thường sử dụng của bạn. Khi chuyển vùng, bạn kết nối đến nhà khai thác dịch vụ di động của bạn thông qua một mạng đối tác, và bạn thường bị tính phí nhiều hơn để dùng dịch vụ dữ liệu.

 • Các mạng 3G, 4G, và LTE là các mạng di động hỗ trợ các công nghệ và tốc độ kết nối khác nhau.

Thiết lập và kết nối đến Internet

Hiển thị tất cả

Để thiết lập kết nối băng rộng di động lần đầu tiên

 1. Kích hoạt mô-đun nhận dạng thuê bao (SIM) và dịch vụ băng rộng di động cho SIM. Nhà khai thác dịch vụ di động hoặc nhà bán lẻ thiết bị của bạn sẽ cung cấp cho bạn thông tin để làm điều này.

 2. Nếu bạn có thiết bị băng rộng di động rời, xin đảm bảo nó được gắn đúng vào PC theo hướng dẫn của nhà sản xuất và công tắc wireless phải được bật. Công tắc wireless thường nằm ở cạnh trước, bên hoặc sau máy tính xách tay hoặc máy tính bảng.

 3. Xem danh sách các mạng hiện có bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt), sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng mạng (Biểu tượng mạng không dây hoặc Biểu tượng mạng có dây).

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Mạng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm tên mạng băng rộng di động.

  Ghi chú

  • Bạn có thể cần cung cấp chuỗi truy cập hoặc APN để giúp nhận dạng mạng di dộng của bạn. Chuỗi truy cập (cho thiết bị CDMA) hoặc APN (cho thiết bị GSM) được bao gồm trong thông tin đi kèm mô-đun nhận dạng thuê bao (SIM) hoặc đăng ký của bạn.

 5. Thay đổi bất kỳ thiết đặt kết nối nào bạn muốn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Kết nối.

 6. Nếu bạn được nhắc, chọn hoặc nhập tên điểm truy cập (APN) hoặc chuỗi truy cập, tên người dùng, mật khẩu và loại thông tin đăng nhập. (Bạn có thể tìm thấy chúng trong thông tin đi kèm với dịch vụ hoặc phần cứng băng rộng di động của bạn.) Bạn cũng có thể mua gói dữ liệu từ nhà cung cấp trên màn hình này.

 7. Gõ nhẹ hay bấm Tiếp theo.

Ghi chú

 • Nếu SIM bị khóa, mã PIN mặc định được nhà khai thác dịch vụ di động đặt. Khi thiết bị bị khóa, không thể sử dụng nó và bạn cần mã PIN để mở khóa. Kiểm tra thông tin đi kèm SIM của bạn hoặc đăng ký của bạn.

 • Nhập mã PIN sai ba lần có thể khiến tài khoản của bạn bị chặn cho đến khi bạn có mã bỏ chặn PIN (PUK) từ nhà khai thác dịch vụ di động của bạn. Nếu bạn kết nối vào lúc tài khoản của bạn bị chặn, kết nối hiện tại của bạn sẽ kết thúc.

 • Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối Internet, liên hệ nhà khai thác dịch vụ di động của bạn.

Để kết nối Internet (sau khi kết nối của bạn đã được thiết lập)

 1. View a list of available networks by swiping in from the right edge of the screen, tapping Settings (or if you're using a mouse, pointing to the upper-right corner of the screen, moving the mouse pointer down, and then clicking Settings), and then tapping or clicking the network icon (Wireless network icon or Wired network icon).

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tên băng rộng di động của bạn rồi gõ nhẹ hoặc bấm Kết nối.

Chia sẻ kết nối Internet của bạn

Tùy thuộc vào thuê bao của nhà khai thác dịch vụ di động của bạn, bạn có thể có khả năng chia sẻ kết nối Internet bằng băng rộng di động với những người khác. Kết nối được chia sẻ được gọi là một điểm nóng di động. Những người khác có thể kết nối đến nó bằng cách sử dụng Wi-Fi. Họ sẽ cần tên mạng và mật khẩu để kết nối.

Để chia sẻ kết nối Internet của bạn bằng cách tạo ra một điểm nóng di động

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Mạng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm kết nối băng rộng di động của bạn.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm con trượt Chia sẻ kết nối này để bật nó lên.

 4. Nếu bạn muốn thay đổi tên mạng và mật khẩu của kết nối được chia sẻ, gõ nhẹ hoặc bấm Chỉnh sửa.

Thay đổi thiết đặt

Hiển thị tất cả

Để thay đổi thuộc tính thông tin

Để thay đổi thuộc tính thông tin kết nối như tên điểm truy cập (APN), chuỗi truy cập, tên đăng nhập, mật khẩu hoặc thiết đặt tự động kết nối, xin làm theo các bước này:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Mạng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm tên mạng băng rộng di động.

 3. Thay đổi tên điểm truy cập (APN) hoặc chuỗi truy cập, tên đăng nhập và mật khẩu khi cần. (Bạn có thể tìm thấy chúng trong thông tin đi kèm với dịch vụ hoặc phần cứng băng rộng di động của bạn.)

Để thay đổi thiết đặt chọn mạng

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Mạng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm tên mạng băng rộng di động.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Quét.

 4. Để cho phép Windows tự động chọn mạng, xin chọn Tự động chọn (khuyên dùng). Hoặc để định rõ một mạng, xin chọn tên mạng từ danh sách rồi gõ nhẹ hoặc bấm Đăng ký.

  Ghi chú

  • Bạn có thể chịu thêm phí nếu cho phép chuyển vùng.

  • Nếu Windows không thể kết nối mạng bạn đã định rõ, nó sẽ tự động chọn mạng.

Để hiện hoặc ẩn sử dụng dữ liệu ước tính

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Mạng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm kết nối băng rộng di động của bạn.

 3. Bật hoặc tắt Hiện dung lượng sử dụng dữ liệu ước tính của tôi trong danh sách Mạng.

 4. Để xem sử dụng dữ liệu ước tính:

  Xem danh sách các mạng hiện có bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt), sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng mạng (Biểu tượng mạng không dây hoặc Biểu tượng mạng có dây).

 5. Chọn mạng băng rộng di động của bạn.

Ghi chú

 • Việc bấm Khôi phục cài đặt gốc se thiết lập theo dõi sử dụng dữ liệu của bạn về không. Việc này không ảnh hưởng đến tổng lượng dữ liệu bạn đã thực sự sử dụng, số liệu mà nhà khai thác dịch vụ di động của bạn đang theo dõi.

Để sử dụng một mã PIN, thay đổi một mã PIN, hoặc loại bỏ một mã PIN

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Mạng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm kết nối băng rộng di động của bạn.

 3. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Để sử dụng một mã PIN, gõ nhẹ hoặc bấm Sử dụng một mã PIN, nhập mã PIN bạn muốn sử dụng, rồi bấm Hoàn tất.

  • Để thay đổi mã PIN của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi mã PIN, nhập mã PIN hiện tại, nhập và xác nhận mã PIN mới bạn muốn sử dụng, rồi bấm Hoàn tất.

  • Để dừng sử dụng một mã PIN, gõ nhẹ hoặc bấm Loại bỏ mã PIN.

  Ghi chú

  • Nếu thiết bị không thể sử dụng một mã PIN, nút Sử dụng một mã PIN sẽ không khả dụng.

  • Nhập một mã PIN sai 3 lần có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị chặn cho đến khi bạn có một mã bỏ chặn PIN (PUK) từ nhà khai thác dịch vụ di động của bạn. Nếu bạn kết nối vào lúc tài khoản của bạn bị chặn, kết nối hiện tại của bạn sẽ kết thúc.

  • Nếu một mã PIN hiện tại đang được sử dụng, nút Sử dụng một mã PIN sẽ không khả dụng.

  • Nếu không có mã PIN nào hiện đang được sử dụng, các nút Thay đổi mã PIN và Loại bỏ mã PIN sẽ không khả dụng. Trước hết bạn phải sử dụng một mã PIN trước khi bạn có thể thay đổi nó.

Tìm kiếm thông tin về thuê bao, nhà cung cấp, thiết bị, hoặc tài khoản của bạn

Hiển thị tất cả

Để tìm kiếm chi tiết thuê bao, nhà cung cấp, thiết bị, hoặc tài khoản

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Mạng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm kết nối băng rộng di động của bạn.

 3. Xem dưới phần Thuộc tính.

Để mở khóa thiết bị của bạn để sử dụng với một nhà khai thác dịch vụ di động khác

 1. Chèn mô-đun nhận dạng thuê bao (SIM) từ một nhà khai thác dịch vụ di động khác vào. Nhà khai thác dịch vụ di động hoặc nhà bán lẻ thiết bị của bạn sẽ cung cấp cho bạn thông tin để làm điều này.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Mạng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm kết nối băng rộng di động của bạn.

 4. Nhập mã mở khóa từ nhà khai thác dịch vụ di động của bạn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Mở khóa.

Khởi động lại thiết bị của bạn

Bạn có thể khởi động lại thiết bị bằng cách tháo nó ra và lại lắp nó vào, bằng cách tắt PC và bật lại, hoặc bằng cách tiếp tục lại từ chế độ ngủ đông hoặc từ chế độ ngủ.

Khắc phục sự cố

Đây là một số vấn đề phổ biến nhất bạn có thể gặp phải khi sử dụng một kết nối băng rộng di động, và các bước bạn có thể làm để giải quyết chúng.

Hiển thị tất cả

Tôi đang gặp vấn đề kết nối Internet sử dụng băng rộng di động

Phần này bao hàm một số các vấn đề kết nối, một số nguyên nhân có thể xảy ra, và làm gì để sửa chúng.

 • Kết nối băng rộng di động không được liệt kê trong Kết nối Mạng. Các nguyên nhân có thể:

  • SIM hoặc thiết bị của bạn bị khóa, không thể đọc được, hoặc không còn hợp lệ.

  • Thuê bao di động của bạn đã hết hạn hoặc không được kích hoạt.

  • Bạn đang ở trong một khu vực không có tín hiệu mạng.

 • Bạn có một tín hiệu nhưng bạn không thể kết nối. Các nguyên nhân có thể:

  • Bạn không có một thuê bao dữ liệu có hiệu lực.

  • Tên điểm truy cập (APN), tên người dùng, hoặc mật khẩu được sử dụng để kết nối không có hiệu lực.

  • Bạn đang chuyển vùng và nhà điều hành mạng được lựa chọn không cho phép dịch vụ dữ liệu hoặc bạn chưa bật chuyển vùng để sử dụng dịch vụ dữ liệu.

 • Bạn có thể kết nối từ một vài địa điểm nhưng không thể ở một vài địa điểm khác (ví dụ, bạn không thể kết nối từ ngoài thành phố). Các nguyên nhân có thể:

  • Bạn chưa bật chuyển vùng để sử dụng dịch vụ dữ liệu.

  • Nhà điều hành mạng bạn chọn không cho phép dịch vụ dữ liệu.

Đối với tất cả các vấn đề này, để cố gắng tìm ra chính xác nguyên nhân của vấn đề và giải pháp, khởi động Khắc phục sự cố mạng bằng cách làm theo các bước này:

 1. Mở Trung tâm Mạng và Chia sẻ bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập mạng và chia sẻ vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Trung tâm Mạng và Chia sẻ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt bộ điều hợp.

 3. Bấm và giữ hoặc bấm chuột phải vào kết nối băng rộng di động, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Chẩn đoán

Tôi đang gặp vấn đề khi chia sẻ kết nối băng rộng di động của tôi

Bạn có thể cần cài đặt các trình điều khiển mới nhất. Chia sẻ kết nối băng rộng di động của bạn yêu cầu các trình điều khiển Wi-Fi làm việc với Wi-Fi Direct.

Tôi đang gặp vấn đề kết nối đến một điểm nóng di động (kết nối băng rộng di động được chia sẻ)

Bạn có thể cần phải ghép nối các thiết bị một cách thủ công sử dụng Bluetooth. Mặc dù thiết bị của bạn sử dụng Wi-Fi, nó sử dụng ghép nối Bluetooth để tạo kết nối ban đầu đến điểm nóng di động. Để biết thông tin về cách ghép nối, xem Thêm, xem, và quản lý các thiết bị và máy in của bạn.

Tôi nhận được một thông báo lỗi khi quét tìm các mạng

Có một vài giải pháp khả thi:

 • Nếu bạn đã kết nối bằng cách sử dụng băng rộng di động, ngắt kết nối rồi gõ nhẹ hoặc bấm Quét.

 • Đảm bảo tắt chế độ máy bay và bật băng rộng di động. Để kiểm tra:

  Xem danh sách các mạng hiện có bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt), sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng mạng (Biểu tượng mạng không dây hoặc Biểu tượng mạng có dây).

 • Nếu SIM bị khóa bởi một mã PIN, nhập mã PIN đó để mở khóa.

 • Nếu thiết bị không phản hồi, rút và lắp lại nó, hoặc khởi động lại PC của bạn.

Tôi có thể duyệt Internet, nhưng chương trình gửi tin nhắn nhanh, video trực tuyến, hoặc dịch vụ VPN không hoạt động.

Tùy thuộc vào kế hoạch dịch vụ bạn có, truy cập đến các trang nhất định (các địa chỉ IP), các cổng, và các loại dịch vụ có thể bị chặn bởi nhà khai thác dịch vụ di động của bạn. Liên hệ nhà khai thác dịch vụ di động của bạn để đảm bảo bạn có dịch vụ cần thiết để sử dụng chương trình qua kết nối băng rộng di động của bạn.

Tôi đã tháo bỏ SIM khỏi điện thoại của tôi và thay vào đó chèn nó vào trong một thẻ dữ liệu, và bây giờ tôi không thể kết nối đến Internet (Tôi đã có thể kết nối khi SIM vẫn còn trong điện thoại của tôi)

Một số nhà khai thác dịch vụ di động nhất định có các thiết lập riêng biệt cho truy cập Internet bằng cách sử dụng một thẻ dữ liệu so với một điện thoại. Liên hệ nhà khai thác dịch vụ di động của bạn để đảm bảo rằng đăng ký của bạn cho phép sử dụng loại thiết bị bạn có và rằng bạn có các thiết đặt chính xác.

Bạn cần được trợ giúp thêm?