Giữ an toàn cho con bạn trên PC

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Giám sát việc sử dụng thiết bị của con bạn với các báo cáo hoạt động

Khi bạn thêm trẻ em vào gia đình Microsoft của mình, bạn sẽ nhận được các email báo cáo hoạt động thường xuyên được gửi đến tài khoản Microsoft của bạn, đó là phần tổng hợp thời lượng con bạn sử dụng PC, những trang web trẻ đã truy cập, các trò chơi và ứng dụng trẻ đã sử dụng, cũng như các cụm từ trẻ đã tìm kiếm trong công cụ tìm kiếm như Bing, Google hoặc Yahoo! Tìm kiếm.

Phần tổng hợp trong email cung cấp nhanh cho bạn vô số thông tin về hoạt động của trẻ trên PC. Nhưng bạn luôn có thể tìm kiếm các thông tin chi tiết hơn nữa —và thay đổi các quyền và thiết đặt khác dựa trên thông tin hoạt động đó — bằng cách chọn Hoạt động gần đây tại account.microsoft.com/family. Cách thực hiện:

  1. Truy cập account.microsoft.com/family và đăng nhập.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tên của đứa trẻ mà bạn muốn xem báo cáo, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào Hoạt động gần đây. Bảo đảm rằng bạn đã bật báo cáo hoạt động.

Nếu không muốn nhận các báo cáo hoạt động hàng tuần qua email, thì bạn có thể tắt tính năng đó và kiểm tra thủ công các trang báo cáo hoạt động của con bạn.

  1. Truy cập account.microsoft.com/family và đăng nhập.

  2. Chọn tên của đứa trẻ mà bạn muốn xem báo cáo, rồi chọn Hoạt động gần đây. Bảo đảm rằng bạn đã bật báo cáo hoạt động.

  3. Trong Báo cáo hàng tuần được gửi cho người lớn qua email, xoay công tắc từ Bật sang Tắt.

Website

Phần này trong báo cáo hoạt động hiển thị tất cả các lệnh tìm kiếm gần đây của con bạn và các site chúng đã truy cập hoặc cố gắng truy cập. Các sites bị chặn được liệt kê trước tiên, sau đó là các site con bạn đã truy cập thành công. Bạn có thể cho phép hoặc chặn trực tiếp bất kỳ site nào từ báo cáo hoạt động gần đây, bằng cách chọn Cho phép hoặc Chặn bên cạnh URL. Để điều chỉnh giới hạn về website cho con bạn, hãy chọn Thiết đặt.

Ứng dụng & trò chơi

Tại đây, bạn có thể nhìn thấy tất cả các ứng dụng và trò chơi mà con bạn đã sử dụng, kể cả những mục bị chặn. Bạn cũng có thể xem xếp hạng độ tuổi của các nội dung đó bên cạnh các tiêu đề, và bạn có thể chọn Cho phép hoặc Chặn ứng dụng và trò chơi ngay từ danh sách đó. Để điều chỉnh các giới hạn về ứng dụng và trò chơi cho con bạn, hãy chọn Thiết đặt.

Thời gian sử dụng thiết bị

Là phần tổng hợp thông tin chi tiết về tổng thời gian con bạn sử dụng thiết bị, Thời gian sử dụng thiết bị cho biết thời điểm và lượng thời gian trẻ sử dụng thiết bị trong suốt cả tuần.

Bạn sẽ thấy danh sách tổng thời gian trẻ sử dụng thiết bị theo từng ngày, cũng như thời lượng dành cho từng thiết bị trong cả tuần.

Nếu bạn thấy cần điều chỉnh giới hạn về thời gian sử dụng màn hình cho trẻ, hãy chọn Thiết đặt.

Các tài nguyên khác

Truy cập gia đình Microsoft

Thay đổi thiết đặt gia đình Microsoft của bạn.

Thiết lập An toàn Gia đình

Tìm hiểu cách thêm tài khoản vào gia đình Microsoft của bạn.

Trợ giúp từ cộng đồng

Đặt câu hỏi trong diễn đàn cộng đồng.