Giờ đây, Windows đi kèm với OneDrive

Nếu bạn sắp nâng cấp lên Windows 8.1 và trước đây từng sử dụng ứng dụng bàn làm việc OneDrive cho Windows, điểm mới ở đây là:

Các tính năng trong ứng dụng trên màn hình nền hiện được tích hợp vào Windows. OneDrive sẽ đồng bộ tệp của bạn khi bạn đăng nhập vào PC của bạn bằng tài khoản Microsoft. Nếu bạn cài đặt ứng dụng màn hình nền trên PC chạy Windows 8.1, Cài đặt sẽ không xuất hiện. Thiết đặt sẽ được cài đặt cho phép bạn sử dụng Office trên tài liệu OneDrive với người khác cùng lúc nhưng không có tính năng nào khác được cài đặt. Tải xuống ứng dụng bàn làm việc

Trạng thái Đồng bộ được hiển thị hơi khác một chút. Các tệp cập nhật không có dấu kiểm xanh lá trong File Explorer như trước. Nếu OneDrive của bạn gặp sự cố về đồng bộ, sẽ có một biểu tượng lỗi xuất hiện trong ngăn bên trái của File Explorer và trong vùng thông báo, ở ngoài cùng bên phải của thanh tác vụ. Để xem thêm thông tin về sự cố đồng bộ, hãy mở ứng dụng OneDrive.

Có thể dùng khi gián tuyến là cách mới để đồng bộ chúng, và bây giờ bạn có thể duyệt các mục bạn không đồng bộ.

  • Nếu bạn chọn giữ các tệp và thiết đặt khi bạn cập nhật Windows, mọi thứ bạn đồng bộ ban đầu trong thư mục OneDrive sẽ có thể dùng khi ngoại tuyến. Bất cứ tệp nào bạn thêm vào OneDrive từ một vị trí khác sẽ chỉ trực tuyến theo mặc định và xuất hiện như tệp thông minh trên PC của bạn. Để đảm bảo rằng các tệp bạn muốn khả dụng khi gián tuyến trên PC của bạn bất kể bạn tạo chúng ở đâu, bạn có thể làm cho các mục khả dụng khi gián tuyến.

  • Nếu bạn không giữ các tệp và các thiết đặt khi bạn cập nhật Windows, mọi thứ trong thư mục OneDrive của bạn sẽ chỉ trực tuyến. Để đảm bảo rằng các tệp mà bạn muốn khả dụng khi gián tuyến trên PC của bạn, hãy làm cho các mục khả dụng khi gián tuyến

Các tệp trên PC của bạn không thể được tải. Bạn không thể tải tệp trên PC đang chạy Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1, thậm chí nếu bạn cài đặt ứng dụng trên màn hình nền OneDrive. Bạn vẫn có thể truy cập trang web OneDrive để tải tệp trên các PC khác không chạy Windows 8.1, có cài đặt ứng dụng bàn làm việc OneDrive.

Mẹo

  • Bạn có thể muốn di chuyển bất kỳ thư mục nào đã có trên OneDrive tới thư mục Tài liệu và Hình ảnh trên OneDrive để dễ dàng làm việc với chúng trong ứng dụng của bạn.

Cần thêm trợ giúp?