Giữ an toàn cho con bạn trên PC

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Giám sát việc sử dụng PC của con bạn với các báo cáo hoạt động

Khi bạn bật chế độ An toàn Gia đình cho tài khoản của một đứa trẻ, giám sát sẽ khởi động tự động. An toàn Gia đình gửi email báo cáo hoạt động thường xuyên đến tài khoản Microsoft của bạn, tóm tắt lượng thời gian con bạn dành cho PC, các trang web mà chúng đã ghé thăm, các trò chơi và ứng dụng chúng đã sử dụng, và các thuật ngữ chúng đã tra cứu trên các công cụ tìm kiếm như Bing, Google, hoặc Yahoo! Tìm kiếm.

Tóm tắt bằng email cho bạn xem qua nhiều thông tin về các hoạt động PC của con bạn. Nhưng bạn luôn luôn có thể đi sâu vào chi tiết hơn—và thay đổi các quyền và các thiết đặt khác dựa trên thông tin hoạt động—bằng cách chọn một liên kết trong báo cáo qua email để xem báo cáo trực truyến. Bạn cũng có thể mở báo cáo từ Trang web An toàn Gia đình. Cách thực hiện:

  1. Đến Trang web An toàn Gia đình và đăng nhập.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tên của đứa trẻ mà bạn muốn xem báo cáo của nó, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Báo cáo hoạt động. Đảm bảo đã bật báo cáo hoạt động.

Chi tiết tóm tắt

Nửa phần đầu của trang Tóm tắt hiện thông tin về các trang web con bạn đã truy cập gần đây, và bất kì tìm kiếm web nào chúng mới thực hiện gần đây. Biểu đồ thanh Các trang web phổ biến nhất chỉ ra năm trang web hàng đầu chúng đã truy cập và bao nhiêu trang trong mỗi trang web chúng đã xem, nhưng không chỉ ra khoảng thời gian chúng có thể đã dành cho mỗi trang web. Để xem một danh sách hoàn chỉnh mọi trang web con của bạn đã truy cập vào tuần qua, hãy gõ nhẹ hoặc bấm Xem tất cả phía trên biểu đồ. Tất cả các địa chỉ web và các thuật ngữ tìm kiếm được hiện trên trang Tóm tắt cũng là các liên kết mà bạn có thể gõ nhẹ hoặc bấm.

Nửa dưới cùng của trang Tóm tắt hiển thị thông tin về lượng thời gian con bạn đã sử dụng PC, các ứng dụng và các trò chơi chúng đã sử dụng thường xuyên nhất, và bất kì tải xuống nào chúng đã thực hiện từ Cửa hàng Windows.

Hoạt động web

Để có một danh sách hoàn chỉnh các hoạt động Internet của con bạn, bạn cũng có thể gõ nhẹ hoặc bấm Hoạt động web. Trang này hiển thị tất cả các trang web con bạn đã truy cập hoặc đã cố xem, bao gồm các trang web mà An toàn Gia đình cho là "đáng ngờ" hoặc có khả năng không phù hợp. Cột Thao tác được thực hiện chỉ ra An toàn Gia đình đã cho phép trang web, hay đã chặn một số hoặc tất cả nội dung của nó. Cột Thể loại hiện các thể loại trang web đã được Microsoft xác định, nhưng bạn có thể tranh luận một xếp loại trang web nếu bạn không đồng ý. Sử dụng các nút trong cột Thay đổi thiết lập để cho phép hoặc chặn các truy cập sau này của con bạn vào một trang web cụ thể.

Hoạt động trên PC

Để có một phân tích cụ thể việc sử dụng PC của con bạn, hãy gõ nhẹ hoặc bấm tab Hoạt động PC. Phần Phiên chỉ ra việc con bạn đã sử dụng PC khi nào và bao lâu trong tuần. Phần Ứng dụng và trò chơi liệt kê mỗi ứng dụng hoặc trò chơi con bạn đã sử dụng, khi nào, và bao lâu. Cột Hành động cũng chỉ ra việc con bạn đã bị chặn sử dụng một ứng dụng cụ thể hay không.

Các tải tệp xuống từ Internet và các tải xuống hoặc cập nhật từ Cửa hàng Windows được liệt kê riêng rẽ trong các phần tương ứng của chúng. Nếu con bạn đã tải xuống một trò chơi từ Cửa hàng Windows, và sau đó chơi trò chơi đó trong 45 phút, trò chơi đó sẽ xuất hiện trong cả Tải xuống từ cửa hàng Windows và các phần Ứng dụng và trò chơi của trang này.

Các tài nguyên khác

Đi tới An toàn Gia đình

Thay đổi thiết đặt của bạn trên trang web An toàn Gia đình.

An toàn Gia đình: Các câu hỏi thường gặp

Bạn có câu hỏi? Khám phá câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Trợ giúp từ cộng đồng

Đặt câu hỏi trong diễn đàn cộng đồng.