Giờ đây, Windows đi kèm với OneDrive

Nếu bạn sắp nâng cấp lên Windows 8.1 và trước đây từng sử dụng ứng dụng dành cho máy để bàn OneDrive cho Windows, dưới đây là tính năng mới:

Các tính năng trong ứng dụng dành cho máy để bàn hiện được tích hợp vào Windows. OneDrive sẽ đồng bộ tệp của bạn khi bạn đăng nhập vào PC bằng tài khoản Microsoft. Nếu bạn cài đặt ứng dụng dành cho máy để bàn trên PC chạy Windows 8.1, Thiết lập sẽ không xuất hiện. Một thiết đặt sẽ được cài đặt để cho phép bạn sử dụng Office để làm việc trên tài liệu của OneDrive với những người khác cùng một lúc, nhưng không có tính năng nào khác được cài đặt. Tải xuống ứng dụng dành cho máy để bàn.

Trạng thái Đồng bộ được hiển thị hơi khác một chút. Các tệp cập nhật không có dấu kiểm xanh lá trong File Explorer như trước. Nếu OneDrive của bạn gặp sự cố về đồng bộ, sẽ có một biểu tượng lỗi xuất hiện trong ngăn bên trái của File Explorer và trong vùng thông báo, ở ngoài cùng bên phải của thanh tác vụ. Để xem thêm thông tin về sự cố đồng bộ, hãy mở ứng OneDrive.

Có thể dùng khi gián tuyến là cách mới để đồng bộ chúng, và bây giờ bạn có thể duyệt các mục bạn không đồng bộ.

  • Nếu bạn chọn giữ các tệp và cài đặt khi bạn cập nhật Windows, mọi thứ bạn đồng bộ ban đầu trong thư mục OneDrive đều khả dụng khi ngoại tuyến. Bất cứ tệp nào bạn thêm vào OneDrive từ một vị trí khác sẽ chỉ trực tuyến theo mặc định và hiển thị dưới dạng tệp thông minh trên PC của bạn. Để đảm bảo rằng các tệp bạn muốn đều khả dụng khi ngoại tuyến trên PC bất kể vị trí tạo, bạn có thể đặt các mục này ở chế độ khả dụng khi ngoại tuyến.

  • Nếu bạn không giữ các tệp và cài đặt khi cập nhật Windows, mọi thứ trong thư mục OneDrive của bạn sẽ chỉ trực tuyến. Để đảm bảo rằng các tệp bạn muốn đều khả dụng khi ngoại tuyến trên PC, hãy đặt các mục này ở chế độ khả dụng khi ngoại tuyến.

Các tệp trên PC của bạn không thể được tải. Bạn không thể tìm nạp các tệp trên PC chạy Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1, ngay cả khi bạn cài đặt ứng dụng dành cho máy để bàn OneDrive. Bạn vẫn có thể truy cập trang web OneDrive để tìm nạp tệp trên các PC khác không chạy Windows 8.1, có cài đặt ứng dụng dành cho máy để bàn OneDrive.

Ghi chú

  • Bạn có thể muốn di chuyển bất kỳ thư mục nào đã có trên OneDrive tới thư mục Tài liệu và Hình ảnh trên OneDrive để dễ dàng làm việc với chúng trong ứng dụng của bạn.

Bạn cần được trợ giúp thêm?


Liên hệ với bộ phận hỗ trợ