Mật khẩu trong Windows: Các câu hỏi thường gặp

Hiển thị tất cả

Tôi không có mật khẩu. Tôi cần làm gì?

Nếu bạn quên hoặc mất mật khẩu, có vài cách bạn có thể thử để đặt lại hoặc lấy lại. Để biết thêm thông tin, xem Cần làm gì nếu bạn quên mật khẩu Windows.

Nếu bạn nghĩ mật khẩu tài khoản Microsoft đã bị xâm hại hoặc đánh cắp bởi ai đó với mục đích xấu, chúng tôi có thể giúp bạn. Để biết thêm thông tin, xem Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình.

Tôi có thể đăng nhập mà không cần dùng mật khẩu không?

Có thể nếu bạn chỉ đăng nhập PC cục bộ của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị bạn giữ PC an toàn hơn bằng cách dùng mật khẩu mạnh. Khi bạn dùng mật khẩu, chỉ có ai biết mật khẩu mới có thể đăng nhập. Nếu bạn muốn đăng nhập Windows bằng tài khoản Microsoft thì yêu cầu phải có mật khẩu. Để thêm thông tin, xem Tôi có thể đăng nhập Windows mà không cần dùng mật khẩu không? Để tìm hiểu thêm về các tài khoản Microsoft và tài khoản cục bộ, xem Tạo tài khoản người dùng.

Làm thế nào tôi có thể tạo mật khẩu mạnh?

Mật khẩu mạnh chứa nhiều loại ký tự, gồm chữ hoa và thường, số và ký hiệu hoặc khoảng trắng. Mật khẩu mạnh là mật khẩu khó đoán hoặc khó bẻ khóa đối với người lạ. Nó không nên chứa một từ hoàn chỉnh hoặc các chi tiết dễ tìm như tên thật, tên đăng nhập hoặc ngày sinh của bạn.

Nếu bạn đăng nhập tài khoản Microsoft, giới hạn mật khẩu của bạn là 16 ký tự. Để thêm thông tin về tài khoản Microsoft, xem Tạo tài khoản người dùng.

Làm cách nào để thay đổi mật khẩu?

Bạn có thể cập nhật mật khẩu thường xuyên để giữ nó an toàn hơn.

Nếu PC của bạn không được kết nối với miền, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn đăng nhập.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi mật khẩu và làm theo hướng dẫn.

Nếu PC được kết nối với miền, người quản trị hệ thống của bạn có thể quản lý việc bạn phải thay đổi mật khẩu thường xuyên như thế nào. Để làm như vậy, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

 • Nếu bạn đang sử dụng bàn phím, hãy nhấn Ctrl+Alt+Delete, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi mật khẩu, và làm theo hướng dẫn.

 • Nếu bạn đang sử dụng máy tính bảng, nhấn và giữ nút Windows, nhấn nút nguồn rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi mật khẩu và làm theo hướng dẫn.

Mật khẩu tài khoản Microsoft của tôi có ảnh hưởng đến mật khẩu trên tài khoản email không?

Tùy vào việc bạn đang sử dụng địa chỉ email bên thứ ba hay không. Nếu địa chỉ email của bạn kết thúc trong outlook.com, hotmail.com, live.com hoặc một dịch vụ Microsoft nào khác, việc thay đổi mật khẩu cho tài khoản Microsoft cũng sẽ thay đổi mật khẩu cho dịch vụ email đó.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ địa chỉ email nào cho tài khoản Microsoft, thậm chí là địa chỉ email từ một dịch vụ thư dựa trên web của bên thứ ba như Google Mail hoặc Yahoo! Mail. Khi bạn chọn mật khẩu cho tài khoản Microsoft, điều này không thay đổi mật khẩu bạn cần dùng để đăng nhập webmail trên trang web của bên thứ ba.

Làm thế nào để đăng nhập bằng mật khẩu ảnh?

Tạo mật khẩu ảnh để đăng nhập bằng động tác tay vì nhập các ký tự.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn đăng nhập.

 3. Dưới phần Mật khẩu ảnh, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm rồi làm theo hướng dẫn.

Làm cách nào để nhớ mật khẩu của tôi?

Khi bạn chọn mật khẩu cho tài khoản người dùng, điều quan trọng là bạn chọn mật khẩu mà bạn có thể nhớ. Bạn sẽ cần lại nó về sau!

Dĩ nhiên bạn còn có thể ghi lại mật khẩu và giữ tại một nơi an toàn. Tuy nhiên, dán vào bên dưới máy tính xách tay hoặc để bên trong ngăn kéo có thể không phải là ý hay. Nếu bạn ghi lại mật khẩu, đảm bảo rằng bạn để riêng mật khẩu với PC.

Để tăng cường bảo mật, sử dụng các mật khẩu khác nhau cho các mục đích khác nhau. Ví dụ, sẽ là một ý hay khi giữ riêng biệt các mật khẩu khác nhau cho tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng trực tuyến.

Nếu bạn quên hoặc mất mật khẩu, vẫn có vài cách bạn có thể thử để đặt lại hoặc lấy lại. Để biết thêm thông tin, xem Cần làm gì nếu bạn quên mật khẩu Windows.

Bạn cần được trợ giúp thêm?