OneDrive: Câu hỏi thường gặp

OneDrive là bộ nhớ trực tuyến miễn phí được cài sẵn vào Windows 8.1Windows RT 8.1. Bạn có thể dễ dàng thêm tệp trên PC vào OneDrive để luôn mang theo chúng trên thiết bị bạn sử dụng. Và bạn có thể duyệt OneDrive của mình bằng cách sử dụng ứng dụng OneDrive hoặc File Explorer trên máy tính để bàn.

Mẹo

Hiển thị tất cả

Tôi có phải đăng nhập vào PC của mình bằng tải khoản Microsoft để sử dụng OneDrive không?

Có, bạn cần phải đăng nhập bằng tài khoản Microsoft để duyệt OneDrive và luôn đồng bộ các tệp và cài đặt của mình. Nếu bạn đăng nhập bằng một tài khoản trên máy, bạn chỉ có thể sử dụng ứng dụng OneDrive để duyệt PC của mình. Để duyệt các tệp OneDrive, bạn cần phải truy cập trang web OneDrive.

Các cài đặt OneDrive nào được bật theo mặc định?

Hầu hết PC chạy Windows 8.1Windows RT 8.1 đều được thiết lập với các cài đặt OneDrive sau:

 • Ảnh bạn chụp bằng PC (nếu PC của bạn có camera) sẽ được lưu vào thư mục thư viện ảnh và mỗi ảnh sẽ có một bản sao với độ phân giải thấp hơn được lưu tự động vào OneDrive của bạn.

 • OneDrive được chọn làm vị trí mặc định khi bạn lưu tài liệu. Bạn cũng có thể chọn một vị trí khác để lưu tài liệu.

 • Windows sẽ lưu bản sao sao lưu của các thiết đặt máy tính vào OneDrive. Nếu có điều gì đó xảy ra với PC của bạn và bạn cần thay thế nó, bạn có thể dễ dàng chuyển thiết đặt vào PC mới. Để biết thêm thông tin về đồng bộ thiết đặt, xem Thiết đặt đồng bộ giữa các PC.

Bạn có thể thay đổi bất kì thiết đặt nào trong các thiết đặt PC. Để làm được điều đó:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Nhấn hoặc bấm OneDrive.

Tôi có bao nhiêu dung lượng trong OneDrive?

Để xem kích thước của OneDrive và dung lượng hiện có của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)
 2. Nhấn hoặc bấm OneDrive.

Làm cách nào để chia sẻ tệp và thư mục trong OneDrive?

Trong ứng dụng OneDrive , trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào một tệp hoặc thư mục, nhấn hoặc bấm Chia sẻ rồi chọn một tùy chọn chia sẻ.

Hiển thị tất cả

Mời mọi người

Tùy chọn này cấp cho các cá nhân hoặc nhóm cụ thể quyền hạn đối với các mục, để sau đó bạn có thể xóa quyền hạn cá nhân nếu cần. Một lợi ích khác của việc chia sẻ mục theo cách này đó là người nhận có thể nhanh chóng truy cập chúng từ dạng xem Chia sẻ trên trang web OneDrive.

 1. Nhập địa chỉ email của những người bạn muốn chia sẻ hoặc gõ nhẹ hoặc bấm Thêm người để chọn người từ ứng dụng Mọi người.

 2. Thêm một ghi chú cho người nhận nếu bạn muốn.

 3. Để thay đổi mức quyền hạn, hãy gõ nhẹ hoặc bấm Người nhận có thể chỉnh sửa tệp hoặc Người nhận có thể xem tệp.

  Ghi chú

  • Nếu bạn chọn Người nhận có thể chỉnh sửa tệp thì mọi người có thể xem mục và dùng chương trình Office Online để chỉnh sửa tài liệu Office mà không cần đăng nhập. Để thực hiện các thao tác chỉnh sửa khác (như thêm và xóa tệp trong thư mục), họ cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Người nhận có thể chuyển tiếp thư của bạn cho những người khác và bất kỳ ai nhận được thư đó cũng có thể chỉnh sửa các mục đó.

  • Nếu bạn chọn Người nhận cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft thì người nhận cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft trước khi có thể xem các mục bạn đang chia sẻ. Ngay cả khi chọn tùy chọn này, bạn vẫn có thể mời mọi người mà không biết tài khoản Microsoft của họ. Bạn có thể sử dụng bất kỳ địa chỉ email nào bạn có để mời mọi người và nếu một số người nhận không có tài khoản Microsoft, họ có thể tạo tài khoản miễn phí.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Gửi để lưu các thiết đặt quyền hạn và gửi thư có liên kết tới mục đó.

Nhận một liên kết

Sử dụng tùy chọn này để chia sẻ mục với nhiều người mà cá nhân bạn thậm chí có thể không biết. Chẳng hạn, bạn có thể đăng các liên kết này trên Facebook, Twitter hay LinkedIn. Bạn cũng có thể sử dụng các liên kết đó để chia sẻ trong email hoặc IM, nhưng bạn sẽ có khả năng kiểm soát ít hơn đối với các quyền cá nhân với tùy chọn Mời mọi người.

 1. Chọn loại liên kết bạn muốn. Các quyền hạn đối với mục này được cập nhật tự động khi bạn tạo liên kết.

  Chỉ xem
  Khi bạn chia sẻ mục với loại liên kết này, mọi người có thể xem mục của bạn mà không cần đăng nhập. Họ cũng có thể chuyển tiếp liên kết tới những người khác.

  Chỉnh sửa
  Khi bạn chia sẻ mục bằng loại liên kết này, mọi người có thể xem mục đó và sử dụng chương trình Office Online để chỉnh sửa các tài liệu Office mà không cần đăng nhập. Để thực hiện các thao tác chỉnh sửa khác (như thêm và xóa tệp trong thư mục), họ cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Mọi người có thể chuyển tiếp liên kết chỉnh sửa cho người khác và bất kỳ ai nhận được liên kết đó cũng có thể chỉnh sửa mục.

  Công cộng
  Một liên kết công cộng giống với một liên kết Chỉ xem, nhưng nó cũng cho phép bất kì ai có thể tìm thấy mục được chia đó sẻ thông qua tìm kiếm. Nếu bạn chọn tùy chọn này, mọi người sẽ có thể truy cập mục bạn đang chia sẻ ngay cả khi bạn không công bố liên kết mình nhận được.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tạo liên kết. Việc này sao chép liên kết vào Bảng tạm của bạn.

 3. Dán liên kết vào một email, IM, tài liệu, hoặc bất kì nơi nào bạn muốn chia sẻ. Hoặc, gõ nhẹ hoặc bấm Chia sẻ tới. Việc này chọn nút Chia sẻ để bạn có thể chia sẻ liên kết bằng cách sử dụng một ứng dụng khác.

Ghi chú

 • Bạn cũng có thể chia sẻ tệp và thư mục trong OneDrive từ File Explorer. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ, nhấn hoặc bấm Chia sẻ với rồi chọn OneDrive. Thao tác này sẽ đưa bạn tới OneDrive. Để biết thêm thông tin về các tùy chọn chia sẻ trên trang web, hãy xem Share files and folders and change permissions.

Có bất kỳ tệp nào tôi không thể lưu được vào OneDrive không?

Kích cỡ tệp không được vượt quá 10GB. Một số loại nội dung cũng bị cấm. Để biết thêm thông tin, hãy xem quy tắc ứng xử. Đối với các tệp liên quan tới công việc, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng OneDrive dành cho Doanh nghiệp.

Tại sao một số tệp trong OneDrive của tôi chỉ có thể dùng khi tôi trực tuyến và làm cách nào để có thể dùng chúng khi ngoại tuyến?

Các tệp bạn đã thêm vào OneDrive từ PC hoặc đã mở trước đó trên PC sẽ tự động dùng được khi ngoại tuyến trên PC đó. Bất kỳ tệp nào bạn tạo trên trang web OneDrive hoặc máy tính khác sẽ chỉ trực tuyến để tiết kiệm dung lượng trong PC của bạn.

Để biết thông tin vể tệp chỉ trực tuyến và cách làm cho tệp khả dụng khi gián tuyến, hãy xem Tệp chỉ trực tuyến và tệp dùng được khi ngoại tuyến.

Tôi có thể làm gì với các tệp OneDrive của mình khi OneDrive vẫn đang thiết lập trên PC của tôi?

Nếu bạn tạo một tệp mới trong OneDrive hoặc thay đổi một tệp trong khi OneDrive vẫn đang thiết lập trên PC, các tệp đó sẽ không được tải lên cho đến khi thiết lập xong. Nếu bạn đặt một tệp ở chế độ khả dụng khi ngoại tuyến, tệp đó cũng không được tải xuống cho đến khi thiết lập xong. Để tải một tệp xuống trước khi thiết lập xong, hãy mở tệp đó.

Để biết OneDrive thiết lập xong chưa:

 • Mở ứng dụng OneDrive và tìm kiếm Tất cả các tệp đều cập nhật ở góc trên bên phải.

  -hoặc-

  Trong File Explorer, nhấn hoặc bấm OneDrive ở ngăn bên trái và tìm kiếm Các tệp được cập nhật trong thanh trạng thái ở cuối cửa sổ.

Tôi có thể khôi phục các tệp OneDrive mà tôi đã xóa không?

Để khôi phục các tệp OneDrive đã bị xóa, hãy kiểm tra Thùng Rác trên màn hình nền hoặc truy cập trang web OneDrive rồi nhấn hoặc bấm vào liên kết Thùng rác ở góc dưới bên trái.

Tại sao một số tệp OneDrive của tôi lại bị thiếu trong một số ứng dụng?

Một số ứng dụng trên màn hình nền có thể không thể mở các tệp chỉ trực tuyến (thậm chí khi bạn được kết nối tới Internet). Nếu các tệp chỉ trực tuyến không xuất hiện trong một ứng dụng trên máy tính mà bạn sử dụng, tạo các tệp có thể dùng khi ngoại tuyến bằng cách làm theo những bước để tạo tệp có thể dùng khi ngoại tuyến trước đó trong chủ đề này.

Tại sao việc tải lên hoặc tải xuống tệp lại mất nhiều thời gian?

Đảm bảo rằng PC không được thiết lập là ngủ khi bạn có quá nhiều tệp (hay các tệp quá lớn) để tải lên hoặc tải xuống. Để làm được việc này, tìm "Thiết đặt nguồn điện và ngủ." Đồng thời, xem các mẹo trên Maximize upload and download speed.

Làm cách nào tôi có thể duyệt tệp được chia sẻ với mình và tài liệu Office tôi đã làm việc gần đây?

Hiện tại bạn không thể thực hiện việc này trong ứng dụng OneDrive nhưng bạn có thể làm vậy bằng cách truy cập trang web OneDrive.

Làm cách nào để chặn OneDrive sử dụng băng thông mạng của tôi?

Nếu bạn muốn có lượng băng thông nhiều nhất có thể để làm gì đó (chẳng hạn như phát trực tuyến phim), bạn có thể tạm dừng đồng bộ và tất cả các hoạt động khác trên OneDrive sử dụng kết nối mạng của mình.

 1. Mở ứng dụng OneDrive.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn, rồi tắt Đồng bộ tệp.

Nếu bạn có kết nối Internet đo được, bạn có thể tắt đồng bộ và tất cả các hoạt động khác trên OneDrive sử dụng kết nối mạng của mình.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Nhấn hoặc bấm OneDrive.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng và chuyển tất cả các thiết đặt thành Tắt.

Cách để tôi kiểm tra xem tệp vẫn đang tải lên hoặc tải xuống?

Bạn có thể xem tiến độ tải lên và tải xuống trong ứng dụng OneDrive, trong File Explorer cũng như từ biểu tượng OneDrive trong vùng thông báo ở phía xa bên phải thanh tác vụ.

Để xem tóm tắt tiến độ, hãy trỏ tới biểu tượng OneDrive (Biểu tượng OneDrive) trong vùng thông báo ở phía xa bên phải thanh tác vụ. (Có thể bạn cần bấm vào mũi tên Hiện các biểu tượng ẩn Mũi tên Hiện biểu tượng ẩn bên cạnh khu vực thông báo để xem biểu tượng OneDrive.)

Bấm chuột phải vào biểu tượng, sau đó bạn có thể:

 • Bấm Đồng bộ để yêu cầu OneDrive kiểm tra lại các thay đổi.

 • Bấm Tạm dừng đồng bộ để ngăn tải lên hoặc tải xuống tệp vào thời điểm hiện tại.

 • Bấm Thiết đặt để làm cho các tệp dùng được khi ngoại tuyến hoặc chỉ dùng được khi trực tuyến.

Làm cách nào để chuyển OneDrive của tôi tới một vị trí khác trên PC?

 1. Mở File Explorer.

 2. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào OneDrive ở ngăn bên trái.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thuộc tính, sau đó gõ hoặc bấm thẻ Vị trí.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Di chuyển.

 5. Chọn bất kì thư mục trên ổ đĩa được định dạng với hệ thống tệp NTFS, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Chọn Thư mục.

 6. Trong hộp thoại Di chuyển Thư mục, gõ nhẹ hoặc bấm Có.

Tôi có thể đăng nhập bằng một tài khoản khác để duyệt một OneDrive khác được không?

Bạn không thể chuyển đổi giữa các tài khoản trong ứng dụng OneDrive. Khi bạn đăng nhập vào PC bằng tài khoản Microsoft của mình, bạn sẽ tự động đăng nhập vào OneDrive bằng tài khoản đó. Bạn vẫn có thể truy cập các tệp OneDrive cho một tài khoản khác bằng cách truy cập trang web OneDrive.

Tôi có thể mua thêm dung lượng bằng cách nào?

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)
 2. Nhấn hoặc bấm OneDrive.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Mua thêm dung lượng.

Để mua một gói lưu trữ ở một quốc gia hoặc khu vực cụ thể, bạn cần thay đổi vị trí cho PC:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập khu vực, và sau đó, trong phần kết quả, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi quốc gia hoặc khu vực của bạn.

 3. Chọn quốc gia hoặc khu vực trong danh sách.

  Ghi chú

  • Bạn có thể cần khởi động lại PC của bạn để những thay đổi này có hiệu lực.

Tôi có thể dỡ cài đặt ứng dụng OneDrive không?

Không, các ứng dụng đi kèm với Windows 8.1Windows RT 8.1 và không thể dỡ cài đặt được, nhưng có thể bỏ ghim khỏi Màn hình bắt đầu. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào ô, sau đó nhấn hoặc bấm Bỏ ghim khỏi màn hình Bắt đầu.

Ghi chú

 • Đối với lối tắt bàn phím cho OneDrive, hãy xem Phím tắt.

Cần thêm trợ giúp?


Liên hệ với bộ phận hỗ trợ