Nhạc

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Ứng dụng Nhạc trong Cửa hàng Windows

Nếu bạn muốn khám phá thêm nhạc, hãy xem các ứng dụng trong Cửa hàng Windows. Với các ứng dụng như thế này, bạn sẽ khám phá ra nhạc mới từ khắp nơi trên thế giới:

  • iHeart Radio

  • TuneIn

  • KEXP Artist Discovery

  • WebRadio

  • Nokia Music

  • Music Maker Jam

Nhạc không dừng lại với ứng dụng radio trong Cửa hàng. Khai thác khả năng sáng tạo của bạn với nhiều ứng dụng DJ — tạo các hòa âm của riêng bạn từ các bài hát trong bộ sưu tập.

Dưới đây là thông tin khác về các ứng dụng sẵn có trong Cửa hàng Windows .