Ứng dụng Thư cho Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Sắp xếp hộp thư đến của bạn

Ứng dụng Thư có nhiều cách mới để giúp bạn biết rõ về email của mình.

Ứng dụng Thư làm nổi bật các cách mới để xem email của bạn
Hiển thị tất cả

Ưa chuộng

Thêm ai đó vào ưu chuộng là cách thật tuyệt để sắp xếp email từ những người quan trọng nhất đối với bạn như ông chủ, đồng nghiệp, gia đình hoặc bạn bè. Khi bạn thêm một người vào ưa chuộng, bạn có thể xem tất cả thư họ đã gửi cho bạn. ̣Đây là cách thật tuyệt để lấy thư từ những người này một cách nhanh chóng và luôn biết khi nào bạn nhận được thư mới từ họ (bạn sẽ nhìn thấy số kế bên tên của họ giúp bạn biết số lượng thư mới từ họ). Thêm mọi người vào ưa chuộng còn mang đến cho bạn tùy chọn nhận thông báo khi bạn nhận được email từ bất kỳ ai trong danh sách đó.

Ghi chú

 • Đưa ai đó vào ưa chuộng không thực sự di chuyển thư khỏi hộp thư đến—nó chỉ cho bạn một cách khác để xem thư từ những người cụ thể.

Để giúp bạn bắt đầu, chúng tôi cố gắng cung cấp một số đề xuất trong danh sách Ưa chuộng dựa vào mức độ thường xuyên mà bạn liên lạc với họ nhưng bạn có thể cá nhân hóa danh sách bằng cách thêm hoặc loại bỏ mọi người. Cách thực hiện:

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người.

 2. Dưới phần Thường xuyên, gõ nhẹ hoặc bấm nút Thêm kế bên tên người đó để di chuyển họ sang Ưa chuộng.

  Thêm ưa chuộng vào Thư

  Nếu bạn không thấy ai dưới phần Thường xuyên, gõ nhẹ hoặc bấm Duyệt liên hệ để tìm kiếm và thêm mọi người từ danh sách liên hệ của bạn. Sau đó bạn có thể di chuyển họ đến Ưa chuộng như chỉ ra trước đây.

Một khi đã thêm vào những người bạn muốn, gõ nhẹ hoặc bấm vào tên của họ để xem tất cả email họ đã gửi cho bạn. Để xem danh sách tất cả thư từ mọi người bạn đã đánh dấu là ưa chuộng, gõ nhẹ hoặc bấm nút Ưa chuộng Nút Ưa chuộng.

Bản tin và cập nhật xã hội (chỉ có cho Outlook.com)

Bản tin và thư từ mạng xã hội được lưu trữ tự động vào những nơi khác nhau trong hộp thư đến của bạn, do đó bạn có thể truy cập chúng khi chọn. Điều này còn giúp hộp thư đến Outlook.com của bạn dễ quan sát hơn, do đó bạn sẽ không vô tình bỏ lỡ thư từ gia đình, bạn bè và những người khác mà bạn thường gửi email.

 • Bản tin. Giao dịch, bản tin liên quan đến bán hàng và thư từ nhà bán lẻ hoặc trang web đã được di chuyển đến đây.

 • Cập nhật xã hội. Thư từ mạng xã hội như Facebook, LinkedIn và Twitter đã được di chuyển đến đây.

Ghi chú

 • Các thư này sẽ không xuất hiện trong hộp thư đến của bạn nữa.

Bạn có thể chọn những gì bạn muốn xem trong Bản tin và Cập nhật xã hội bằng cách di chuyển qua lại giữa hộp thư đến và các màn hình này. Đừng lo lắng, bạn chỉ cần thực hiện điều này một lần—chúng tôi sẽ thực hiện điều tương tự cho các thư cũ hơn và bạn sẽ nhìn thấy tùy chọn thực hiện việc này cho các thư về sau.

Nếu bạn quyết định không thích sắp xếp thư của mình theo cách này và tiếp tục muốn xem chúng trong hộp thư đến, đây là cách bạn có thể thay đổi:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tài khoản bạn muốn.

 3. Cuộn xuống khi cần rồi bỏ chọn hộp kiểm Hiện bản tin riêng lẻ và/hoặc Hiện cập nhật xã hội riêng lẻ.

Tìm kiếm

Để tìm kiếm email, gõ nhẹ hoặc bấm vào nút tìm kiếm rồi Nút tìm kiếmnhập điều bạn muốn tìm vào hộp tìm kiếm. Bạn có thể chọn chỉ tìm kiếm thư mục bạn đang ở đó hoặc trên khắp tất cả thư mục.

Tạo thư mục và di chuyển thư

Tạo thư mục là một cách thật tuyệt khác để sắp xếp email của bạn. Một khi bạn thực hiện điều đó, bạn có thể tìm kiếm trong thư mục cụ thể hoặc trên khắp tất cả thư mục để tìm email dễ dàng. Để đến thư mục bạn đã có, gõ nhẹ hoặc bấm Thư mục. Để xem thư mục bạn thường sử dụng trong danh sách dưới phần Hộp thư đến, gõ nhẹ hoặc bấm nút Thêm Thêm nút ưa chuộng kế bên thư mục bạn muốn.

Tạo thư mục

 1. ̣Đi tới hộp thư đến của bạn.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Quản lý thư mục rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tạo thư mục.

Di chuyển thư đến thư mục

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm vào khoảng trắng trước thư rồi chọn các hộp kế bên thư bạn muốn di chuyển.

 2. Kéo thư vào bất kỳ thư mục nào bạn muốn.

  Bạn còn có thể sử dụng Di chuyển trong lệnh ứng dụng để làm điều này.

  Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

  Gõ nhẹ hoặc bấm Di chuyển rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào tên thư mục bạn muốn di chuyển thư đến.

Gắn cờ thư

Bạn có thể gắn cờ các thư quan trọng mà bạn muốn truy cập về sau và có thể nhanh chóng truy cập thư đã gắn cờ bằng cách gõ nhẹ vào nút gắn cờ Nút gắn cờ.

Để gắn cờ thư

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm vào khoảng trắng trước thư rồi chọn các hộp kế bên thư bạn muốn gắn cờ.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Gắn cờ.

Tiếp theo: Quét dọn, thư rác và xóa