Tệp chỉ trực tuyến và tệp dùng được khi ngoại tuyến

Tệp chỉ trực tuyến, còn được gọi là tệp thông minh, là loại tệp đặc biệt của OneDrive trong Windows 8.1Windows RT 8.1. Bạn có thể duyệt các tệp này trên PC nhưng nội dung tệp thực tế nằm trong OneDrive, do đó chúng không chiếm nhiều dung lượng đĩa. Tệp chỉ trực tuyến trông giống như các tệp bình thường trên PC, chúng có tất cả thông tin tệp điển hình (như ngày chỉnh sửa, loại tệp và kích cỡ) và bạn có thể tìm kiếm được. Khi bạn mở tệp chỉ trực tuyến từ File Explorer và hầu hết ứng dụng, nội dung tệp được tải xuống tự động.

Nếu bạn không kết nối Internet, bạn có thể duyệt hình thu nhỏ của tệp chỉ trực tuyến nhưng bạn không thể mở hoặc sửa toàn bộ tệp. Nếu bạn muốn có thể mở hoặc sửa tệp ngoại tuyến, bạn cần làm cho chúng dùng được ngoại tuyến khi bạn vẫn còn đang kết nối Internet. Việc này sẽ tải xuống nội dung tệp vào PC của bạn và tiếp tục liên kết tệp với bộ nhớ trực tuyến OneDrive để bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện từ thiết bị sẽ tự động xuất hiện mọi nơi khi bạn kết nối lại Internet.

Đặt tệp thành khả dụng khi ngoại tuyến bằng ứng dụng OneDrive

Trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào tệp hoặc thư mục để chọn rồi nhấn hoặc bấm Đặt ngoại tuyến. Nếu bạn lo lắng về việc sử dụng quá nhiều dung lượng trên máy tính, hãy chuyển ít tệp thành ngoại tuyến hơn hoặc nếu có tệp bạn không cần dùng khi ngoại tuyến nữa, chỉ cần thay đổi chúng trở lại thành trực tuyến.

Nếu dung lượng trên máy tính không phải là vấn đề, bạn cũng có thể chuyển toàn bộ OneDrive thành ngoại tuyến:

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

  2. Nhấn hoặc bấm Tùy chọn, rồi bật Truy cập tất cả tệp ngoại tuyến.

Ghi chú

  • OneDrive cần 200 MB dung lượng trống trên PC để đồng bộ tệp của bạn.

  • Nếu bạn đã bật Truy cập tất cả tệp ngoại tuyến và dùng hết dung lượng đĩa, trước tiên bạn cần tắt cài đặt này trước khi đặt tệp thành chỉ trực tuyến để giải phóng dung lượng đĩa. Để biết thông tin về cách làm cho tất cả các tệp chỉ trực tuyến để giải phóng dung lượng đĩa, hãy xem Mẹo để giải phóng dung lượng ổ trên PC của bạn.

Làm cho tệp khả dụng khi gián tuyến bằng cách sử dụng File Explorer

Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào tệp rồi chọn Đặt khả dụng khi ngoại tuyến. Để chuyển toàn bộ OneDrive thành ngoại tuyến, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào OneDrive trong ngăn bên trái rồi chọn Đặt sẵn sàng ngoại tuyến.

Kiểm tra tệp nào khả dụng khi ngoại tuyến

Bạn có thể xem nhanh tệp nào khả dụng khi ngoại tuyến trong cả ứng dụng OneDrive và File Explorer. Trong ứng dụng OneDrive, các tệp và thư mục khả dụng ngoại tuyến có biểu tượng PC và đám mây (Biểu tượng dùng được ngoại tuyến) ở góc dưới bên phải. Trong File Explorer, cột Tính khả dụng hiện "Khả dụng ngoại tuyến” hoặc “Chỉ trực tuyến."

Ghi chú

  • Nếu bạn có nhiều PC, tệp có thể là chỉ trực tuyến trên một PC và dùng được ngoại tuyến trên PC khác. Mọi tệp bạn đã thêm vào OneDrive từ PC hoặc đã mở trước đó trên PC sẽ tự động khả dụng khi ngoại tuyến trên PC đó. Mọi tệp bạn đã tạo trên trang web OneDrive hoặc đã thêm vào OneDrive từ một thiết bị khác sẽ chỉ trực tuyến trên PC của bạn.

  • Chúng tôi khuyên bạn không nên làm việc với các tệp chỉ trực tuyến tại dấu nhắc lệnh hoặc dùng Windows PowerShell hay các công cụ dòng lệnh khác. Một số thao tác có thể gây ra lỗi hoặc thậm chí làm cho nội dung tệp bị xóa.

Bạn cần được trợ giúp thêm?


Liên hệ với bộ phận hỗ trợ