Trợ giúp ứng dụng Mọi người

Ứng dụng Mọi người là sổ địa chỉ và ứng dụng xã hội của bạn, tất cả ở một nơi. Bạn có thể thêm danh bạ của mình, xem nội dung cập nhật trên mạng xã hội (như Twitter) và giữ liên lạc với gia đình và bạn bè trên Skype—tất cả từ một ứng dụng duy nhất.

Màn hình chính của ứng dụng Mọi người

Các ứng dụng Mọi người, Thư và Lịch hoạt động cùng nhau. Do đó khi bạn gửi email đến một liên hệ từ Thư, ứng dụng sẽ chọn địa chỉ email của người đó trong ứng dụng Mọi người (là nơi chứa thông tin liên hệ của họ).

Lưu ý: Do Facebook có thay đổi về phần mềm nên chức năng tích hợp Facebook trong ứng dụng Mọi người không còn được hỗ trợ. Điều này có nghĩa là ứng dụng Mọi người sẽ không còn có thể truy cập thông tin hoặc chia sẻ trực tiếp lên Facebook. Để biết thêm thông tin, xem Facebook Connect không còn khả dụng .

Tất cả về danh sách liên hệ

Hiển thị tất cả

Thêm hoặc nhập danh sách liên hệ

Nhập danh sách liên hệ

 1. Trên màn hình Bắt đầu, chạm hoặc bấm vào Mọi người.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Chạm hoặc bấm vào Tài khoản.

 4. Chạm hoặc bấm Thêm tài khoản, chọn loại tài khoản mà bạn muốn thêm, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý

 • Kể từ ngày 30 tháng 1 năm 2013, Google không còn hỗ trợ các kết nối EAS (Exchange ActiveSync) mới trong một số trường hợp, do đó cách bạn thêm danh bạ vào ứng dụng Mọi người có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách đồng bộ các dịch vụ Google với Windows.

Thêm danh bạ lần lượt

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy chạm hoặc bấm Mọi người.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 3. Chạm hoặc bấm Liên hệ mới.

 4. Nhập thông tin bạn muốn cho liên hệ này rồi chạm hoặc bấm vào nút lưu Nút Lưu

Nếu bạn muốn thêm một vài liên hệ cùng lúc, bạn có thể nhập chúng vào một tài khoản bạn đã thêm vào ứng dụng Mọi người và các liên hệ đó sẽ xuất hiện trong ứng dụng Mọi người vào lần tiếp theo khi ứng dụng đó đồng bộ hóa.

Thêm địa chỉ liên hệ từ email

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy chạm hoặc bấm Thư.

 2. Chạm hoặc bấm vào thư rồi chạm hoặc bấm vào tên của người gửi thư đó hoặc bất kỳ người nhận nào.

 3. Chạm hoặc bấm Thêm liên hệ.

 4. Thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào (nếu có) rồi chạm hoặc bấm nút lưu Nút Lưu .

Chỉnh sửa danh sách liên hệ

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy chạm hoặc bấm Mọi người.

 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập tên của liên hệ có thông tin bạn muốn chỉnh sửa. Bạn sẽ thấy danh sách các liên hệ khi nhập—chạm hoặc bấm vào liên hệ bạn muốn.

 3. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 4. Chạm hoặc bấm vào Chỉnh sửa, thực hiện thay đổi bạn muốn rồi chạm hoặc bấm vào nút lưu Nút Lưu trên màn hình.

Xóa liên hệ

Bạn chỉ có thể xóa liên hệ trên Hotmail hoặc Outlook của mình khỏi ứng dụng Mọi người. Nếu bạn đã kết nối các tài khoản khác như Google hoặc Skype, bạn sẽ cần truy cập vào ứng dụng hoặc trang web đó để xóa những liên hệ đó.

 1. Trên màn hình Bắt đầu, chạm hoặc bấm vào Mọi người.

 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập tên của liên hệ có thông tin bạn muốn xóa. Bạn sẽ thấy danh sách các liên hệ khi nhập—chạm hoặc bấm vào liên hệ bạn muốn.

 3. Chạm hoặc bấm liên hệ.

 4. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 5. Chạm hoặc bấm vào Xóa.

Thay đổi ảnh của liên hệ

Bạn có thể chọn thay đổi ảnh cho một liên hệ trong danh sách liên hệ của mình. Cách thực hiện:

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy chạm hoặc bấm Mọi người.

 2. Nhập tên của liên hệ trong hộp tìm kiếm. Bạn sẽ thấy danh sách các liên hệ khi nhập—chạm hoặc bấm vào liên hệ bạn muốn.

 3. Chạm hoặc bấm vào ảnh của liên hệ (hoặc không gian nơi ảnh sẽ nằm nếu không có ảnh), chạm hoặc bấm vào Thay đổi ảnh, chọn ảnh và chạm hoặc bấm vào Mở.

Tìm kiếm các liên hệ

Dưới đây là một vài cách để nhanh chóng tìm thấy ai đó trong danh sách liên hệ của bạn:

Tìm kiếm

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy chạm hoặc bấm Mọi người.

 2. Nhập tên của liên hệ trong hộp tìm kiếm. Bạn sẽ thấy danh sách các liên hệ khi nhập—chạm hoặc bấm vào liên hệ bạn muốn.

  Hộp tìm kiếm trong ứng dụng Mọi người

Chuyển sang chữ cái thuộc bảng chữ cái

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy chạm hoặc bấm Mọi người.

 2. Chạm hoặc bấm vào chữ cái thuộc bảng chữ cái khớp với họ của người bạn đang tìm kiếm.

Thay đổi những liên hệ bạn thấy

Theo mặc định, tất cả liên hệ từ tài khoản bạn đã thêm sẽ xuất hiện trong danh sách liên hệ của bạn. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể chọn xem các liên hệ từ các tài khoản nhất định. Những người bạn biết trên các mạng khác sẽ bị ẩn, nhưng nếu bạn biết ai đó trên nhiều mạng, họ sẽ vẫn được hiển thị. Đồng thời, mục yêu thích của bạn sẽ không bị ẩn bất kể bạn chọn tài khoản nào và mọi người sẽ sẵn có trong các kết quả tìm kiếm.

Để thay đổi những liên hệ bạn thấy

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy chạm hoặc bấm Mọi người.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Chạm hoặc bấm Tùy chọn.

 4. Trong Chỉ hiện thị những liên hệ này, xóa hộp kiểm bên cạnh bất kỳ mạng nào bạn muốn ẩn. Để xem lại các liên hệ từ mạng đó, hãy chọn hộp kiểm của mạng đó.

Ghim mọi người và thêm/xóa mục yêu thích

Khi bạn ghim một người vào màn hình Bắt đầu, ảnh hồ sơ của người đó và Tweet sẽ xuất hiện dưới dạng lát trên màn hình Bắt đầu. Chạm hoặc bấm vào lát để nhận thông tin liên hệ của họ. Sau đó, bạn có thể nhanh chóng gửi cho họ tin nhắn văn bản hoặc email hay gọi điện, trò chuyện hoặc thực hiện cuộc gọi điện video với họ trên Skype.

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy chạm hoặc bấm Mọi người.

 2. Chạm hoặc bấm vào người bạn muốn truy cập nhanh.

 3. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 4. Chạm hoặc bấm vào Ghim vào màn hình Bắt đầu, nhập biệt danh nếu bạn muốn rồi chạm hoặc bấm vào Ghim vào màn hình Bắt đầu.

Thêm người yêu thích

Bất kỳ ai đều có thể là một người yêu thích—như mẹ bạn, sếp của bạn, bạn thên hoặc đồng nghiệp của bạn. Khi bạn thêm ai đó làm người yêu thích, bạn sẽ thấy người đó trên trang chủ của ứng dụng Mọi người và có thể chạm hoặc bấm vào ảnh của họ để nhanh chóng gửi email, gọi điện hoặc nhắn tin cho họ.

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy chạm hoặc bấm Mọi người.

 2. Chạm hoặc bấm vào lát có nút gắn dấu sao.

 3. Chọn người bạn muốn và chạm hoặc bấm vào Thêm.

Xóa người yêu thích

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy chạm hoặc bấm Mọi người.

 2. Chạm hoặc bấm vào người bạn muốn xóa khỏi người yêu thích.

 3. Chạm hoặc bấm vào Yêu thích. Khi bạn quay lại trang chủ của ứng dụng Mọi người, bạn sẽ không còn thấy người đó trong danh sách những người yêu thích của mình nữa.

Xóa tài khoản

Thao tác này sẽ xóa tài khoản khỏi ứng dụng Mọi người nhưng sẽ không xóa bất kỳ liên hệ nào khỏi tài khoản ban đầu của bạn. Bạn sẽ vẫn có thể truy cập vào những liên hệ đó khi bạn trực tiếp đăng nhập vào tài khoản đó.

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy chạm hoặc bấm Mọi người.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Chạm hoặc bấm vào Tài khoản.

 4. Chọn tài khoản bạn muốn xóa.

 5. Chạm hoặc bấm vào Xóa tài khoản, Xóa tất cả tài khoản hoặc Quản lý tài khoản này trực tuyến.

Lưu ý

 • Việc xóa tài khoản Microsoft (tài khoản bạn sử dụng để đăng nhập vào Windows) sẽ xóa tất cả các tài khoản của bạn khỏi ứng dụng Mọi người, Thư, Lịch và Nhắn tin. Bạn có thể muốn ẩn những liên hệ này thay vì xóa tài khoản.

Cập nhật và thông báo xã hội

Hiển thị tất cả

Gọi điện, trò chuyện hoặc trò chuyện qua video bằng Skype

Tất cả PC chạy Windows RT 8.1Windows 8.1 đi kèm với Skype được cài đặt và bạn có thể dễ dàng liên lạc với ai đó trên Skype từ ứng dụng Mọi người. Cách thực hiện:

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy chạm hoặc bấm Mọi người.

 2. Nhập tên của liên hệ trên Skype (nếu bạn đã cập nhật vào Skype cũng như đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, liên hệ trên Messenger của bạn sẽ tự động được thêm vào danh sách liên hệ). Bạn sẽ thấy danh sách các liên hệ khi nhập—chạm hoặc bấm vào liên hệ bạn muốn.

 3. Chạm hoặc bấm vào cách bạn muốn liên hệ với họ (gửi tin nhắn, gọi điện hoặc cuộc gọi điện video) và bạn sẽ làm chủ.

Đăng bản cập nhật của riêng bạn

Bạn có thể đăng thông tin cập nhật của riêng mình trong ứng dụng Mọi người. Bạn cũng có thể chia sẻ liên kết, ảnh và tin nhắn lên các mạng xã hội của mình từ các ứng dụng và trang web khác. Dưới đây là cách soạn Tweet:

 1. Trên màn hình Bắt đầu, sau đó chạm hoặc bấm Mọi người.

 2. Chạm hoặc bấm Tôi.

 3. Trong Tính năng mới, hãy chọn mạng xã hội bạn muốn sử dụng, viết tin nhắn của bạn và chạm hoặc bấm vào nút gửi Nút Gửi để đăng lên tường của bạn.

Xem tính năng mới

Theo dõi thông tin mới của bạn bè và gia đình bằng ứng dụng Mọi người. Khi kết nối các tài khoản của mình như Twitter, LinkedIn, bạn sẽ nhận được tất cả thông tin cập nhật, Tweet và ảnh mới nhất ở một nơi. Bạn có thể đăng lại Tweet mà không cần chuyển sang ứng dụng khác.

Phần Tính năng mới của ứng dụng Mọi người
 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy chạm hoặc bấm Mọi người.

 2. Chạm hoặc bấm vào Tính năng mới.

 3. Bạn sẽ thấy các nội dung cập nhật và Bài đăng mới đây và bạn có thể bấm nút thích, bình luận và đăng lại.

  Bạn cũng có thể chạm hoặc bấm vào tên của một người để trực tiếp viết lên tường của họ.

Thay đổi những cập nhật bạn thấy

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy chạm hoặc bấm Mọi người.

 2. Chạm hoặc bấm vào Tính năng mới.

 3. Chạm hoặc bấm vào mũi tên bên cạnh Tính năng mới rồi chọn mạng bạn muốn xem.Phần Tính năng mới hiển thị cách bạn thấy thông báo từ mạng xã hội cụ thể

Ghim mọi người để xem nội dung cập nhật ngay từ màn hình Bắt đầu

Gắn mọi người vào màn hình Bắt đầu để xem ảnh và thông tin cập nhật mới của họ mà không cần phải mở ứng dụng. Đây cũng là một lối tắt hữu ích để gửi cho họ email, bắt đầu trò chuyện và hơn thế nữa.

Cách thực hiện:

 1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy chạm hoặc bấm Mọi người.

 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập tên của liên hệ bạn muốn ghim. Bạn sẽ thấy danh sách các liên hệ khi nhập—chạm hoặc bấm vào liên hệ bạn muốn.

 3. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 4. Chạm hoặc bấm vào Ghim vào màn hình Bắt đầu, nhập biệt danh nếu bạn muốn rồi chạm hoặc bấm vào Ghim vào màn hình Bắt đầu.

Phím tắt cho ứng dụng Mọi người

Bảng sau đây chứa các phím tắt cho ứng dụng Mọi người.

Nhấn phím này Để thực hiện thao tác này
Nhấn phím này

Trang chủ

Để thực hiện thao tác này

Đi tới phần đầu của danh sách liên hệ

Nhấn phím này

Page down

Để thực hiện thao tác này

Tiến lên trong danh sách liên hệ

Nhấn phím này

Page up

Để thực hiện thao tác này

Lùi lại trong danh sách liên hệ

Nhấn phím này

End

Để thực hiện thao tác này

Đi tới phần cuối của danh sách liên hệ

Bạn cần được trợ giúp thêm?