Trợ giúp ứng dụng Mọi người

Ứng dụng Mọi người là sổ địa chỉ và ứng dụng xã hội của bạn, tất cả ở một nơi. Bạn có thể thêm liên hệ của mình và giữ liên lạc với bạn bè và gia đình trên Skype—tất cả từ một ứng dụng duy nhất.

Home screen of the People app

Các ứng dụng Mọi người, Thư và Lịch hoạt động cùng nhau. Do đó khi bạn gửi email đến một liên hệ từ Thư, ứng dụng sẽ chọn địa chỉ email của người đó từ ứng dụng Mọi người (là nơi chứa thông tin liên hệ của họ).

Lưu ý

 • Ứng dụng Mọi người dành cho Windows 8/8.1 không còn hỗ trợ tích hợp với mạng Facebook và Sina Weibo do những thay đổi về phần mềm kết nối từ cả hai dịch vụ. Điều này có nghĩa là ứng dụng Mọi người sẽ không còn có thể truy cập thông tin hoặc chia sẻ trực tiếp lên Facebook hoặc Sina Weibo.

Tất cả về danh sách liên hệ

Hiển thị tất cả

Thêm hoặc nhập danh sách liên hệ

Nhập danh sách liên hệ

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy nhấn hoặc bấm vào Mọi người.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Nhấn hoặc bấm vào Tài khoản.

 4. Nhấn hoặc bấm vào Thêm tài khoản, chọn loại tài khoản bạn muốn thêm và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý

 • Kể từ ngày 30 tháng 1 năm 2013, Google không còn hỗ trợ các kết nối EAS (Exchange ActiveSync) mới trong một số trường hợp, do đó cách bạn thêm liên hệ vào ứng dụng Mọi người có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách đồng bộ các dịch vụ Google với Windows.

Thêm lần lượt từng liên hệ

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy nhấn hoặc bấm vào Mọi người.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 3. Nhấn hoặc bấm Liên hệ mới.

 4. Nhập thông tin bạn muốn cho liên hệ này rồi chạm hoặc bấm vào nút lưu Save button

Nếu bạn muốn thêm một vài liên hệ cùng lúc, bạn có thể nhập chúng vào một trong những tài khoản bạn đã thêm vào ứng dụng Mọi người và các liên hệ đó sẽ xuất hiện trong ứng dụng Mọi người vào lần tiếp theo khi ứng dụng đó đồng bộ hóa.

Thêm liên hệ từ email

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy nhấn hoặc bấm Thư.

 2. Nhấn hoặc bấm vào thư rồi nhấn hoặc bấm vào tên của người gửi thư đó hoặc bất kỳ người nhận nào.

 3. Nhấn hoặc bấm Thêm liên hệ.

 4. Thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào (nếu có) rồi nhấn hoặc bấm nút lưu Save button.

Chỉnh sửa liên hệ

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy nhấn hoặc bấm vào Mọi người.

 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập tên của liên hệ có thông tin bạn muốn chỉnh sửa. Bạn sẽ thấy danh sách các liên hệ khi nhập—nhấn hoặc bấm vào liên hệ bạn muốn.

 3. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 4. Chạm hoặc bấm vào Chỉnh sửa, thực hiện thay đổi bạn muốn rồi nhấn hoặc bấm vào nút lưu Save button trên màn hình.

Xóa liên hệ

Bạn chỉ có thể xóa liên hệ Outlook.com hoặc Outlook của bạn khỏi ứng dụng Mọi người. Nếu đã kết nối đến các mạng xã hội khác như LinkedIn hoặc Twitter, bạn sẽ cần đến ứng dụng hoặc trang web đó để xóa các liên hệ.

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy nhấn hoặc bấm vào Mọi người.

 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập tên của liên hệ có thông tin bạn muốn xóa. Bạn sẽ thấy danh sách các liên hệ khi nhập—chạm hoặc bấm vào liên hệ bạn muốn.

 3. Chạm hoặc bấm vào một liên hệ.

 4. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 5. Chạm hoặc bấm Xóa.

Thay đổi ảnh của một liên hệ

Bạn có thể chọn thay đổi ảnh cho một liên hệ trong danh sách liên hệ của mình. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy nhấn hoặc bấm vào Mọi người.

 2. Nhập tên của liên hệ vào hộp tìm kiếm. Bạn sẽ thấy danh sách các liên hệ khi nhập—nhấn hoặc bấm vào liên hệ bạn muốn.

 3. Chạm hoặc bấm vào ảnh của liên hệ (hoặc không gian nơi ảnh sẽ nằm nếu không có ảnh), chạm hoặc bấm Thay đổi ảnh, chọn ảnh và chạm hoặc bấm vào Mở.

Tìm kiếm các liên hệ

Dưới đây là một vài cách để nhanh chóng tìm thấy ai đó trong danh sách liên hệ của bạn:

Tìm kiếm

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy nhấn hoặc bấm vào Mọi người.

 2. Nhập tên của liên hệ vào hộp tìm kiếm. Bạn sẽ thấy danh sách các liên hệ khi nhập—nhấn hoặc bấm vào liên hệ bạn muốn.

  Search box in the People app

Chuyển sang chữ cái thuộc bảng chữ cái

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy nhấn hoặc bấm vào Mọi người.

 2. Nhấn hoặc bấm vào chữ cái thuộc bảng chữ cái khớp với tên của người bạn đang tìm kiếm.

Thay đổi những liên hệ bạn thấy

Theo mặc định, tất cả liên hệ từ tài khoản bạn đã thêm sẽ xuất hiện trong danh sách liên hệ của bạn. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể chọn xem các liên hệ từ các tài khoản nhất định. Những người bạn biết trên các mạng khác sẽ bị ẩn, nhưng nếu bạn biết ai đó trên nhiều mạng, họ sẽ vẫn được hiển thị. Đồng thời, mục yêu thích của bạn sẽ không bị ẩn bất kể bạn chọn tài khoản nào và mọi người sẽ sẵn có trong các kết quả tìm kiếm.

Để thay đổi những liên hệ bạn thấy

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy nhấn hoặc bấm vào Mọi người.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Nhấn hoặc bấm Tùy chọn.

 4. Trong Chỉ hiển thị những liên hệ này, xóa hộp kiểm bên cạnh bất kỳ mạng nào bạn muốn ẩn. Để xem lại các liên hệ từ mạng đó, hãy chọn hộp kiểm của mạng đó.

Ghim mọi người và thêm/xóa mục yêu thích

Khi bạn ghim một người vào màn hình Bắt đầu, ảnh hồ sơ của người đó sẽ xuất hiện dưới dạng hình xếp trên màn hình Bắt đầu. Chạm hoặc bấm vào hình xếp để nhận thông tin liên hệ của họ. Sau đó bạn có thể nhanh chóng gửi tin nhắn văn bản hoặc email, hoặc gọi điện, trò chuyện, hay thực hiện cuộc gọi video với họ trên Skype.

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy nhấn hoặc bấm vào Mọi người.

 2. Nhấn hoặc bấm vào người bạn muốn truy cập nhanh.

 3. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 4. Nhấn hoặc bấm vào Ghim vào màn hình Bắt đầu, nhập biệt danh nếu bạn muốn rồi nhấn hoặc bấm vào Ghim vào màn hình Bắt đầu.

Thêm người yêu thích

Bất kỳ ai đều có thể là một người yêu thích—như mẹ bạn, sếp của bạn, bạn thên hoặc đồng nghiệp của bạn. Khi bạn thêm ai đó làm người yêu thích, bạn sẽ thấy người đó trên trang chủ của ứng dụng Mọi người và có thể chạm hoặc bấm vào ảnh của họ để nhanh chóng gửi email, gọi điện hoặc nhắn tin cho họ.

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy nhấn hoặc bấm vào Mọi người.

 2. Chạm hoặc bấm vào hình xếp có nút gắn dấu sao.

 3. Chọn người bạn muốn và chạm hoặc bấm vào Thêm.

Xóa người yêu thích

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy nhấn hoặc bấm vào Mọi người.

 2. Chạm hoặc bấm vào người bạn muốn xóa khỏi người yêu thích.

 3. Chạm hoặc bấm vào Yêu thích. Khi bạn quay lại trang chủ của ứng dụng Mọi người, bạn sẽ không còn thấy người này trong danh sách những người yêu thích của mình nữa.

Xóa tài khoản

Thao tác này sẽ xóa tài khoản khỏi ứng dụng Mọi người nhưng không xóa bất cứ liên hệ nào khỏi tài khoản gốc. Bạn sẽ vẫn có thể truy cập vào những liên hệ đó khi đăng nhập trực tiếp vào tài khoản đó.

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy nhấn hoặc bấm vào Mọi người.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Nhấn hoặc bấm vào Tài khoản.

 4. Chọn tài khoản bạn muốn xóa.

 5. Nhấn hoặc bấm vào một tùy chọn Xóa tài khoản, Xóa tất cả các tài khoản hoặc Quản lý tài khoản này trực tuyến.

Lưu ý

 • Xóa tài khoản Microsoft (tài khoản bạn dùng để đăng nhập vào Windows) sẽ xóa tất cả các tài khoản của bạn khỏi ứng dụng Mọi người, Thư, Lịch và Nhắn tin. Bạn có thể muốn ẩn những liên hệ này thay vì xóa tài khoản.

Cập nhật và thông báo xã hội

Hiển thị tất cả

Gọi điện, trò chuyện, hoặc trò chuyện video bằng Skype

Tất cả PC chạy Windows RT 8.1Windows 8.1 đã cài đặt Skype và bạn có thể dễ dàng liên lạc với ai đó trên Skype từ ứng dụng Mọi người. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy nhấn hoặc bấm vào Mọi người.

 2. Nhập tên của một liên hệ Skype (nếu bạn cập nhật lên Skype và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, các liên hệ trên Messenger của bạn sẽ tự động được thêm vào danh sách liên hệ). Bạn sẽ thấy danh sách các liên hệ khi nhập—nhấn hoặc bấm vào liên hệ bạn muốn.

 3. Chạm hoặc bấm vào cách bạn muốn liên hệ với họ (gửi tin nhắn, gọi điện hoặc cuộc gọi điện video) và bạn sẽ làm chủ.

Đăng bản cập nhật của riêng bạn

Bạn có thể đăng thông tin cập nhật của riêng mình trong ứng dụng Mọi người. Bạn cũng có thể chia sẻ liên kết, ảnh và tin nhắn lên các mạng xã hội của mình từ các ứng dụng và trang web khác. Dưới đây là cách soạn Tweet:

 1. Trên màn hình Bắt đầu, sau đó chạm hoặc bấm Mọi người.

 2. Nhấn hoặc bấm Tôi.

 3. Trong Tính năng mới, hãy chọn mạng xã hội bạn muốn sử dụng, viết tin nhắn của bạn rồi nhấn hoặc bấm vào nút gửi Send button để đăng tin nhắn đó lên tường của bạn.

Xem tính năng mới

Theo dõi thông tin mới của bạn bè và gia đình bằng ứng dụng Mọi người. Khi bạn kết nối các tài khoản của mình, như Twitter và LinkedIn, bạn sẽ nhận được tất cả các hình ảnh, Bài đăng và cập nhật mới nhất ở một nơi. Bạn có thể đăng lại Tweet mà không cần chuyển sang ứng dụng khác.

What's new section of the People app
 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy nhấn hoặc bấm vào Mọi người.

 2. Nhấn hoặc bấm Tính năng mới.

 3. Bạn sẽ thấy các nội dung cập nhật và Bài đăng mới đây và bạn có thể thích, bình luận và đăng lại.

Lưu ý

 • Kể từ tháng 4 năm 2016, các nguồn cấp tin tức từ Twitter và LinkedIn không còn nữa.

Thay đổi những cập nhật bạn thấy

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy nhấn hoặc bấm vào Mọi người.

 2. Nhấn hoặc bấm Tính năng mới.

 3. Nhấn hoặc bấm vào mũi tên bên cạnh Tính năng mới rồi chọn mạng bạn muốn xem.What's new section showing how to see notifications from a particular social network

Lưu ý

 • Kể từ tháng 4 năm 2016, các nguồn cấp tin tức từ Twitter và LinkedIn không còn nữa.

Ghim mọi người để xem thông tin cập nhật ngay từ màn hình Bắt đầu

Gắn mọi người vào màn hình Bắt đầu để xem ảnh và thông tin cập nhật mới của họ mà không cần phải mở ứng dụng. Đây cũng là một lối tắt hữu ích để gửi cho họ email, bắt đầu trò chuyện và hơn thế nữa.

Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy nhấn hoặc bấm vào Mọi người.

 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập tên của liên hệ bạn muốn ghim. Bạn sẽ thấy danh sách các liên hệ khi nhập—nhấn hoặc bấm vào liên hệ bạn muốn.

 3. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 4. Nhấn hoặc bấm vào Ghim vào màn hình Bắt đầu, nhập biệt danh nếu bạn muốn rồi nhấn hoặc bấm vào Ghim vào màn hình Bắt đầu.

Lưu ý

 • Kể từ tháng 4 năm 2016, các thông tin cập nhật từ Twitter sẽ không còn hiển thị trên hình xếp được ghim vào màn hình Bắt đầu.

Phím tắt cho ứng dụng Mọi người

Bảng sau đây chứa các phím tắt cho ứng dụng Mọi người.

Nhấn phím này Để thực hiện thao tác này
Nhấn phím này

Trang chủ

Để thực hiện thao tác này

Đi tới phần đầu của danh sách liên hệ

Nhấn phím này

Page down

Để thực hiện thao tác này

Tiến lên trong danh sách liên hệ

Nhấn phím này

Page up

Để thực hiện thao tác này

Lùi lại trong danh sách liên hệ

Nhấn phím này

End

Để thực hiện thao tác này

Đi tới phần cuối của danh sách liên hệ

Bạn cần được trợ giúp thêm?