Tệp chỉ trực tuyến và tệp dùng được khi ngoại tuyến

Tệp chỉ trực tuyến, còn được gọi là tệp thông minh, là loại tệp đặc biệt của OneDrive trong Windows 8.1 và Windows RT 8.1. Bạn có thể duyệt các tệp này trên PC nhưng nội dung tệp thực ra nằm trong OneDrive, do đó chúng không chiếm nhiều dung lượng đĩa. Tệp chỉ trực tuyến trông giống như các tệp bình thường trên PC, có tất cả thông tin tệp điển hình (như ngày chỉnh sửa, loại tệp và kích cỡ) và có thể tìm kiếm được. Khi bạn mở tệp chỉ trực tuyến từ File Explorer và hầu hết ứng dụng, nội dung tệp được tải xuống tự động.

Nếu bạn không kết nối Internet, bạn có thể duyệt hình thu nhỏ của tệp chỉ trực tuyến nhưng bạn không thể mở hoặc sửa toàn bộ tệp. Nếu bạn muốn có thể mở hoặc sửa tệp ngoại tuyến, bạn cần làm cho chúng dùng được ngoại tuyến khi bạn vẫn còn đang kết nối Internet. Việc này sẽ tải xuống nội dung tệp vào PC của bạn và giữ tệp liên kết với lưu trữ trực tuyến OneDrive để cho bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện từ thiết bị sẽ tự động xuất hiện mọi nơi khi bạn kết nối lại Internet.

Làm cho tệp khả dụng khi gián tuyến bằng cách sử dụng ứng dụng OneDrive

Trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào tệp hoặc thư mục để chọn tệp hoặc thư mục đó, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Làm cho gián tuyến. Nếu bạn lo lắng về việc sử dụng quá nhiều dung lượng trên PC của bạn, hãy làm cho ít tệp hơn khả dụng khi gián tuyến, hoặc nếu có tệp nào bạn không cần sử dụng khi gián tuyến nữa, hãy chuyển lại thành chỉ trực tuyến.

Nếu dung lượng trên PC của bạn không thành vấn đề, bạn cũng có thể làm cho toàn bộ OneDrive khả dụng khi gián tuyến:

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn, sau đó bật Truy cập tất cả các tệp gián tuyến.

Ghi chú

  • OneDrive cần 200 MB dung lượng trống trên PC của bạn để đồng bộ hóa tệp của bạn.

  • Nếu bạn đã bật Truy cập tất cả tệp ngoại tuyến và dùng hết dung lượng đĩa, trước tiên bạn cần tắt thiết đặt này trước khi làm cho các tệp chỉ dùng được trực tuyến để giải phóng dung lượng đĩa. Để biết thông tin về cách làm cho tất cả các tệp chỉ trực tuyến để giải phóng dung lượng đĩa, hãy xem Mẹo để giải phóng dung lượng ổ trên PC của bạn.

Làm cho tệp khả dụng khi gián tuyến bằng cách sử dụng File Explorer

Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào tệp, rồi chọn Làm cho khả dụng khi gián tuyến. Để làm cho toàn bộ OneDrive của bạn khả dụng khi gián tuyến, hãy nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào OneDrive trong ngăn trái, rồi chọn Làm cho khả dụng khi gián tuyến.

Kiểm tra tệp nào khả dụng khi gián tuyến

Bạn có thể xem nhanh tệp nào khả dụng khi gián tuyến trong cả ứng dụng OneDrive lẫn File Explorer. Trong ứng dụng OneDrive, tệp và thư mục dùng được ngoại tuyến có biểu tượng một PC và đám mây (Biểu tượng dùng được ngoại tuyến) ở góc phải dưới. Trong File Explorer, cột Sẵn dùng hiện "Dùng được ngoại tuyến” hoặc “Chỉ trực tuyến."

Ghi chú

  • Nếu bạn có nhiều PC, tệp có thể là chỉ trực tuyến trên một PC và dùng được ngoại tuyến trên PC khác. Bất kỳ tệp nào bạn đã thêm vào OneDrive từ PC hoặc đã mở trước đó trên PC sẽ tự động dùng được khi ngoại tuyến trên PC đó. Trừ khi bạn có rất ít tệp trong OneDrive khi bạn thiết lập PC, tệp bạn tạo trên trang web OneDrive hoặc thêm vào OneDrive từ thiết bị khác chỉ dùng được khi trực tuyến theo mặc định trên PC.

  • Chúng tôi không đề xuất bạn làm việc với tệp chỉ dùng được trực tuyến tại dấu nhắc lệnh hoặc dùng Windows PowerShell hay các công cụ dòng lệnh khác. Một số thao tác có thể gây ra lỗi hoặc thậm chí làm cho nội dung tệp bị xóa.

Cần thêm trợ giúp?