Đăng lên Facebook và Twitter

Đăng lên Facebook và Twitter và nhận cập nhật xã hội và Tweets của bạn tại một nơi—ứng dụng Mọi người. Chọn cách bạn muốn xem cập nhật của bạn—tất cả cùng lúc, chỉ từ từng mạng xã hội một, hoặc theo người.

Đăng thông tin cập nhật của chính bạn

Bạn có thể đăng cập nhật của chính bạn hoặc viết lên tường Facebook của một người bạn trong ứng dụng Mọi người. Bạn cũng có thể chia sẻ liên kết, ảnh, và tin nhắn với mạng xã hội của bạn từ ứng dụng và trang web khác. Đây là cách để cập nhật trạng thái Facebook của bạn hoặc soạn một Bài đăng:

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tôi.

 3. Trong Có gì mới, chọn mạng xã hội bạn muốn sử dụng, viết tin nhắn của bạn, và gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng gửi để đăng nó lên tường của bạn.

Đây là cách chia sẻ liên kết và ảnh từ ứng dụng hoặc trang web:

 1. Đi tới ứng dụng hoặc trang web bạn muốn chia sẻ từ đó.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Chia sẻ.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Chia sẻ.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào mạng xã hội bạn muốn.

Xem tính năng mới

Để mắt tới thông tin mới của bạn bè và gia đình bằng ứng dụng Mọi người. Khi bạn kết nối các tài khoản của bạn như Facebook, Twitter bạn sẽ nhận được tất cả các cập nhật, Tweets, và hình ảnh mới nhất, tất cả tại một nơi. Chúc mừng sinh nhật ai đó trên tường Facebook của họ, bình luận một cập nhật, hoặc đăng lại một Tweet mà không chuyển ứng dụng.

Phần Có gì mới của ứng dụng Mọi người
 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Có gì mới.

 3. Bạn sẽ thấy các cập nhật và Bài đăng gần đây, và bạn có thể thích, nhận xét, và đăng lại. Bạn cũng có thể gõ nhẹ hoặc bấm vào tên của một người để viết trực tiếp trên tường của họ.

Ghim mọi người để xem cập nhật ngay từ Màn hình Bắt đầu

Ghim những người quan trọng trong cuộc sống của bạn vào màn hình Bắt đầu để xem hình ảnh và những cập nhật mới của họ mà không cần thậm chí mở một ứng dụng. Đây cũng là một lối tắt tiện lợi để gửi email cho họ và bắt đầu chat.

Cách thực hiện:

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Mọi người.

 2. Nhập tên của một liên hệ bạn muốn chỉnh sửa thông tin vào hộp tìm kiếm. Bạn sẽ thấy một danh sách các liên hệ khi bạn gõ—gõ nhẹ hoặc bấm vào liên hệ bạn muốn.

 3. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Ghim vào Màn hình Bắt đầu, nhập tên nếu muốn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ghim vào Màn hình bắt đầu.

Cần thêm trợ giúp?