Trợ giúp ứng dụng Mọi người

Ứng dụng Mọi người là sổ địa chỉ và ứng dụng xã hội của bạn tất cả trong một. Bạn có thể thêm liên hệ, xem các cập nhật trên mạng xã hội (như Facebook và Twitter), và giữ liên lạc với bạn bè và gia đình trên Skype—tất cả từ một ứng dụng duy nhất.

Màn hình chủ của ứng dụng Mọi người

Các ứng dụng Mọi người, Thư, và Lịch hoạt động cùng nhau. Vì vậy, khi bạn gửi cho một liên hệ từ Thư, ứng dụng chọn ứng dụng Mọi người cho địa chỉ email của người đó (là nơi chứa thông tin liên hệ của họ).

Tất cả về liên hệ

Hiển thị tất cả

Thêm hoặc nhập liên hệ

Nhập danh sách liên hệ

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm tài khoản, chọn loại tài khoản bạn muốn thêm rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Ghi chú

 • Kể từ 30 tháng Một, 2013, Google không còn hỗ trợ kết nối EAS mới (Exchange ActiveSync) trong một vài trường hợp do đó cách bạn thêm liên hệ vào ứng dụng Mọi người có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, xem Cách đồng bộ các dịch vụ Google với Windows.

Thêm từng liên hệ

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Liên hệ mới.

 4. Nhập thông tin bạn muốn cho liên hệ này rồi gõ nhẹ hoặc bấm nút lưu Nút lưu

Nếu muốn thêm nhiều liên hệ một lúc, bạn có thể nhập chúng vào một trong những tài khoản bạn đã thêm vào ứng dụng Mọi người, chúng sẽ xuất hiện trong ứng dụng Mọi người ở lần nó đồng bộ tiếp theo.

Thêm địa chỉ liên hệ từ email

 1. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Thư.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào thư rồi gõ nhẹ hoặc bấm tên người đã gửi thư đó hoặc bất kỳ người nhận nào.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm liên hệ.

 4. Thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào (nếu có thể) rồi gõ nhẹ hoặc bấm nút lưu Nút lưu .

Sửa thông tin liên hệ

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người.

 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập tên của liên hệ có thông tin bạn muốn chỉnh sửa. Bạn sẽ thấy một danh sách các liên hệ khi bạn gõ—gõ nhẹ hoặc bấm vào liên hệ bạn muốn.

 3. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Sửa, thực hiện thay đổi bạn muốn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm nút lưu Nút lưu trên màn hình.

Xóa bỏ liên hệ

Bạn chỉ có thể xóa các liên hệ Hotmail hoặc Outlook của bạn khỏi ứng dụng Mọi người. Nếu bạn kết nối đến các tài khoản khác như Google, Facebook hoặc Skype, bạn sẽ cần đến ứng dụng hoặc trang web đó để xóa các liên hệ.

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người.

 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập tên của liên hệ có thông tin bạn muốn xoá bỏ. Bạn sẽ thấy một danh sách các liên hệ khi bạn gõ—gõ nhẹ hoặc bấm vào liên hệ bạn muốn.

 3. Nhấn hoặc bấm địa chỉ liên hệ.

 4. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa.

Thay đổi ảnh của một liên hệ

Bạn có thể chọn để thay đổi ảnh cho liên hệ trong danh sách liên hệ của bạn Đây là cách làm:

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người.

 2. Nhập tên liên hệ vào hộp tìm kiếm. Bạn sẽ thấy một danh sách các liên hệ khi bạn gõ—gõ nhẹ hoặc bấm vào liên hệ bạn muốn.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm ảnh của liên hệ (hoặc nếu không có ảnh, chỗ cần đặt nó), gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi ảnh, chọn một ảnh và gõ nhẹ hoặc bấm Mở.

Tìm kiếm liên hệ

Đây là một số cách để nhanh chóng tìm thấy một người nào đó trong danh sách liên hệ của bạn:

Tìm kiếm

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người.

 2. Nhập tên liên hệ vào hộp tìm kiếm. Bạn sẽ thấy một danh sách các liên hệ khi bạn gõ—gõ nhẹ hoặc bấm vào liên hệ bạn muốn.

  Hộp tìm kiếm trong ứng dụng Mọi người

Nhảy đến một chữ cái an-pha-bê

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào chữ cái an-pha-bê khớp với tên đầu tiên của người bạn muốn tìm.

Thay đổi các liên hệ bạn muốn xem

Mặc định, tất cả liên hệ từ tài khoản bạn đã thêm vào sẽ xuất hiện trong danh bạ của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể chọn để chỉ xem các liên hệ từ tài khoản nhất định. Những người bạn biết trên các mạng khác sẽ bị ẩn, nhưng nếu bạn biết ai đó trên nhiều mạng thì họ vẫn sẽ hiện hữu. Ngoài ra, dù tài khoản bạn chọn như thế nào thì danh sách ưa chuộng vẫn không bị ẩn và mọi người vẫn hiện ra trong kết quả tìm kiếm.

Để chỉ hiển thị các liên hệ bạn muốn xem

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Nhấn hoặc bấm Tùy chọn.

 4. Dưới phần Chỉ hiện những liên hệ này, bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh bất kỳ mạng nào mà bạn muốn ẩn. Để xem lại các liên hệ từ mạng đó, chọn lại hộp kiểm của nó.

Ghim mọi người và thêm/loại bỏ ưa chuộng

Khi bạn ghim một người vào Màn hình bắt đầu của bạn, ảnh hồ sơ của người đó và các cập nhật trạng thái Facebook và các Bài đăng của họ sẽ xuất hiện như một hình xếp trên Màn hình bắt đầu. Gõ nhẹ hoặc bấm vào hình xếp để truy cập thông tin liên hệ của họ. Sau đó bạn có thể nhanh chóng gửi tin nhắn văn bản hoặc email, hoặc gọi, chat, hoặc thực hiện cuộc gọi video với họ trên Skype.

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào người bạn muốn truy cập nhanh.

 3. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Ghim vào Màn hình Bắt đầu, nhập tên nếu muốn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ghim vào Màn hình bắt đầu.

Thêm ưa chuộng

Bất kỳ ai cũng có thể là một ưa chuộng—như mẹ, ông chủ, người bạn thân nhất , hoặc đồng nghiệp của bạn. Khi bạn thêm một người nào đó như một ưa chuộng, bạn sẽ nhìn thấy người đó trên trang chủ của Mọi người và có thể gõ nhẹ hoặc bấm vào hình ảnh của họ để nhanh chóng gửi email, gọi, hoặc gửi tin nhắn cho họ.

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào hình xếp với nút ngôi sao.

 3. Chọn người bạn muốn và gõ nhẹ hoặc bấm Thêm.

Loại bỏ ưa chuộng

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào người bạn muốn loại bỏ khỏi ưa chuộng.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Ưa chuộng. Khi bạn quay lại trang chủ ứng dụng Mọi người, bạn sẽ không còn nhìn thấy người này dưới danh sách ưa chuộng nữa.

Loại bỏ tài khoản

Thao tác này sẽ loại bỏ tài khoản khỏi ứng dụng Mọi người nhưng không xóa bất cứ liên hệ nào từ tài khoản gốc. Bạn vẫn có thể truy cập chúng khi đăng nhập trực tiếp vào tài khoản đó.

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản.

 4. Chọn tài khoản bạn muốn xóa.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm Loại bỏ tài khoản, Loại bỏ tất cả tài khoản hoặc Quản lý tài khoản này online.

Ghi chú

 • Loại bỏ tài khoản Microsoft của bạn (tài khoản bạn dùng để đăng nhập Windows) sẽ loại bỏ tất cả tài khoản của bạn khỏi các ứng dụng Mọi người, Thư, Lịch và Nhắn tin. Bạn có thể muốn ẩn các liên hệ đó thay vì xóa bỏ tài khoản.

Thông báo và cập nhật mạng xã hội

Hiển thị tất cả

Gọi, chat, hoặc chat video bằng Skype

Tất cả Windows RT 8.1 và Windows 8.1 PC đã cài đặt Skype và bạn có thể dễ dàng giữ liên lạc với mọi người trên Skype từ ứng dụng Mọi người. Cách thực hiện:

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người.

 2. Nhập tên của một liên hệ Skype (nếu bạn cập nhật lên Skype và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, danh bạ Messenger của bạn sẽ tự động được thêm vào danh sách liên hệ). Bạn sẽ thấy một danh sách các liên hệ khi bạn gõ—gõ nhẹ hoặc bấm vào liên hệ bạn muốn.

 3. Gõ hoặc bấm cách bạn muốn liên hệ với họ (gửi tin nhắn, gọi, hoặc gọi video), và bạn đang đi đúng hướng.

Đăng thông tin cập nhật của chính bạn

Bạn có thể gửi những cập nhật của chính bạn và viết trên tường Facebook của một người nào đó trong ứng dụng Mọi người. Bạn cũng có thể chia sẻ liên kết, ảnh, và các tin nhắn đến các mạng xã hội của bạn từ các ứng dụng và các trang web khác. Đây là cách để cập nhật trạng thái Facebook của bạn hoặc soạn một Bài đăng:

 1. Trên Màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tôi.

 3. Trong Có gì mới, chọn mạng xã hội bạn muốn sử dụng, viết tin nhắn của bạn, và gõ nhẹ hoặc bấm nút gửi nút Gửi để đăng trên tường của bạn.

Xem tính năng mới

Để mắt tới thông tin mới của bạn bè và gia đình bằng ứng dụng Mọi người. Khi bạn kết nối các tài khoản của bạn, như Facebook, Twitter, và LinkedIn, bạn sẽ nhận được tất cả các cập nhật mới nhất, Bài đăng, và hình ảnh ở một nơi. Bạn có thể viết trên tường Facebook của một người nào đó, nhận xét về một cập nhật, hoặc đăng lại một Bài đăng mà không cần chuyển sang ứng dụng khác.

Phần Có gì mới của ứng dụng Mọi người
 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Có gì mới.

 3. Bạn sẽ thấy các cập nhật và Bài đăng gần đây, và bạn có thể thích, nhận xét, và đăng lại.

  Bạn cũng có thể gõ nhẹ hoặc bấm vào tên của một người để viết trực tiếp trên tường của họ.

Thay đổi các cập nhật bạn muốn xem

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Có gì mới.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào mũi tên kế bên Có gì mới, rồi chọn mạng bạn muốn xem.Phần Có gì mới cho biết làm thế nào để xem các thông báo từ một mạng xã hội riêng

Ghim mọi người để xem cập nhật ngay từ Màn hình Bắt đầu

Ghim mọi người vào Màn hình Bắt đầu để xem hình ảnh của họ và cập nhật mới mà không phải mở ứng dụng. Đây cũng là một lối tắt hữu ích để gửi cho họ email, bắt đầu trò chuyện và hơn thế nữa.

Đây là cách làm:

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người.

 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập tên liên hệ bạn muốn ghim. Bạn sẽ thấy một danh sách các liên hệ khi bạn gõ—gõ nhẹ hoặc bấm vào liên hệ bạn muốn.

 3. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Ghim vào Màn hình Bắt đầu, nhập tên nếu muốn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ghim vào Màn hình bắt đầu.

Lối tắt bàn phím cho ứng dụng Mọi người

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím cho ứng dụng Mọi người.

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

Home

Để làm điều này

Đi tới đầu danh sách liên hệ

Nhấn phím này

Page Down

Để làm điều này

Tiến trong danh sách liên hệ

Nhấn phím này

Page Up

Để làm điều này

Lùi trong danh sách liên hệ

Nhấn phím này

End

Để làm điều này

Đi tới cuối danh sách liên hệ