Phòng Ảnh là gì?

Phòng Ảnh là một trình tổ chức ảnh mà bạn có thể sử dụng để xem, quản lý, chia sẻ và chỉnh sửa ảnh và video kỹ thuật số.

Hiển thị tất cả

Làm quen với Phòng Ảnh

Khám phá và tải xuống Phòng Ảnh ở đây.

Khi Phòng Ảnh được cài đặt, đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn. Tất cả các ảnh trong thư mục Hình ảnh trong ổ đĩa của bạn xuất hiện trong Phòng Ảnh. Các cách khác để xem các ảnh của bạn trong Phòng Ảnh bao gồm:

  • Chuyển nhập ảnh đó

  • Sao chép ảnh từ đĩa DVD hoặc ổ đĩa bên ngoài vào thư mục Hình ảnh của bạn

  • Thêm các thư mục vào thư viện Hình ảnh của bạn

Dưới đây là một vài thao tác bạn có thể thực hiện với ảnh của mình trong Phòng Ảnh:

  • Tìm nhanh ảnh và video của bạn. Xem tất cả các ảnh ở cùng một chỗ. Bạn có thể xem ảnh theo tên, ngày tháng, thẻ và các chi tiết khác.

  • Chỉnh sửa và nâng cấp ảnh của bạn. Kết hợp ảnh của bạn thành hình ảnh toàn cảnh, thêm phụ đề và chỉnh sửa ảnh.

  • Nhập, xem và quản lý tệp video. Nhập tệp video từ camera Digital video, đĩa CD và DVD và từ các vị trí hiện có trên ổ đĩa của bạn.

  • Sáng tạo với ảnh và video. Tạo ảnh toàn cảnh tuyệt đẹp từ các bộ sưu tập ảnh, sử dụng Hợp nhất Ảnh để cải thiện các ảnh chụp nhóm, tạo đoạn phim và chiếu hình từ ảnh tĩnh và video.

  • Chia sẻ ảnh và video của bạn. Phát hành ảnh của bạn trên OneDrive, tạo các chiếu hình trực tuyến, gửi ảnh và video cho bạn bè, đăng trên các website.

Lối tắt bàn phím chung

Để làm điều này Nhấn vào đây
Để làm điều này

In

Nhấn vào đây

Ctrl+P

Để làm điều này

Chọn toàn bộ

Nhấn vào đây

Ctrl+A

Để làm điều này

Sao

Nhấn vào đây

Ctrl+C

Để làm điều này

Dán

Nhấn vào đây

Ctrl+V

Để làm điều này

Xóa

Nhấn vào đây

Ctrl+D

Để làm điều này

Phóng to

Nhấn vào đây

Dấu cộng (+)

Để làm điều này

Thu nhỏ

Nhấn vào đây

Dấu trừ (-)

Để làm điều này

Hiện hoặc ẩn các chi tiết tệp trong bộ sưu tập

Nhấn vào đây

Ctrl+0

Để làm điều này

Làm mới

Nhấn vào đây

F5

Để làm điều này

Phát video

Nhấn vào đây

Ctrl+DẤU CÁCH

Để làm điều này

Tạm dừng video

Nhấn vào đây

Ctrl+S

Để làm điều này

Xem chiếu hình

Nhấn vào đây

F12

Để làm điều này

Hiện hoặc ẩn ruy-băng

Nhấn vào đây

Ctrl+F1

Để làm điều này

Hiện hoặc ẩn các keytip ruy-băng

Nhấn vào đây

F10

Để làm điều này

Hiện hoặc ẩn các lối tắt ruy-băng

Nhấn vào đây

F10

Để làm điều này

Hiện hoặc ẩn các chi tiết tệp trong bộ sưu tập

Nhấn vào đây

Ctrl+0

Để làm điều này

Xem thuộc tính tệp

Nhấn vào đây

Alt+Enter

Để làm điều này

Nhận Trợ giúp về Phòng Ảnh

Nhấn vào đây

F1

Chỉnh sửa các lối tắt bàn phím

Để làm điều này Nhấn vào đây
Để làm điều này

Xoay ảnh hoặc video sang trái 90 độ

Nhấn vào đây

Ctrl+,

Để làm điều này

Xoay ảnh hoặc video sang phải 90 độ

Nhấn vào đây

Ctrl+.

Để làm điều này

Xem kích thước thật trong chế độ xem trước

Nhấn vào đây

Ctrl+0

Để làm điều này

Quét trái trong chế độ xem trước

Nhấn vào đây

Alt+phím Mũi tên Trái

Để làm điều này

Quét phải trong chế độ xem trước

Nhấn vào đây

Alt+phím Mũi tên Phải

Để làm điều này

Hiện hoặc ẩn Ngăn chỉnh mịn trong chế độ xem trước

Nhấn vào đây

Ctrl+F

Để làm điều này

Mở rộng hoặc thu gọn mục Điều chỉnh phơi sáng trong Ngăn chỉnh mịn

Nhấn vào đây

Ctrl+U

Để làm điều này

Mở rộng hoặc thu gọn mục Điều chỉnh màu trong Ngăn chỉnh mịn

Nhấn vào đây

Ctrl+O

Để làm điều này

Mở rộng hoặc thu gọn mục Làm thẳng ảnh trong Ngăn chỉnh mịn

Nhấn vào đây

Ctrl+S

Để làm điều này

Mở rộng hoặc thu gọn mục Điều chỉnh chi tiết trong Ngăn chỉnh mịn

Nhấn vào đây

Ctrl+J

Để làm điều này

Hoàn tác

Nhấn vào đây

Ctrl+Z

Để làm điều này

Làm lại

Nhấn vào đây

Ctrl+Y

Để làm điều này

Hoàn tác tất cả

Nhấn vào đây

Ctrl+Shift+Z

Để làm điều này

Trở về bản gốc

Nhấn vào đây

Ctrl+R

Để làm điều này

Đóng chế độ xem trước

Nhấn vào đây

Esc

Các lối tắt bàn phím tổ chức

Để làm điều này Nhấn vào đây
Để làm điều này

Tìm kiếm ảnh và video trong bộ sưu tập

Nhấn vào đây

Ctrl+F

Để làm điều này

Thêm thẻ mô tả

Nhấn vào đây

Ctrl+T

Để làm điều này

Thêm một thẻ mọi người

Nhấn vào đây

Ctrl+L

Để làm điều này

Thêm thẻ Địa điểm

Nhấn vào đây

Ctrl+G

Để làm điều này

Thêm phụ đề

Nhấn vào đây

Ctrl+N

Để làm điều này

Thêm hoặc loại bỏ cờ

Nhấn vào đây

Insert

Để làm điều này

Hiện hoặc ẩn Ngăn thẻ và phụ đề

Nhấn vào đây

Ctrl+I

Để làm điều này

Đặt xếp hạng 0 sao

Nhấn vào đây

0

Để làm điều này

Đặt xếp hạng 1 sao

Nhấn vào đây

1

Để làm điều này

Đặt xếp hạng 2 sao

Nhấn vào đây

2

Để làm điều này

Đặt xếp hạng 3 sao

Nhấn vào đây

3

Để làm điều này

Đặt xếp hạng 4 sao

Nhấn vào đây

4

Để làm điều này

Đặt xếp hạng 5 sao

Nhấn vào đây

5

Để làm điều này

Đổi tên ảnh hoặc video

Nhấn vào đây

Ctrl+M

Để làm điều này

Xác nhận gợi ý ghi thẻ mọi người hàng loạt

Nhấn vào đây

C

Để làm điều này

Từ chối gợi ý ghi thẻ mọi người hàng loạt

Nhấn vào đây

N

Để làm điều này

Gán tên mới cho gợi ý ghi thẻ mọi người hàng loạt

Nhấn vào đây

T

Để làm điều này

Loại bỏ gợi ý ghi thẻ mọi người hàng loạt

Nhấn vào đây

D

Để làm điều này

Đóng chế độ ghi thẻ mọi người hàng loạt

Nhấn vào đây

Esc

Bạn cần được trợ giúp thêm?